llf‘lfl'lqo

OWEN O’NEILL

The Stand. Edinburgh. Thu 4 Sep: the Stand. Glasgow. Fri 5 8 Sat 6 Sep Heard the one about the comedian who wanted to be taken seriously? It‘s a wheeze as old as the hills. one that stand-up and writer Owen O'Neill took to its logical extreme when he enlisted 11 of his fellow funnymen to star in the intense American classic, 12 Angry Men.

Perversely. for a project that probably started life in O'Neill's fuddled mind following several wee nips, the Edinburgh run and tour proved a critical and commercial knockout. Director Guy Masterson wrested stunning performances from the unlikely likes of Bill Bailey. Phil Nichol and Jeff Green. with O‘Neill impressing in the pivotal role of Juror 8. The begetter perhaps with the benefit of hindsight - claims to have never considered the venture a particular risk. ‘I had faith in all these guys before we did it,‘ explains O'Neill. ‘l‘ve worked with them through the years and when myself and Guy came up with the idea. every one of them said "Yes!" because it was a chance for them to get their teeth into some serious acting. Obviously I didn‘t think we would sell out. though. That was a lovely surprise.‘

O’Neill - performing his solo show in Scotland this month does concede that 12 large talents collaborating on one project is challenging. particularly when those talents are accustomed to being their own bosses. ‘The big difference is the discipline. If you mess up it's like a domino effect; all the others fall down with you. And. yeah. that was a new experience for all of us.‘

It proved a particular challenge for O'Neill. who carved out his lonely

reputation appearing in his own one-man plays. ‘The reason I act in my plays is out of necessity. Often I‘ll come up with an idea and write it down and, because I can't afford a cast and director. I‘ll just end up doing the

whole thing myself.‘ (Allan Radcliffe)

Saturday 6 continued

OJongleurs Comedy Club llllllek'llh. l'(i(‘ lllllltllllgj. Rcllllcu Sllccl. oxm 7x7 ll7ll7 .\' 15pm. [I *. Sec I'll S. QThe Stand l'llt- Slel. w \Yoollldlltlx Road, (ix—Tl) (lllll no,“ ‘lplll. LN, St't' In 5 but \xllll (UIIIPL‘IL' .l.lllt' \I.lt'k.l}.

Madcap Comedy Club SLIIL‘ Im. lalfi llllllJlkl Sllccl. ‘l-Ill 928‘). ‘l illplll. {5 IN). Illll} “Ulll'xt‘l\ lllll‘otlllt‘t'x lllolt- )J.l_‘_'\lt‘l\ ll'olll lllt' lot'.ll t‘llt‘llll

Edinburgh

Jongleurs Comedy Club ,lonplculx. ()llllll ('cllll’t'. (llt‘t'lhltlt‘ l’|.lt‘c. “VII” H"ll"7(l7. .\'. illplll. (IS. St't' 'l llll -1

The IllL‘ Shlllll. 5 Ylllk l’l.lt't‘. 558 7372, ‘ljllll. LN. Sn- I'll 5 but \\llll t'olllpcl't- Small .\lolll\oll

Glasgow Disposeable Theatre (Llpmln'x Rt'xl. l.\'5 (ilt‘.ll \M'xlt'l'n Routl. HI 3733.

70 THE LIST ‘1 '-4 8-:

Raymond Mearns takes over as resident compere of The Thursday Show,

{llplll [I ()lllt‘klllt' l.lll‘.'ll\ .llltl lllljllox .lllll\ \ llolll lllt- lll.l\lt'l\ ol l‘lj,’.llll\k‘tl t'll.lll\

Michael Redmond’s Sunday Service ll llt' Sldllll. :;;\\1‘Utlltlllll\ Kiwi likfll (loo (loss .\ iollm {1.9}. lll! I/uul \linln \l.tl .llltl .‘llll‘ I’k'lllt‘l \mn'olllcl llollllllt‘t' \Ill\'\ .Illpp litultlllllt‘x. \\llll lx’llxwll llll\\;lltl .llltl tlL'dthJll llU\l \Ilt'lmt'l I\,k'tlllllllltl.

Edinburgh

Bruce’s Sunday Social Fund Illt' Sllllltl. § Yolk l’l.lt't‘. ‘53 “3‘3. X illjllll {-1 ll; ‘\ I, ,llllll lllt' Sot'ml .llllloxpllt-lc .l\ lilllt't' I)L'\ llll lllllotlllt‘t‘x lllt' llllt'olllplollllxlllp l;llt'lll\ ol R.l_\lllUlltl \Iculllx. .lml lol'lllcl I t'llll tullllm' l’;llll

Monday 8

Fdllll'xlrgh

Red Raw 'llic SLllltl. Yolk Plan: 558 “3‘3. X. illplll ljl. Izlg'lll llt'ut‘olllt‘lx \lup llllo lllt' \l.lll‘.l up \pollljglll. pllltlt'tl ll) llU\l \\Ulltl_\.

the Stand. Glasgow. Thu 18 Sep

.3 “Twit. h. 'C n l

Owen goals

Tuesday 9

l (lllllllll‘gll

OOT on Tuesday Illt- Swill. R Yolk l’l.l\k'. *‘h ".‘71‘. “pm Hi 11"» (l.l_\ Illt'lltll_\ \‘.ll\.llt'l Itallllllllg' lllt' llt'll;'lllllll l.llt'lll\ ol ‘lll.l;'lt" \I.llltl} \Illtlt'll. It'll llll\lt'l_ ‘(‘.llllpt'\l l lllk‘ j.'.llllt‘\llll\llt‘\\ .llll l’t‘.lt'o\'k .llltl g'llt'xl x’lllllllt‘lt' llllltc I)t'\llll,

Wednesday 1 0

Glasgow

CDT in Glasgow lllL‘ Sunni. H; \Mlolllmllt Rom], ll.\"ll (illll (loss ‘llYln {ll l [5 l, ,lolll t‘olllpt‘lt' Illlltc l)c\ llll lol \t‘lt‘ullllll}: yooll l.lll_:'ll\ lll Illt' t'ollljmn} ol lll.l§.'lt'.ll lllt‘kxlt'l \l.llltl} \lllllt'll. It'll Illlxlt'l .llltl _‘_'.tlllt'\llll\llt‘\\ .llll l’mtotk

l.(lilll)ul‘gll

0Comedy Shorts 'I lit- \mnl. < Yolk l’l.lt't'. “X "3“: “pm 1 I it il Illt' lllllt‘ lx’oolll. lll ‘l\\tl\’l.lllllll \xllll I'.\lllll‘lll_‘..‘ll \Ictlm Ikm'. [‘lt'\\‘lll\ .l lllollllll} \lloutxm' ol \lll‘ll t'olllt‘tl} Illlll\ lyx llt'\\ .tlltl t'\l.ll‘ll\llk'tl Illllllll.ll\\'l\ lilllctl .l\ ‘llllt'l.lt'll\t". Illk' \pt'tlat'lt'. \t'l lll t‘olllt'll} \llllllllll\l\. l\ llol lo lu-

llll\\t'tl

Thursday 1 1

G asgow

The Thursday Show Illk‘ \mml. m \\'oolll.mtl\ Raul. owl will no“ ‘lplll l_(l {RI (lll\'\l \l‘llll‘t'lt' lillltt' \lolloll lllllotlllt‘t-x ollt- llllt'l lll.t\lt‘l l.lll (‘ojlplllytl lot‘.ll ;.'.l§_' j.:ll.ll.llllol l)t'\ \ltl t'.lll llt'tt‘llll} lll‘l‘k'kl .l\ .l l.l\olllllt~ In my lll}; Yllll. .lt'll lillxlt-l .lllll Kll\l\ \llm '

Edinburgh

Jongleurs Comedy Club .lollglt‘lll \. ( )llllll ('t'llllt'. (ilct'lmtlt- I’ngc. llx‘ll‘ \fill—‘lli .\ lllpnl Lx Inn} \It‘lL‘\\\‘l‘\l lllllmlllt‘c\ Ilt'l.llltl\ [Mlllll\.ll I‘I‘lk'llll\'l\lKKI\IIIII.I}\".|)1|III(‘.III“II .tlltl th'lmltl \Iolloll

The Thursday Show Ihc \lmtl. 4 Yllllx l’l.l\'t'. ‘3" I .lt'olllt‘ lll\ll llllllll\lt'l \ll\ll.lk'l Rt'lllllolltl l\ .llll_\ \uppollt'tl ll} ‘lll.l§_'lt‘ \I.llltl} \Illtlt'll. I t'llll'x l’.llll \It‘\t-lll .tllll .lllll.l \l\\.lk .l.lllt' \I.lt‘k.l} t‘l.ltk\ Illt'

\\ llle .lx \‘Hllllk'lk'

The Snatch Social IllL' l ltlllltl Roolll. "t \'lt‘lol‘l.l Slim-l. 335 I‘lrl

lll illplll illll t" *ll l Lil \t'c Illll -l

: ‘lplll '1‘!

(ilg M j( )\.'.

Jongleurs Comedy Club loll~l.'lll\. l (.t lllllltllllt'. l\’t‘llll\‘\‘. \llt-t'l. H\ "H '\ ' H 'H' \ I‘l‘lll tl‘ lll\ll llllllll\lt‘l I tltllt' Ii.llllloll llllllulllx m \lllllom l\lll‘.'. lllll\l\ .ll lll.lt'\ll1‘ \.lll\I\ \t'lM‘ll .lllll ( It'llllllt' Illllll\ lll.lll l).l\t‘ 'lllt‘ .lkl‘ll- lllllll\

The Stand lllt' \l.illll, H§\\ooll|.lllll\ Rum, o.\"li (loo (film lip”. 0.. ' lull Lm ('ojlplllyt'l Illk'\ olll lllt‘ l‘llt' llllk'l\ lll lllt‘ llt'.l\lllllt‘ \[H‘L .llllt'tl .lllll .ll‘t'llt'tl l\\ llll' lll'\ \kll ol .lollll ( )llwl, I t'llll'x |’.llll

\lt \t‘lll. .lllll.l \o\.lk .lllll )‘llt‘\l \ l‘llll‘t'lk‘ llllltc \Iolloll

I (lllllllll'gll

Jongleurs Comedy Club

lollg'lt'lln. ( )llllll ('t'llllo ( ilt't'llxlllt‘ l’l.lt t'. ovo" .\ ‘ll"o" \ Rollin 2.1R \t-t- lllll ll The Stand lllt' \l.lllll_ * Yolk l’l.ltt'. *<\ “f”? "pm 2," lllk‘ k‘\k'l t'lllg'llmllt \lllloll llllt'll llt'.lllllllt‘\. \‘.llll lll.l;'lt \I.lllll} \Illllt'll. It'll lillxlt'l .llill Kll\l) \Iow Illl\ \'\\'lllll_‘."\ t Ulllllt‘lt' l\ l.lllt' \I.lt k.l_\

Glasgow

Jongleurs Comedy Club lllllj.'l\‘lll\. l (i(' lillillllllzl. Rt'llllt‘\‘. \lltwl. “\"ll "\T Hall” -\ l‘plll Lli \t-t- I'll l.‘

The Stand lllt' \ldlltl. H§\\oolll.llill\ Rom]. llxfil hill) on“ Up“. 9 \m- | H I} olll} \\ llll \l'lllllk'lk' |.lllt' \I.lt Ll} Madcap Comedy Club \mlt- IL”. lib IIl‘lldllll \llucl. ‘l I!» ‘l_‘\‘l ‘) lllplll L; It ll llllt' up \llll lo llt' \llllllllllt'll lol Hill} llollkt'h' \xt't'kl} t llll»

litlllllllll‘gll

Jongleurs Comedy Club .lollult-oh. ( )llllll ( ‘t'llllt: ( llk'k'lhltlk' l’l.ltt-. llxfill“ \“ll'WF \ illplll Ll‘ \t‘t' Illll || The Stand Illt' \ldllll. < Yolk l’l.ltt'. <<\ "3“) “pm ‘A \t-t- I ll l2 lull \‘.llll \l'Illpk'lk' llllltc \Iolloll

Glasgow

Michael Redmond’s Sunday senice Illt‘ \I.lll\l. §;l\\lNHIltllltl\ Rudd. ole (loo no“ \ Ulpm L1th I).l‘- lll “Atltllt‘l lHHlkdlllxt‘ .Illllll (“HUI litmlllllcx. \\ llll l’.llll \It \L'lll .lllt! Illllllt‘l lll/I'M, [(‘1‘ll11 I<Clllllllllll