Theatre 8: Dance

Venice Preserved, Citizens Theatre, Glasgow

Glasgow continued

RAMSHORN THEATRE

UN Ingiaiii Sin-cl. 553 Us" H’. \\(‘. \\.\. \\ \ \1

Les Liaisons Dangereuses \\.-.i S 8.11 I 1 Up! lelll 1L in [mm ilk 3555 ('hiixinplit-i H.iiii|\inn\ .iil.ipl.ilinii n! the Inglm lil.l\lL‘I[‘lk'\'k' l\ icxixcd h} liii.il )cui II\1)\Iiiilciil\ llUlH Rciil Kk'll (‘ullcgc

THEATRE ROYAL

:5: “UPC SUCH. I‘D ‘Nlllll \\(.. \\.\1

Arthur Hill 2 SJ! -1()t‘l Hm

1 “NH”. I ll Ilium .\ "pm. Sat 3pm .\ “pin. 95 t” 5H \t't‘luimcil gliililicn‘x lhmiic t'uiiipuii} \M'c Slum-x lull llic Cplk' \lnl} ul (‘cllit‘ hum King; \illiiii Sound of Music \Inn h 5.11 II ()L'l L5 L15. l-hk' .\pHHU l’l.i_\t‘l\ pit-win legux .inil Huinnu‘ixlcin'x liiiul cullulmiulinn .ilmiil Minn. .i piixliilaiil nun \KIIH\ dixpuit‘licil In \L'lu‘ .l\ .l :JU\CHIC\\ l0 lik‘ \t‘\ CH \‘illltilt'll nl lhc \xiilmwil (‘.ipl.iin Von 'liupp.

The Lieutenant of Inishmore ’l‘iic H Sal IN ()cl. [5 £13.50 \l.iiliii \It'l)nn.i;:h\ pimiwuliw black t'uiiicil} wt in lhc \wxl ul li‘cluiiil mm llk‘ lwxl ncu t'iiiiicd) .iu‘nlmlc .11 HIV lelH ()|i\ ici‘ ;i\\.ii'd\. llawd UH llic lule \uhlu‘lx nl lll\h p.ii.iiiiilil;iiic\. \ IUIL‘IH'L‘. gum and (uh. Illl\ mum-x t'uiii'lm) ul llic Rina] Sliiikcxpmic ('niiipun).

TRAMWAY

3* .-\|hci'l lh‘iu‘. (LN-15 Hll 35M. [’l'l'. M '. \\3\|

Scottish Ballet Hm I Sui .1 ()(l. 7, “NH”. US it'lli 'I'Iic llL'\\ llll|H'ii\Ci| Scullixli Bullcl l’L‘llll‘lh \\ 1111 .iii t'\(lllllj_‘ quadruple hill lculuiing Richard .v\|\lnn\ [hi/iu'mux I.!(ll\H/I\. Sinhliiin l);i\ icx' \l'llili' .llun Slim/m Slcplit'n I’Cll'nllln'x .UIi/i/lt'xi'i (inl'gc' illltl Ht“ .ii'lixlit' ilii'cclui‘. .-\\li|c} l’;i)_'t"\ ('ln'unng. lung. Slut/mu, Scc rm icxx. Dumb Bunny 'l'hu U Sui I l Ha. 8I‘m. £51U».('nllulmi'uliw(ilmflm‘

lxmxl pcihunmnw yiniii‘ imdci picwmx [ilh nu“ imxc .il‘uiil wraps. \il\_‘_‘lll\t‘ .iiiii inn-ping: pcixi‘um: iwmccii lhc [up and lmilnm u! .1 . 11!! In li.iiii\\.i} \ Lilcxl lhik l ighlx ("viiiiiiixxiniL [llllt' .lcxuiih l[\k'li .inii Hh‘llllldllh iciicxh “Hit \HxJ \i‘ll/Cl {U th'JIk' .l i‘m'k IN lli‘HI \M‘llii

TRON THEATRE

M liuiiy.ii.-.<<.‘-13h“

One-No . . . l iiIi] ilk! Winn L~ I: i *1“ lhc cw: ulnli. \uwcgi ('iiliiiiciuiiix11pm.-\uluiiicun.iiii.iii .iiid \kniimn'x l:'l.illi'li\ill}‘ \xhcii .l i‘dlhi llll\1\ ll\ \\.1\ min lhcii ll\\'\ \\ iih \lllk‘tllilll in (ii.:l1.iiii l .ilniijgh

Gilt Inc \il II (M ~\piii 1 i *H Lll IL. ; {U U” \k'&' (il.l\_‘.'l‘\\. i’.ii\lt‘§ \ll\ (X'Hllk'

San Diego Ihu 1mm \u I \n\

H Ll|l1:§‘)t("l).l\ltl (iiciy‘x llIl}‘lk‘\\l\k‘ um plix. lll\[‘llt'\i h) .i Hip In \iii I)l\‘f.'\‘. \xhit Ii Likm .1 “(\h [Milk .ll Illl‘tik'lll \ik ICU

Edinburgh

BRUNTON THEATRE

I .lil}\\L'H \\.i}. \1ll\\g'li\[|[;'l]. (mi fill) [|’. H. l l. \\('. \\ \]

Molly Whuppie \.ll 1 (m \cc lx'ul. lixliiip

Tonight They’re Going to Be . . . \\L'\I .\ ( )t'l " Winn LU iI) l UH “H'IMIJ \Idll .iiid liuhh} I).l//|Cl haw g'ul \l.ll\ iii lhk‘ll cum I \i'i} lllf.'hl [hm \hiiiiiiici on llk‘ \l.l_L‘t' .l\ “.lli‘ld \Iix'iximl .iiiil Shiilt'} Hmw} but the) \\.llll Lllllk‘ .llltl l.llllL' .mlx Ill lek‘ lun l’imliii'liniix' urinal) lull nl (.llIlI‘ k.ii.iukc hll\

The Birthday Party 5.” l I ().i

illpiii L“ *H 1 Un |.i;_' lhmlic‘x \wll [‘t'lil‘llllk'd llilt‘llilk‘ldllull ul Ililllllti I’iiilci'x ylmm‘ daik mum-d}

Scottish Dance Theatre Hm I!» (M ulplll L.\ H5: \ liiplc bill “will Ulll n.iliun.il miilciiipumi} «Linu- .‘uiiipum. \xilli “CHI (".i\\.iiii\ hmulilul U‘. “Him 1\ .Uri’lmz. IHIm'il h} ncu \wik. UH I/Ii'

li/gi . h} .\iiii.ihcllc Huiiiici} .lllti .l din-i h} .iu'luiiiiul l’niliijgiii'xc tliuiciiyiuplu‘i. Ix’iii HUIIJ SCL' l\'\ |\‘\\

“llllll li‘ll

Thursday 2

I’Li). l'uullallx. Nol I

Friday 3 AFCIIGS l’l.i). imuguix. Null Citizens Main \ Citizens Circle wi- Citizens Stalls GilmorehillG12 King’s Paisley Arts Pavilion Ramshom Theatre Royal namway TI'on

\Viilc Sill};.l\\n Sui

(iill (iill (iill

St‘ullhh HAHN St'nllhh “and Scullhh Bullcl

Saturday 4

HA). Hmlliillx. Null

Mix Himxii !\‘l\l\‘\ \z'.iiii .\‘i\ lliuun Riili‘x \z'.:lll .\‘l\ Hum.” Rhlt'x \;'.iiii

Sunday 5 Monday 6

\Vidc Sdltfihui Sui

\ H.1mu \huhiiiii

Tuesday 7

Wednesday 8

“Lining: lni (imlnl Widc Siiiguxm Sm \Vidc Silffl.l\\ii Sm

l’iiii.( li.:i:.;~.;,'iic l’mll Pi.~.iii;~.x;'ii.- \ Hum“. \l.‘.ii’.ll!: \ ’IJPI". \L'diiiiii

l,l;l\Ull\ [Lingcwih

King’s

Playhouse 5-3}. R(will Lyceum i...“ Tiaverse1

Ttaverse 2

(\ ipm nl\.iii.i ('nput'ulxinu (‘upuu vl\;in.i

Spam Rt‘ldllnlhhlp Six-(ml Rt‘litllfllhhlp

Special Rt'lilllnlhhlp

l):1.' 12w “:1.- |~.\.- ()nc [um \i-c Lin \.-.~( Limml (.ili (11h Bfllnton Stu RM .\ l’np Scc Kld\ 'lvmi'l" “16) 'W Church I).-.::..- \P:~'.\..i\.' in. \l.z;':. im- iii.~ xix-i. in”. :23 Festival Theatre Amuc Anmc . \ H.:[‘]‘\ \chium \ 'ldi‘l“ \lcdmzi. \ Ham“. \Imiium lhc('.in\i.:izz \Mic [hi-l ulhlinI \\lli‘ Ihcl HlI\Y.:llY \\ lik‘

66 THE LIST