Events are listed by city, day, type, then alphabetically by name. Submit listings at least ten days before publication to clubsGlist.co.uk, by post or by tax on 0131 557 8500. Edinburgh listings are compiled by Henry Horthmore.

Edinburgh Thursdays

Club

I Audio Tourism at l’i\o liar ( 'Iuh ‘)pin ‘aiii. l‘rcu Wet-kl}. Start tlic

\\ cckcntl oll lllL't' and rail} u itli a \t'it't'lltlll til IUL'aI Him”.

I CC Blooms at (‘(' Bloom» “hillplll 3am. l'i't‘t'. \Vcckl}, 'liip lilt' light lillllihllt' to Hi NRO danu' .tL'llUll at lili\ cwr popular ga} liar.

I Daysleeper at ()Plllllli llpiii igllllv lircc. \Vcckl). .\'ii inctal. tlii‘axh iiit'tal. llltill\ll‘ltti iiictal and lll\l alioiit t'wi') olhct' t}pc ol inclal )on can think old

0 Dfrnt Drum at (‘aharct \‘oltaiit'. llpiii ~‘aiii. U (U). -l Scp .\lonth|_\. NC“ night mm a dam ctl talw on lhc club l'oriiiat \\ ith thc 'l'i'onhlc l).l\ lll lull cl'l'cct. l.i\c \ttllllti\ li'oin l'nt‘lc .loliii. Whilclock and Aniilit- Ho and thcrc'x \llppnl'l lroin thc l’i'iiiiitiw l'i'gc l).l\ \iith thcir nniquc takc on thc llltll'k' ohxcnrc l‘t‘uillh ol rock tSonic Youth. Mclt Banana. l’cat‘htw t‘lt‘l.

I Dope at I’cppci'inint l.onngc. l()piii 3am. £3. \Vcckl}; A plll’t‘ unathiltcratcd hlciitl ol' L'iil\\lk' aiitl coiilcniporar} hip hop li'oiii Rob ’1‘ Skid.

I El Barrio at lil Barrio. lllpin l‘rcc. \Vcckl}. Stllxtt and iiit'i'ciignc |)J Nano & thc l.atin l’ti\\L‘.

I The Fun at ligoi lllpin 3am. L' is chkl}. Jon l’lcaxcd. Siiniiioiic Black and Morgan arc hack pla_\ing a taxt} \clcction ol‘ htttl\L‘ and garagc.

I Genetic at ('itriis (lab. I lpiii 3am, lircc below I l.3l)piii; (I aim: \Vcckl}. Still a migth popular \Ull'k‘t‘ that \howcaxm altcriiatix'c. llltilL‘ and lo I]. .\'o \iiioking at thc liar. llllllti.

I Groove Collective at Berlin Bicrhatis. Itlpiii Kain. lii'cc. Wet-kl).

and

\\ ith

Hoin .lllti I'lilt‘l gownw ill‘l'! thy Ill tag lt‘alll i‘t'illllii iiighh \izt li MA I into i)l\\l‘ and “LN \laitiii \alt-iitiiip \\.iiilc\\. (ia\ \lltit'lM‘lli ii.ill\ lill‘.".'\ .lllti \latkt'll

I "'82 at ( a\t‘iith\h |)l'-.t

lllpiii Sam I it't‘ ht'loit- lllliill‘L‘ifl, 9 i .lilt'l \\t‘t'kl} lhc hmt iiil \ hip hop iagga .lllti I(i\l{ tioiii ik'k' I\l .lllii \li ll Rt'tiiiiiiiig .lilt'l a i‘llt'i ill.tlll\ lint hark \xith tht‘ \llllk‘ lllll\l\ _\on all loxnl \o llllkil a\ tlit'} takt' oxt'i lill\ llt‘\\

I Nexus at \liitho i‘l Illliiii LI \\t't'kl_\ \ llt‘\\ night that llll\t‘\ ilk" i‘k'\l ol iotk. iiit'lal. llltill\lll.tl .lllli goth \xith a tooth ol \ ht't'w I ioiii \oiii ilti\l\ \iiit-ll\. Kxiioii. lia/ aiitl i<tl\\ - I

I Hoche at ('it} I thiiliiiigh

I lpiii *aiii Lila-low iiiiiliiighl. ! l altt'i. \M't'kl} \ night ol laiiiiliai (lawlyx lo (lllllllj: t'tlgt' it‘lt‘au'x lioiii 'I'olqohln \\ll|l hu' [‘t‘l\'ll\\lt\ll lioiii l’t'pc Santa .\laii.i

I Opal Lounge .tl Opal I uimgt- lllpiii ;.tlll l.‘ “villi Ic/ lhll .lllti Shin (i \\llil lllllt‘lt‘\\ \ot a| lioiiw. (il\\'U .lllti [‘.tll_\ lllllt‘\

I Sanitarium at \lli\\\.l_\ .\piii ‘aiii l‘it't' “cckh \th iotk night Iioiii litlinhiiigh Royk. It'atniiiig l|\t‘ i‘.lll\i\ and inlt'iat'tixt' I).|\ non \'.lll tmt )ttlll rt'qiit'xtx .Illti iiit'lk' \\ i|l hr lug \\ it-cii \l\ll.tl\l.

I Say Samba! at (Lihait'l \oltaiit'

I lpiii Kim H l‘sil IX St'p \ii'ltlilI} 'l'ht' llllL‘ \otiiitl ol lht' “la/Illa” tiiitlt'igioniitl \\llil hw .it'lioii lioin thi- ~1l)\llt‘ll}_‘ latliiihnigli Sainha St‘hool \pt't'iahxing in hiiiigiiig thiiaiiiit' pcu‘muoh .lllti anlht'iilit‘ lll}l|tlll\ to thc Mom; With iii.i\iiiiiiiii \iippoit .Illti ht‘atx li'oin lt'\ltit'lll\ /.I_L‘l|t‘llt‘. llohlit-x, I iik Ha Viking .lllti l)oiii i‘|.lll.lj_'.tll

I The Snatch Social at tho I It'lllti

Rooin. Ill “Hint iani *llit ii

laiii

[ \ \Vcckl}. :\ llt‘“ t'ia lit-ginx at Hit” it- hranth‘tl liltli li\att'tl liiiik} tlixt'o t‘iiin cahait‘l. (oiiiit'aH) t‘oinpcit'tl h_\ llt‘\\ ho} in”) (‘artci and Hair} \lll\\\i\llil hark lioiii lilt‘ ilt'atl Hn'k lll.tlll|‘lli.llt'ti in a coil liiiik and hip hop \t} It'c h} Hahn .lllti lit-nil} \Vt-iitlx iiiioiilhh i't'xitlt‘nt l.

I 11.0 .it I’o \a \a lllpiii \iiii ifl (Lil. \Vt'ckl}. \th night loi iht' \lai‘lall

lht'iiit‘ hat xxilh a \c't‘v "i'll wt hot

hoin tooiiiit-it 'al .laiit J \ hc

t il.ill\ at Mon lioiii Ill lulu

(Lilia? N ihitl‘, I Old Skool Disco .ii Intonation lH zllpiii ;.l!ll til! ‘i \\t't'Ll\ lx’t'tio illlll\\' night hoxttul l\\ [H loin. \\il\.io I Subway West End .a \vitm.”

\\t‘\t I iitl .piii ;.tlll Iit't‘ ik'liiiy up... 1;.liit‘l I! ‘i \\t't'l\l\

til \ ht't‘xy pait_\ \illlit'lli\ l"‘_‘i‘.l\

\ \kt't'kk \xnilh

iiit hithin a l\iiii§_'t‘t' topt‘ oti \iiii I’lox pli‘iil} ol \ii"ii\\ [\io'iiox to lump tht‘ \piiitx high

I A Tribute to . . . .tl \ima ‘lpiii ;.Illl Iit‘t‘ ht‘l-iit‘ I lino ! «I in‘ to lllt'llli‘t'l\l \\t‘t-l\l\ (liait tiint‘x lioiii thv (ilk to it‘xtcit'ay uith h\t'

.1'l\"

llli‘lllt‘ at I\ iilill‘lilll;‘ l\_\ (at h \xt't'k I Vinyl at \la\\a \piii zain lit-c \M't'kh ('oiiiim'it i.il \ hail .ioil il llli \- \l‘llii\'\\ ol I’aiil l lll‘i.\lt'!, plm iliiokx [‘li‘llli‘\ .tlth'llh loi iiil‘\\' who \\.tltl to \l.tll tht' \wt'kt‘iitl laxhioiiahlx cail\

Edinburgh Fridays

()iili

I Access an. ('aliait-i \iilla'tt'

Ill illpiii zaiii lllwloit' lllliilllt'lllif tUH altt't l‘ \‘p \lakiott'k ht'ah .lllti «lair-.w'ionx k'i\'\ lioiiit’ lllll\l\ at’ioxx all gt'iiit'x lioiii I ll.lll \lagt‘iiiiix I( ~Iiili (Ni. iill\i|\'l aiitl Hothtiiiik Iii \tiiilio ,‘ l’alin k \\.lii\\'l t \\li\lll\l .lllli iilt' \iltlll}lt‘ ( .Hiit't |l\\' [‘ltnltit' “Ht lit ilitth' \\Ilil \aiiiha on \o\ pith a ||\t' \k'i lioiii |)i \ii il’ogo \ogiit'i

I Audio Tourism al l’im Itai t'Iuh ‘lpiii z.iiii ilt'k‘ \\\‘t'i\|\ |)|“,,'_‘__'|ll.‘.'lit‘\'l‘ iiilo lilt'll \u'll \tot kt'il lion-x loi itiilll\ Hi \lll‘i (uh

I Big Beat .il (ali‘Jlt'i \ollaiit' \t‘\t (LIH‘ ,‘(l \\'|‘

I Blaze at | go llpiii {am °§ ll \ \t'p Ioiliiighth i.llllt'\ | I‘ll;'\\itllll l_‘,_'llll\'\ tht~ g.i_\ \\t'('i\k'|lli_ \\llil I‘it'lll\ ot t I tliiiikx [‘lttlllii\ to illt'l tht' ill\t‘illl\'\ I Bubble Breaks .tl \ii tint i‘ti\\.lll|\ Ill illpiii {aiii l." \M-i-klx Hoih \lox iii' l'iotliii lli‘lt\ Plt'\t'll|\ Iiiihhlt' Hit'alx thoppiii‘ i‘t'llti\\ ol

RA ll i‘ll'.li\\ and hip hop \xith

I thiihiiigh'x llt'\\t'\i l)| \t‘ll\.t'lt‘ll\ I’ailiit‘ix ‘ii' ('iiint' and “it'll i'.ltit'l'!.l'i\

hoilt'ixiiilx

anodipr jot the t0 9W

.l rim is

‘Baslcallv; It's Mushs'un’new all around the world; Rod ‘You MW

hand how itiaiis; ._

Dtrnt Dru

You ll} l"‘

l’ii min: “i »ii~

. Aral, i%"ii"1

itm‘l'iic-tli, H‘mm

’."1li'i‘

3 "Jr; CIUbS

m ’.\l‘ 'i‘! i I" I;

l,‘i‘a("‘;'

Modern Lovers W \i' i 2

:‘pl\ 1!) l‘,‘

hwirla. it‘~ ht- time-mi

ill“ hit: Hy

iailllil‘ll‘! l\.l"‘,‘)|x’i' /.’l(t‘

yum-1m

t'1‘itT'Titiiti‘l‘l"w

/ ,

Colours Live! ll»-

iliiit‘ii'iii, r':

(V in”; latrit i‘,'1lllli~i"‘t to»:

Hit”, (\l‘uit‘l

lr :«r N. my" 1.

w .l is pi

(‘Miitai i's-tiQ-llt lit apa- w

li'le'

Iii/9M wt thvtti,

f!“ i‘f’l

V JVHJ

‘jiiii

/'<.'..’}

Hoffbeat Mum, li‘n ll mg ,l]

H'i‘lll“ luni'l‘l‘ ,g'lfi'l il'llifilful, ls 'twhwit it t i ’, (lira-{lti'i;,xt.li,i ,Hlllo' ihiiit‘m i' l i'li‘ilii fiv'W/‘i Him!" a ((1? /‘ ‘h-{i 3D/’\'7o-.‘. .o-Hli.'o'fiii"il":w Vi-lltli' (r ltiw, twill“! 'l‘v'é"' t w "hill‘wl'V'li‘lfillt‘l‘il‘i ,'i'.‘ll~l‘, (ll‘.“l'l‘i'ili"i'“it't‘iiri'l‘ titil‘i' lit-ifn’tt'l‘ ’l'w-l'mw l‘ .ir‘w’it'ir: .il'll).l‘:(ll’fl).é“~il° '13: lam/h

MAJ: i.4l,,il‘fiflilli\_ HUI/iii“?

59.1%

«i'izt‘; ia'r

[Ii ', ‘./' ‘4‘,

Audio Deluxe l i l fsi, “in:

Mann/l .ili'" “is; in 'i: Maw;

,iivi luau llt'irl‘ hirir'l ti, Mi, “w:

("ill WV" t- "’iri‘riiitl ‘ll, .‘ml‘.

(Ziai'; Smut“. iii NW1 fin ,i'. Hint

lili'Vt w wil' .">.'."lx :w:

<ioiiiia (ltd-t :: ”i‘«l'l’ f7l’l‘iil'lll1i‘,‘

l‘ilTW lv'i:al<‘~

Hi mutt (with

()‘llii t

Taste 8- Luvely: Harvest Festival Yet "10“: that“, trait for! ‘7‘» far ,mor

i'W/i‘h flux of "ill; limp. “will. Hf’ilfi aiI’l tut/ism

{Iii}

Combined

htfllmiiwtw (law It‘n’l Mensa”:

Tl'n'() ()f (vi/5)

at; front hum/,-

liltll‘l‘) ( Ii'iitiim: for an :ilrtitttht‘,’

iiitilit of furiklfl

[I’ll/ft} Hrz/Wi.

While“

[/20

4831/

THE LIST 79

F