Monday 6

Glasgow

I Ocean Colour Scene Hilll‘Mlalnl. :~1-1(ial|n\\galc. {<3 ~1Nll

:len \( H.“ ()l "l illllth'llllfJ. pub iml. mlh \nnplhln l}ll\\ \M- pan-I unapnu- .1ll_\lhlll_‘_‘ umw i'.\\k'[\l Illa}l\c a Hmuulul Snulh j._'l'_'

I The Beautiful South (hum 'lhmuc. ii}”(“il”ti Sum-I. W" {Hm

" Wpin 801.!) ()l "l \lllall ale pup mlh \niuj: l}ll\‘\. \M' palfl nuaan anyllunj; \wixc szu'pl lll.|}l\L' an ()kk'iln (‘nluln St cnc 3:1};

I Terri Walker 3;: ‘i‘k‘hlllti nu- (iarajgm. 4‘)” qu'hn'hall Slum-l. 5“

*I H U” \lclgur} \luxn‘ I’M/c nununalcd wul (Ina III the makiin

I Aslan King: ’lul'x \Vah \Vah Hul. Tia SI \nn‘cnl Slim-l. Ill 53") 5. Nlpln

U) *0 ll'l\ll myk qulnlcl Min haw lwcn amund \Inu' llu' Inn! NM and tun») lufgcnxlal} \lalnx lll lhcn nallw land \xlulc bun}: lllfltlk'\ll_\ .ulmnl In! lhcu anlhcuuv. ll knnmng. lllll|\ 'I In" uanu' l\ 'l‘urklxh lnl IJUll h} lhc \\a} «In: lhmc nl )«vu uucll} Inpaqu h_\ llu' \anua lmnkw

I The Robocop Kraus Haul}. 2N) (lulc Sun-l. UVH UH" um») 5pm (-1 Shawl) dig-“ml qulnlcl playn; l.lll\‘Hll\. angular pm! punk \xhn'h \lulx Ill nut-I} nml In “W punk lunk llkcx ml llu' Rapluu'

I Phineas Gage, Grebo and The Misnomer ‘l'hc l m. \ch (’alc. in (in King Slrccl. 55‘ lhih'. 3pm, {-1, Skalcpunk and cum,

I The Paul Rose Band Snulm ()nc. (irmwnm' llulcl. (inmcnm' 'l‘crracc ml‘l But-x Rugull. HI (filh 0pm, l‘l'cc Su-

l-‘ri m

JAZZ 3 nights a week! 9pm, late bar, food tin 9.30 admission - FREE!

The Donnas play the Garage, Glagow, Sun 12 Oct.

I Acoustic Jam \n‘c‘n'Slca/y -12I Saucluchall Sum-l. 333 0637 Hpm‘ l‘rcc. With a lrcc dunk ax nu‘cnuw l'm' pal‘lltlpanlx,

I Open Mic In]qu Lounge. 0-1 \le chcnl Succl. ‘53 0333. 9pm. l-icc. .-\L'uu\ln‘ numc. puclr). clc.

I Open Mic ('hm‘nlalc 'l‘lu‘rap}.

ANN)” SII'L‘CI. (xi: 5N5. lircc. HleCd h}

SAT 1 8 OCTOBER TheArches

FRANCOIS K 013w

' F \,l

MAROALMONC

STACEYPULLEN

laxlhu. lnrnu'l \m‘allxl unh \xhlnu lvillk‘.

Edinburgh

I Acoustica (11mm \Hllanc. in *5 Blan' Sll'ccl. 33” (\l "h. lllpm. I'Icc Hulllllldl} t'nuu‘llwunnnx nu mm \nglu nl acuuxln' mundx nth-ling: \al'ml llnc upx lmln delnhurgh'x mm

»" Tues 7 Oct

liu, Markus: A,

HEELA

A

u -- h

FERNNDA

+ Bebodo DJs

Wed ‘5 DC! The Arches

llllE A"qu flllflllfl mucus

BOOK FOR ALL THE ABOVE ON 01415651023 CR macadamia

f i"

\angcx wnfgmnczx \ud Icmcmlwr no \«wcr \cmunx alluu n1

Tuesday 7

Glgisgxw.

I Elvis Costello & Steve Nieve Rnle (hum-II Hall. I \un‘hu'hall \nch. l“ \HHH ‘Hpm L (’mlcllu punh lux latml all‘uul. \nrru. a nnwd bag or Ian \UH‘cl \ lul‘ i‘allmix pmhahh luxpnul in lnx \uncnl \qlu'C/c. la/l \lllij‘l Illana lxtall I Andy White [[011 lhcalu'

\ uhulan Hal. llunyalc. *‘I 1ij U «1‘» llcllaxl xluyu mnyunlcl mud lulnu'i Hmyn: xcu'an ha I \xhn appln'x \l‘.lli\llll_1'\\ll lulllxlnlk} ulm‘nalmnx almul 'lnxh lwaul_\ and u'HnIN \lHlCll\\"

I Stunt Monkey, Diadem and Numb \n‘c‘HNIm/y ill \un'luchall \uch “VHS” "I‘m U lcll lu'ld nuln‘ Inu' up

I Exodus llu- (alliuuxc. 1* l nmn \llccl. 11x («Mn N )5 I |’( )\l I) lllllll lcluual} ()Hgglual ln'kclx \\l|l lw \alnl I Deadly Yet Sterile Cabaret lx'hdl ()\na. -13()la;:ul auc. 3“ it‘l \pin \l|\ ml \inpm \unfsunh'lx and mlu'nnu'nlal \ullllxl\

I John Alexander lit-anm-m: I0 \kn\ln_: Sin-cl. 0‘3 MM! .anl llu'

l .udlxn‘k haykg'lnund wululx

I Phil’s Session l mu- Hctha. 3 K.‘ \\mull.lll\l\ Ruad. Vi-l 1“") ‘lpxn 1 1w \M‘UH} |.uu

.5 1-- ‘l'

Mun

Edinburgh

I Terri Walker l’ullcmm \ludcnl l mun. thln Squaw. (N! Ihih Lllu' \I'C \iull ()

wh gtleo mm

"v. mums bar

ape» «mic my mom figeg: fight", .13, '5: jelzjfiioIWi-fr V

f :71" zuil’fémffs‘ Veil?" Lé' 1'

{c 333' 55" 5' 74

W adv :J weary" :m y-

THE LIST 51