Glasgow Sundays continued

I Saturdays at Blanket .ll Iiim‘m iIniIiiI'ri} llk'il' III “'pm knii 1‘ “fr lhi' twin-x1 RAH III Ihi‘ \11} Inth Ihc hi7: IMIL l‘I'Ilil'HlIl i"! .: \iI III ’ii'il \‘.lIlIIl1k‘ lL'L‘I‘IIilJI} l<.ij.Iiin!iiI \\nniIx .liiii Il‘l lit-xI .iniI I;;x IIIII\I\.Il .Illll\ x ltk'k'I‘ )nii .I\‘-.ll\L' in my IinIII l‘k'IiIIlI‘lll lII.Il.IIIL‘ Ihix iicv. \iI inviiI nnv ni Ihc iiian pnpnl.” in Ihc til} I Schizo-phonic .iI \IIIIL' IIIpiii Riiii 25 In My lllL' ll“'k'llil.ll} ll.IIll l.ll\k'\ In Ilit' ih'i i.\ [til .i \ lii\\l\ I‘ltl xtlliiiil lIIlll\t'

I Seduce .iI \i. h.inx llI‘III ;.IIII ‘A it!” \\I-I-'i.|j. ( ll.ill} \lilllkt' .inil RAH. nnI In IIII‘IIIIHII .iii Ini'Iicnhh} xiii.iIIi'iinf_' nl

\ llk'k'\k' nn Ihix hin'i' \.iI IIIlellk'l

I Shack .iI Ihc \Imt I. III zlipiii “Lim. L" iL‘I \\i'I'I.l_\ ch )niii h.in ilnun .iiiil ll‘-I'll Ihzzig» up nii Ihi' «Linwilnni In Ihc \Illlllil\ nI .ill )Illll \hml. I.i\niiIich. [flirt-i! i~-.:I h} (immut- I \‘ljJIlMlll

I The Shed .iI Ihi~ \hcil III Nlpiii Liiii. Ln “Ix-H} |)ciii.inil ix l1lf.‘ll Ini Ihix nnc. \iI I'I'l llli‘lt' mil} lIIlII‘JjJI' \lI‘Pli'} L'Il l\_\

l Il.IlI \I‘leiill .lIlil \llil} l<lli‘\'ll\l‘ll

I Shine On .iI ('niinIhi.iii I lpiii inn. I'Ilu \\\'k'lxl_\ (inIili'II \lllh'I .IIlil RHxx \I.ii*iiiill.in inik Ihi- ininI .iIIcI .i xcxxinn lll my I iIc l‘.ll lnIx nI lllIlh .iiiiI IIni .ill lUIIlIIl .ix lllk' lk'\l\lt'lll\ Like in Ihc gciiii'x Ihi'} \‘..llll

I Soma Sessions .ll \I \S

Illiiii Kim ‘A IUH III Sch \lniiIhl}. Rciiii'iith-i Ilii-xi' ;'ii}x Silii‘nni' Sniil icliiiii In ( i|.ix_::n\\ lni .i llllell nI Ihc kiiiil nl lllll\I\' lll.Il )nll h.i\i-n'I Iii-Iiiil xiiicc Iht'} hiigrfgvii'ii nlI

I Soulsa .iI .\l \\ IIpiii iJlll, {X iUii. “ix-kl} \iirlx .iniI Shii- l) .llL' In charge .iI Ilii' club in lx’n}.i| l'\I‘h.iii§:c Squaw. .\ yuan xniilliil hniixc \L‘\\lUll nii Ihix \wll» ili'xcixcil p.iiI_\

I Source .ii I) ( '1qu \.-\i iI.iII- llk‘

“3 Spirit Aid .iI (‘.iiiii\.il \le ( \‘iiIII'. IIIinii Kiln LIIK I" Sep niil} Spiiil .-\iil ix .i t'h.iiil_\ nig.iiiix.ilinii Ilk'll\\'llll:_' ichcl In I‘hililii'ii .ill “\k'l lllk‘ unilil. .lllll Iliix. Ihc liixI nI I\\n iiiyhlx nI llllll\_\ nnnxcnxc. ix .lllllk'll .iI fit-Inn): IllL'll lllt‘\\.l_‘_'t‘ .it'i'nxx .iiiil iii.ikin;r Iliciii xniiic iiinni'}. ()Iiilc iigrlil. Inn lniii linku. I).in Iiiighniixc. 'l‘_\I'hn. (ii.i|i.ini \\lenii. III I). D] lx’cnl. Sniilc) ‘iIii .iiiil \lllxt‘ .llk' .iII nn Ihc (lt't‘lx\ llk'lk'

I Streetlife .iI l.lt|lll\l l,nIiii}_'c, \ml \l.ll\‘ Il‘t‘

I Subculture .iI Ihc Suh (‘Iuh

Iliiiii idlll (III. “Wkly l'UlIl hnin'x nI Ihc hcxl xniipx )nh'u‘ i‘x c1 hmi'il. Siiht‘iilluii- lIKl\\ il \u'ck in. \wck niil. :iiiil )nu lxllU“ Ih.iI il _\nIi lit-.iil \lI‘\\ll lIL‘l'C. _\nii’ll hI- \u-ll nn _\niii' \\;i_\ In ll;I\lII;_‘ .i ynnil llllell nnI

I Superfly .iI lllk' \\nnilxiilc Snunl. liipni 3.iiii. [5 III Scp. ’I'uii‘c llliillllll}. l.l\t'. ginm) niiixit‘ Iiniii ;i lncgil up and I'nnini): l‘illltl. xhili' [‘II‘II'k'llI‘lh .lllkl I'cxiilciil chx Ii‘niii Ihc \i‘i‘} I.ixI) Duncan Sinicrll} .iiiil l.in |,.iiii.iii;i.

Back of A List card

FUNK KENNY ‘DOPE’ GONZALES & KEB DARGE Funk Room. the Arches. Glasgow. Fri 19 Sep

You wait ages for two funk behemoths to turn up and then two come

along at once. Absolutely atypical.

The Funk Room is putting on a night for those who don't assume that club music emanates from one cultural background, musical sub-genre or fashion movement. Kenny ‘Dope’ Gonzales assumes the role of student to funk god Keb Darge. ‘Once Keb Darge started putting out compilations. we knew that we had discovered a whole new world of records,’ explains Gonzales. ‘It was a real underground sound. definitely. He took me under his wing with regards to 45$, hooked me up with the right dealers and we became really cool friends from there.’

You know you're dealing with someone a bit special when a Master at Work prostrates himself at their feet. Indeed, Darge is at least as much of an influence on modern funk music as MAW are on house music. Gonzales captures the respect that a night like this garners: ‘l was scared shitless the first time I played alongside Keb. I gotta compliment what he‘s doing. I‘m going to be following his lead.‘

(Johnny Regan).

I Syntax .iI Snundhgnix. \ml il;iIc Ihy I Tiger Tiger at 'I'igci' 'I‘igcr.

I lpni ,iuin. U». \Vcclxl). .Inin lllL' purl} .iI Iliix hmiililiil Inn lilMIlll'k'tl h} Ilinxc “curing mm and L‘\pt'll\l\L‘ ili'cxxcx. ‘l'hc Illll\lt' pnlic} ix unninii‘i‘ciul dance and llIL‘ lll‘lqulinllx Rik”.

I Tongue’n’Groove .iI Iilnix

lIipin Zuni. L'Iht‘. II) Scp. \iiillllil}. .\

nighl IhuI Iillx Ihc xpucc Ill llIL‘ nmrkci Ini-

;i llll'l‘l'L'lll\\ and damn inghl. \\ iIh I‘lnxx I‘CxiiIcnIx. Ihc UL'CIIHUIMl lillk’ giivxl .lllIl .i Iinc lilnc i‘i'nml. 'I‘hix lilllllt’ll nighl hux

Jiicc Ii'niii S}iil;i\ playing Ihc lilIL‘\I lllIIL'\

This pass entitles you to a discount (stated in the Club Listings) at the clubs listed on the front of this card.

Your pass to great club nights in Glasgow 8. Edinburgh

You can use this pass

you can get a brand new card in the next issue.

as many times as you

Valid from: 18/09/03

Until: 01 /1 0/03

I'w- lists "I LIST um ‘11.! W“ .‘"'~

any.) in ‘.:'.I':» In: aiw A“ ixiitpix

78 THE LIST I8 Sep~2 0‘: $933

want in the two weeks it‘s valid and when this one runs out, I

liniii Ihc hixIni'} .iiiil IiiIIiiI- nI himkx \hixit'al Inlcgi'il}. .i ynnil \I'Iiiic .inii IliL‘I'L‘liilt‘ .I piiml \‘lllli

I Vegas ;iI Ihc chlicu l-cii}, ‘I Winn 2.1m. Ln (Ur II ‘I.il\ii|niix|} Ilii'xxcil'i III Scp. \lniilhl} .lnin Ihix pit-.il Ii.i\c||iii_-_' purl} nnc Illillt‘ IIIiiI'. \inh l l.Illl\l\‘ Siniinli‘n. liiigx} Sci-nil. l)iiin \l.iiIini illltl Ihc Iixii.i| .iii.i} nI lIllllll Iii-nihiigl} hcniiIiIiil xhnugnlx. SIill UIIC nl Ihc i‘k'\l lll_L‘lll\ Ini' Illllk'\ i'xpct‘iull} .ix Ihix ix IliI'n' Ihiiil hii‘Ihiln} purl} lni IllL‘lI' (ilmgnu

I The Winchester Club .ii IlIL' \Vnnilxiilc Snyinl. \L'\l Il.iIc Iht‘

I Wired In ,\x} hiiii. (lilciinnmii l'niwixil} l’ninn. lIIpiii Kini. ti “cckh (iI.ixg_'n\\ 'x lIIIIf_'\\l lIlIlIIlIIfJ .ilII-iiinliw lllkllk' iii_-_:hI \inh Ihiiikx pi'niiinx .ilili-Iil}

I Upstart .iI lllk' liquiil I HIlIIth'

III. iIIpni i.llll. LR IESI I" Svp \lniilhl}, 'l'lii‘ l.ixI Sal nI Ihi‘ iiinnIh \lllllillfj \\ iIh \lit'hncl I’Ix'k .iniI Km SII-u-Iix pl;i}in:_' .iii cclct‘lit' .niil IiphuiI xi'lminii nI hip hnp. linuxc hmlx. himkx. ilixt'n .iiiil .ill Ihc I'L'\l.

I The X-Factor .iI Snunilhunx \mI

Ilillt' llk'.

Glasgow Sundays

Club

I Bacchanal .iI Sniinilhniix, \i-\I ilnlc ll‘L‘.

I Bennet’s .II III-nnI-i‘x

ll.:ll[‘lil Kim I; i, “ti-kl}. Inni pl.i_\x lIllIC\ lU\Ctl h} I: _\L‘.ll nhI grilx. phix xniiic l‘IIIllelI. handing. In Cillldll} .IPPI'LK‘IJIHC g.i_\ lllCIl. l-Iinn} nlil \ini'lil, I Bite .iI Ihc (lilhniixc III zHpni :Jlll. l'i'cc hL'InI‘c ll.ill[‘lll. ‘4: WI <Iii .iIII-i‘.

\M‘ckl} \ iiiililci IIII\ nI ll1\ll\‘\‘l]\1l“\.k Ih.in inu'll llllkl .iI Ihc III} 'x picniici

int k \ciiiic nii l II ni \.iI

I Boogaloo .iI Ihc Snymi ‘ll‘lll idlll lit-c “ct-kl) \ IIC\\ ii';_‘iil.ii IIllelI .iI Ihix x\\.iiik\ II\'\\ \ciiiic lhc iiighI I‘I\‘\\'Ill\ Mm k xi} lk' ixiiI} ginnwx. hip Iinp. llll‘.lll RAH. \\l\ll\ii llII\lIlj._'. hw [‘t‘ltll\\l\‘ll .iiiil :Jllk'\l \II‘x I'm-i} \\cck I Budda .iI liiiiliin llpiii idlll {Ilk' “cckh lx’cl.iniighcil \I'Iiiic Init'k nn Ii.i\l\ \inh IchJilx inll Iht‘

I Candy .iI li.ixh I lpiii i.llll Hi I. ;i “vi-kl) | .i_\ Ixnk .IllIl Linguixh III .I mails} nI “\ch Iinii'x .IIlil .ni .IIllIi‘\|‘ll\'lt‘ Iiicllcil h} .i ulinh' ln.ii| nI I.ixI_\ [‘IUIIIH\

I Club Tropicana .ii Ilic (Luigi-

\ill\l llpiii ;.llll I; i H43! \M‘ckl} lnilic. hnIh t‘|.ixxit~ .iiiil \‘I‘lllL‘llll‘HlJU. \inh .i lic.ilIh_\ \lIl\\' nI liiilpnp

I Come to Bed .ii llldlllu'l Ilniiiicil) Hair I lpiii i.llll LI (LU \\I‘i'kl_\ \‘nIIi li .iIiil \l.iilx l)\‘llk'll_\ .iII' )I'lll Iianx .iI Iliix llk‘\\ h.ll.l0l\k' nighI. lt'l‘lt'lk' \\ iIh nail Iwilx .iiiil llllt'lilpllilllt'\ Iiiiliilgciit‘c |IixI liaii‘hcil llt'\\ lii‘i;:hIx nii \IIIt'lllt‘llJll Silt‘t‘l

I Definition v Audio .iI ILuIIx lll‘lll idlll \Vi'i'kl} \\h.iI hiiiigx lk'IiiiiIinii .niil \Iiilin Ingi‘lhm ix .i \ll.ll\‘\l t‘lllllll\l.l\lll lni inning: lllll\l\' Ih.iI nuki‘x _\nii \\.llll In il.niu- xn lllllk'll Ili.iI _\nIi ihnp .i \llL'\\ xi/c. \\llllUlll lllt' lniiiinhl} nI h.i\ in; In \llL'\\ .i t‘t‘lldlll “.l} \n llL'k'Il In xI.iiiil nn \‘I‘I'L‘llliill_\ llt‘lc \Vllll .i xnIiIiilIi‘Iu‘k In _\nin Sun Iikc Ihix. lHIfJCI .\Inii IllIillllllfJ. .niil t’nniv ilimn In lidl'll} lni Ihc pcilu‘l t'llIl In Ihc \wckcnil.

I Disco Badger ill Humhnn.

III. iIIpni Kim. {I “Wkly Big: niggliI lni Iliix \u-ll lU\t'Il Rik” Sun iiighlci. il\ ll linnih Iinni .\l'l \"x [III' I.“ A ilInpx h}. 'l liix ix giving: In lilnnil} inch. illlkl _\nII kiin“ ll. )nu \l.I_L'\

I Dream ill Sinmhi‘ii‘} l’lk'ltl\

III. Winn inn. US. \Vcckl}. l-iIIccn quid In gi'l Ill Ynii'i‘c '.i\iii’ il laugh. .iiIi‘I _\.i Hui \xniI: Ihc lnii‘ ix t‘nniplvli‘l} licc .lll lllf_'lll. xn xInp ninIiiiing.

I Free Sundays .‘Il Ihc I'nm-ixgil. llpiii Run. l'l'L'C. \Vcclxl}. llip hnp. Iiink. xniil. I'i-gggnc. linuxc illltl |.l// ;i|| Ill Ihix :JIK‘JI. \iI'IIi;i|l_\ unknnxxn \ciiiic |IixI l‘k'lIlIlIl Sniii‘hichgill SII‘L'L'I.

I The Good Vibration Sound System .iI liquid l.IiIlllj_'C.

IIIpiii iiiiii. I5 ILlIi. \Vcckl} .\ iicxi Siiiiiln} llllell xhiiiihg Ii'niii Ilic pi'npli- ;iI ('.ii'|\nii Ru‘niilx lllltl l‘l\k':lll'.’l\l Rct'niilx. 'lgilxiizg: Ihc xpiiil nl linuxc lllll\l\‘ .inil linuxc Pill'llk‘\ ginil gnnkiii‘ ll up lk‘ill iiiu'. (Ln'hnn .lllIl l‘iWZIIlian .iI'L' (Ullllllf: InchhI-i‘ \\llll Ii \ixinn In (naili- xniiiI-Ihing \[IL'k‘lill

I I Candy giI 'l'i'uxli. I Ipni him. LI IL'II “ct-kl}. l).l Rnh Ii pl.i}x Iiiiicx Ili;iI \\ ill kccp _\nu Il.lllL'lIl:._' .ilI lllleIl. hi3: .iiiIhcnix .inil Ilnni I'illci‘x In hi'ing nuI (iluxgnu 'x lk‘illlllllll [‘L'Uplt'.

I Liquid Sundays ;iI Ihc l,lt|lll(l l,llllllj_'L'. 2. iiipiii .‘sgini. \Vcckl}. :\|l ilgi} lump) hnIii lIilllljJIIljJ xcxxiniix \inh hw lllll\lt‘ .inil l)_lx lllL'lIlIlllljJ l)t‘\lll I.\lixh .\I.'ixhi. In" \anxnn. ‘l‘hniiinx Killlx :iiiil lil'L‘llIlilIl llixlnp.

I Liquid Cool ill lhc Iii-In.

‘Ipiii igiiii. I5. \Vcclxl}. .v\J. Krix Kim-gun and Lin ‘I'hniiipxnn phi} Inp-Iinlch \ncul g.ii';ig_'c .inil liniixc In Ii club puclwil \\ ilh h}pci-licilnnixiig l\\L'lll_\inlllL'llIlIl_L' i'cwllcix. illl nI \xhnni xccni In llil\t' Ini'gnIIL-n Ih.‘II Ihc} liuxc “ink in Ihc Illiil'lllllgl. lI qlinliI} lllllL'\ and fililllltll‘tilh .Illllk'\ ill'L’ _\Ulll' hug. Sun Iil I‘lcln ix unniixxnhlc.

I One Sunday All [he 'I‘unncl.

llpiii iillll. L-I IL"! I. \Vcckl}. 'l'hi: Rik“ cnnIiiiuI-x \xilh Ilic 'I'Iinncl crcu nn Iliix xiiiIul Sgihhuih cclchr'gilinn. “Lair llIL'L‘ clnIhL'x Ini‘ nilniixxinii. plcnxc,

I Optimo (Espacio) ill the Sub (‘luh l lpni .‘miii. £7 IUH. \Vcclxl}. ’l‘hc Bug. phix l<;ix linglc and Warrinr ()uccn Iirc Ill L'llill'jJC ;iI Iliix Ill\lilllllL‘Ill nI Ihc \xickcil Sundai} iiighlcr. Him cl Slircililing «Linn-hull Inr Ihnxc :ihniil In I‘Ik‘lx