Events are listed by city, day, type, then alphabetically by name. Submit listings at least ten days before publication to clubsglasgow©yahoo.co.uk, by post or by fax on 0141 353 2803. Glasgow listings are compiled by Johnny Regan.

Glasgow hursdays

(/IIll/

I AUdiO .1! III: I iii.i':x.il "I‘Iii i.ll|l

lllli l\i'ii \ll'llllllx Ii'illiin i'Ii‘illn. lll‘ll‘i' iiiiil Illinlix Ilnlii Illi ii xiili'illx \Ii'\ l) \i'iII I -‘-.llI \Iiiliix-iIi (liillx ll.Ill .Illtl l\i :Iil\ I’ni .ilx \ iii ii. Iiiz‘Ill .lllll .i :‘ii‘.iI \iliiii (Iliil IllIx

I Back to Mine .lI iIii~ I iii- II.” lllil‘t'x Ilk lli'i' \\i'ilil\ l ii‘l’x llllI Illi‘ l lli' liill I‘.Il‘.\ Ix I.:l.i'l. Ini’i In .i illIIi'ii‘lil \i'li'llilll. Ill ivl lll\|ll.l I'lIn'l ili'III: \‘.lI.iI [III lli'll i} \‘-.Illl In nil lllk' ilti Lx

I Bennet‘s .il Iliiiiii‘l x Illiiii iillll 9‘ i! ‘» “ix-III (|.I/:\ lilt'IlI .il Illlx iilnxl I‘llI'IIliil I'I :‘.Ix 'xx’illlIN llll‘} iII\'-.I'\x g'i'l iI

:‘ii'.iI i inml lli .iiiII lllk' .iIII'iilailli'x .iii' .lI\'..l\\ xl-IIII'IIIiiijj Iii I‘i'lll'lil

I Budda .iI Ilililil.i IIIiiii iillll III‘I \\i‘i'kl_\ Ix’i I.lllll\ IlI‘il \i'lllll‘ Iliiik nil Iiiiik \'.illl \ll'l.l|l\ xlIlI ilii

I Carnival .iI Ii.iin III iI'lliii iillll LI '9 ‘. \\ix'kl\ \ \li‘i'kll |l|.lllll ;'i.ix .iI lllix i |.ixxii \llltlt III \i'llllt' I)I I<nI\i'iI illlu'x III‘ I\’(\ ll \KIIIII' \ll \\ II lliiiull l‘I.I‘l\ I'lll Illl‘ \Illlllll IlnIixi .llltl Ill-«Ix i'llililiii IiiIilln Illi'li‘ x .ile~ .I I‘ll \‘i killll"k\' II III.“ lll'.ll\ )niii IlniiI

I Columbian .il lllt' \x) llIllI ll.ii k Ix‘nnlii .\i>iii l.iiii III‘I' In( I \I

|ll\WiII‘\W x. l I lillli'i\\ le' \\ (\‘k l) lllll xlllllC l‘lI'Jlxlll Iiiiik iii _\nlli liliilk \\Illl IIlix I'illi'llaiiiiiii' iil;'lll nI xliiili'lil lIl.l\lll\'\\

I Dirty Thursdays .Il “Ilium

I II‘III liiiil t‘ It xi “ccklx (iI'I III‘I'ii lli|\\l| illltl IlilI) mu) Illiiixilii} \\llll l\'il:\ll|l*llll \\nnilx .llltl \.ii‘i'iii iiii\lil;' lip xniiii' nl Ilic iiinxl Ilnnlllii iniix |{i\|l llI lllt' \ ilx. \\llll\' llilll \lllli;‘.iil xi‘iwx lip llk' Ili‘xI \lllllk'lll \ l.l\\l\ x .lllll \llll_\ [Hill lllllx‘x I DogGod ill I) |l.li Ill <Illliii Killi t.‘ “villi \wa ili;'IlI nl t'\l\'\ll\l\lll .il lllt' l‘t'.lill|llll \ IllI‘ ilililci ('niiiiIIli.iii II'x Ik'cil \ lllxt'tl Ini .l_‘.,'k'\. .lll\l iln\\ Illi') 'ic }'\'Il|||}'

l‘t'.ll\

I‘ihlx IIIIH llli‘ E'll't‘\t. Plilk' \ l.l\\

I The ill lllt' l \l;,'\'. (illilll‘lll g't‘ Ililiii {.iiil tillii'cl \\I‘ckl_\ Rt'\ltl\'lll\ \lmi- l|.iilil.iil .llltl \llkllilk'l ()‘\Ili'.i grin- lllt' III-ikx ii Illll \lnikniil \\Illl Illc \i'i} lwxl III i Illl‘ i l.l\\l\ x 'IlI liiill

I End of the Month Club .ii I {III \l‘lk' \\‘\l Ilillt' [IN

I Fire Wire .il Iliiiilllnn *iliii iillll 1; MM \Mx‘klx (llilllillll I I'i;;iixnii \I‘lllx lx’.\ll .llltl illiiiI i liixxitx iii inniii I. \\lllI\I l).l IniixI ix iii IIlI‘ lt'tl innlil illiixiiij: llltllt' [inil .lllll ll'klx Iil llli‘ lniliiyl‘. lx’nlliii ll Illiixx .iii \\ lk'klh |lIl\ nI \ll\\|‘. lllllix .llltl xnIll

I Freakmoves ill III.i\;_um .ininnI nl \ll Illlili Riiil L-liLil \kal) I)ciilil .illil \Ii \lkk' illii) ll[‘\lill|\ iii IIIC lllillll llilll .llltl I‘llll}' Illi~ Iiiilk In Illc Ili'nillc nI lllk' xi'Ilnnl \xxi‘iillll) llIll\'\ “(It IIt‘H‘l lllix E'l'lul

I Homework .iI \.ill|I Ill‘lll iillll L5 IL ll \\i-i'lil) Iiiil illltl \lcxic iii.iil IIlc I\n\. xn .iII lll\\'\llllllt‘\ nwl Illc lllllt'x iiic tll\|‘\'llt'\l lIlix liiggllI illill\ Inl iniIlcnI Iliiillliilcxx \\ iIIlnIiI inlilplniiiixiilg' lIlI‘ iiiiiililx chi'lx

I Hype .iI (llll‘t‘ I I illlliil iillll L i ILII “cckll .liill I).l lli‘xl It'.llll\ lip \\ iIIl lllk' llxiw tic“ In l‘lll nil .i liiglil nI I\\ ixIcII. lllll.l Iiilik) llnilxc l’li'ill} nI illciiii l‘IHI/k' iliiikcx Illix .i Iiill lligllI nill

I Loaded .iI I ltllllll l nililgc

lllpiil iillll H It"! \M‘clil} llic I ltlllltl I niiiiglc ilicxcill .i ilclx lllii iiiglil \llll‘ Ill.iI xI.iiIx CM'I) \xcck \\Illl Illit‘c Iiw l‘.lll\l\ IiIl lillll IIliiI.x Inlln\\cil up In ii xcl nI llllllt‘ .llltl Iiiilk Ilnlii lcinII‘ilI I cc \\.iIxnil

I Madhouse ill lllt‘ .xliiiik

III illl‘lll iiiill L5 It‘i \M‘ckl} (fll .llltl \ilII} Iiikt' )nil In lllk' Illiilk nI illxiiiiiI}

74 THE LIST '-

DRUM 8- BASS LIVEVEVIL Glasgow School of Art. Glasgow. Fri 5 Sep

Drum 8. bass may or may not have ‘crossed over' in the way smart alecks were anticipating a few years ago. But notwithstanding the current wave of radio-friendly Brazilian-influenced anthems, the scene's puritans are still to be found playing music as uncompromisingly cutting edge as at any time in the last decade.

None more so than Tech Itch, who makes his return to LiveVEvil two years on from his first visit. Otherwise known as Mark Caro. the veteran producer cut his teeth working for Peshay in the early 905, before signing to the legendary Moving Shadow label and establishing his considerable reputation. LiveVEvil resident Velocet (Adam Sellar) is palpany excited at mention of the man: ‘Tech Itch is a huge face in the drum 8. bass scene. He’s very experienced and professional. and totally adjusts

what he plays to his environment.‘

While his kudos in the world of 150bpm is bounteous. the problem for LiveVEvil. fast approaching its fourth birthday, is getting word out beyond the aficionados. As Caro explains: ‘My music is not for everyone. I don‘t play your average drum & bass stuff. My sound is hard, upfront and futuristic.‘ So what to expect on his visit north then? “I've been producing on Goldie's new album

so I might drop a few of those tracks.‘

In a further boon for LiveVEvil, yet another rather prodigious face, Klute, will make his Glasgow debut in October. Sellar is whetting his appetite: ‘Klute is incredibly talented. It’s a real rarity to hear the stuff he

plays.‘ (Kenneth Hodgart)

\\lIll xniilc nl Illc iiian nilli.i:rl‘nllx .illII \niiiiigrcnilx \llltlk'lll .iilIIli'liix

I Old Skool Reunion .ii \ltllililx

I llliil iiiiil U lllt'k' LT *lli \M‘I'klx ()ltl \\ llnnI In Iiiln i Iiixxli x .lllll ilixi n xI_\ Ii‘ llllI\'\ Ini lllk' lii'il/icil xIliIIcilIx lll“.\ll \ii Il.inx \\.l'\

I Polo for Me .Il ilii- I’nln I unlin- IIIIliii |.iiii licc \M'clilx \nii. llk‘ liiikx I‘Illlll'l. lich llk' ll\‘l|ll ll'lllg'llli .ix It‘llllk‘xl \lllll\ .iic il\iIllill\l\' U\\'l Illi‘ I‘.ll illlll iil Illc IlnnIIl \Hlkt' Inl lllt' Iiiiiilliig'iiliilili' niicx

'I .iill \\ |i.iI | .illi' ix Ilinliillili'il Il_\ l.l\\ .lIIIl I‘lllllxllill‘lt‘ Ii} xi\.iiikiii;'

I Record Player: ill (lI.I\;'i\\\ ininnI nI \iI III lHiliii _‘ lliiiiil UIL.‘i “villi Ill llht'dll Illi liIII'IiI) i illl\l Iliixlllliipil} ll)l\ iiii'i [‘t‘lli'llll i Ilt‘dl‘ ilci k xiltkiii' In \ll\\\'.lll. llllllll‘ I‘II'iIin illltl .\II\ illliiilk llk'_\ .iil\ ixc )nii In ilLl lip. «Iii-xx \lI\\\ll .llliI illiil ciixl In gri‘l \pciiiil }Yll\'\lx illl Illix iliylll .llk' lIlC iiiiilliIiilllc Rngi'i. xn g'I‘I illl nil lIle nilc I Skint .II Ilic ('.iIIlnilxc I l|‘|ll {illii tl ILII \M'I'H) \I'i) ||lll\l1 .i l1l_‘.,'lll In ii'IlI'tl \\ll.iI'x gnliig‘ nil iii (il.ix;'n\\ .iI Illi~ illniili'ilI Inii3_'ll illi‘illitiil Ilii‘iilix .lllll llciilx_ l|'\ k .lllll iiiilic Inl .i iinml llllltll lllu‘ lllk' |‘II\' \‘llI\lIl\' Illi- (iiilli'il nl \lnili'iil \iI

I Speakeasy .II iIii- l uni-ml I\.iililliclliill l .lilci lllillil _‘.illi licc \\t'L'l\I_\ lIII IIlUxL' \kllil ICCI Illu' iI li'“ \llllli\\ iillci Illc [‘III‘. l‘lll Ilnii'I \\.llll In yn tliillllliig. Sili'ilkmx} ix Ini _\nii Illc lllll\l\ ixil'I tniiiiliniiiixcil. iiiiII Illc \ II‘C Ix illillnl I Soul Shaker .il \l \.\ Ilillll liiiii Ll «LII \M‘ckl) \ll lllllll\\l'\\'lk'\l pfcill \M‘ ll.l\\' ii llll\\'\l Inl; nl I'li'ilin. Icilliln. lll'll\\' .llltl Iiiilk \l'llllk'\_\ nl Hill} l.iii_\. IIII‘ Iiilililiiiil l)n§.,' .llltl _ln|ili \liIiIlI'II

I Theorm .Il iIii- \.uili \i-u illii- ilxi

O Phunky Monkey ill Iii‘ln iI I‘lllll‘ll} lliillii/iii Milli iiIlII I li‘c Ili'Inii' III‘III. Ll IL zl .iIIci \kall Sinli (ii.ilil§_'i‘i. \iiilic illltl l\)l\lll\' \ld'nlill Iiikc nxi‘i \l‘lllllllljJ \lllll\'\ iiI IIlix |l\‘\\ \Illl‘ lllill ix pinlliilill g'niiig In Iw k'\t‘ll Illngi'i IIl.iil Il.iI\.i/.i I'IcilI_\ nI illiiikx iliniiinx. Iiiilk} iiilIllciilx .llltl Ilnnl llllCIx illiilii' H .i \llililiilp Iniilllll.i

Glasgow Fridays

Club

I Abnormals Anonymous iIl (iliixgim Si’llnnl nl .\il Ilplil iiiill L" ILlH II Sup \lniiIIlI} \i) Ik‘llil Ulkk' liiillt‘ In Illix gluiil pan p.31} \ Illl‘ lllc} ‘\i'

l‘t't'll lilxxiiig‘ .ilI nwi llk‘ Ulllt'l Sinlllxll grill illillx Ini \Ulllt‘ lllllt‘ llil\\. .llltl Illix lllllk' \ni. llilxllililpil}. .\lnnili'.il .illII .i xili'i i.il ijlit'xl Illii} Illc ici‘niilx .lllll liiiii'li k'l\\' ll\'\l\lt'

I Aerodynamico .Il lIii- l lll\t'l\.ll Illilii iiiiil Li It‘ll i Scil .\lnilI|l} \\niIiI\\ lilc I‘t‘.ll\. liliik. llip llnp. I‘lL'.li\\ illlll t'lk'klllllllkil \\llll IIiix llllt' \llll‘ ll|_L'lll I’ll * * illlll Iilciiilx iliiikc lip Illc I).| Iciiill. .llltl lllt' “lllllt' IIilil;_' yncx nIl \ci_\ illicl} I Afterglow .ii \iI l.lI\

IIIHII i “Lilli U IL-li \ml Iliilc Illt' IArchaosiiI \lkllilll\ llpiil iiiili '5 IL.‘ iIII \\cclil_\ ~\liiiiixliciiill i'lliiil llilllu‘. xillll illlil \llt'k'\k' iII HIIC ill lllt' I‘ll\l\'\l I ll ilii'lllclx iii Inuii,

O Babaza iil llcln (lilill ‘iilll II),lx Iiniii I Ipiiil licc llclnic Ililiil. U .lIlL'l \M‘I'Ll} llic \t'llllt"\ lcyclliliii) l'll iilgliIx Iillxc IIIL' llillllk' nl Ilic \ lullllillg.‘ iilxliliiIlnil IliiiI ll\t‘tl In Ilc llcic l’.iii| ll.l)lilili lllll} .lniiI-x .lllll Rn“ \liit llllllilll .llt' iil I'lliiiggc nI IIlI' lllllxlt. .Illll Ilii') "\c Ilwii kllnuil In lip lI lip iii Ilic Iiiixl

I Bluntz .iI (il.ix;'Ii\\ \klll‘l‘l nl \ll \i‘\l Ilillt‘ Il‘t

I Black Rabbit Whorehouse .ii Illc Silll(‘|iill IIIHII iillll t" * \cil \lnilllil} Spiiik}. .ikii l)il\\' (link. glililli'x _\nlil l‘llkll lip \inll .i ch I|l.iI \lill illiilic )iili \\.llll In lll\i\ likc ii Iliiilii} I’ciII'iI Inl Illc \\ Iinicliniixc xlinnliil; lllillkll. icilll_\

I Boogie Wonderland ill Imi llilili liiili L ' «Lil “ct-kl} \liiil Ilixi'n lll_‘..'lll\\|Il1lililllxillIllllll\\[illilllilxilllklil xilllllllilt h Iii Ill.IIM' lllk' lililltW \llillxk‘ lllt'll

I Budda .il lilltltlil III‘III liilil Lllli “wklx Rcliiliiu llk'tl \i'iiiic Iliiik nil Iliit'k \\Illl ilcliiilx xIIII ll‘k

I Bughouse .iI \iill ( 'Iiill \I‘\I Iliilc Il‘\

[LIST

Your pass to great club nights in (Emmy 8. Edinburgh

See page 77 for details

Tech ltch: Hard. upfront and futuristic

I Canvas .iI .'\ll.l. I Ipiil liiili. L'IllI' “Wkly I)J \\iilIci plinx ii pli'lllnlii nl Iliilk. xnul illltl Rikll iiI Illix Ili'iililillll \lt'lt'llillll (ill) lliii

I City sessions ill Q ('IIIIl Ni'\l iliili' ll‘L'

I The Cathouse iii Illc ('iiilininu

II) {Ilpiil liiiil, L'l Ilclnic Ilpili; H I“) .illci. \M'ckl}, Ruling: lll_L'Il nil IllL‘ iili iichiil “inc. llllx ix nilc nl Illc lilixiCxI iliglllx iii ll)\\ll, Rnt‘k. :Jl'lllljJL'. iliilic iiiiiI ii iIilel Ill lllcilklwiil .It'lilxx llllt't' Ililillx ill (iliixgnil ‘x Inp \cilllc Inl lllt'lu’l\ iiiliI .iIIciiiilIchlx.

I Coded iiI Viiiill, Ilpill liilii. U IUI. “cl-kl}. 'l llc) ‘lc Ilnlii ii lt‘L‘Hltl xlnic. xn lllL‘ Illile .iic gniilg In by llt'\ll ililil llllell} Iiiilk}. iiicii‘I Illc} '.-\ l‘nliiIiiigg l'lixlt‘l nl l)Jx .llllllillt'tl In leil l’iu‘iilcl xllppl) Ilniixc It'll gi'nnwx iiI Illc llL‘\\ (lull. SIcwil \ld‘i'cci} ix Illc illiiill liliiil. hill lllt' pnnl ill Iiilt‘iil lllt'llltlL'\ lllll} Killxic. Hill} \Vnnilx iiilIl :\illiillilil l’ilcc.

I Crash iii lliL‘ Slit‘tl. ll). llipili Zilill, U It'll. \\CCi\l_\. lzlliili iiilil And} plii) llIt' llllt'\l nl L‘\L'i)llliilg: ilI lllix lllilliliiig xnillllxiilc (llll‘ IlliiI iil\\ii)x \L'L'lli\ In llc llllx}

I Critical Mass ill lllc (iliixgim St'llnnl nl :\l’l \i‘u iliilc Ilk'.

I Creation iiI (‘ni'illllliiiil Ilpiil ilillll. L'Illc. \Vcckl}. l’iilll Rcii iiiiil KL'Hll :\llxllll plii} iil Illc |.lIc Iliil illltl Illcil [)1 ill llllx lllIL‘ (lull ilnullxliilix lil Illc Ill}: L‘lilxx}

I Cypher .iI Illc chli'cli l'ci'r}. chl IlillL' llk'

I Deathkill 4000 ill ll llL’ \Viimlxlllc Snt'liil \cu Iliilc [but

I Destiny .iI I)L'\llll_\. I Ipill iiiill. Lilly \\L'k'i\l} l)L'\llll) ‘x rcliillilcll L'UllllllllL'x “all up lni‘ II piil‘l) lllllcx. llnlixc iillll Rik” Ilii\.ix

I The Edge iiI lllL' Izilggc ('niilhriilgc llpiil iiiiil {5 WITH) RCMIIL‘IIIx .'\lL'\ Kii} .illil Scull (iiiillgci I‘l'lllf.’ _\nii Illc I‘i'xl Ill lIIlIIxL' illlll (lull L'Iilxxlcx.

I Electric Circus iii :\(l l,ll\. Ni-xi (lillc llk‘.

I Electrobix iii Iliu lllnc \cxi (liilL‘ llk‘

I Fnuk iiI Ill}: JnillI. Snlllll Slri'cI. \i-xl diilc II»

I Fresh ill Illc l’nln l.null:_'c.

llpiil liiill. L5. \Vcckl}. Micllcllc iiild And} Iiikc t'lliiigc nI Illc lllule'iIl dulicx