ARTS CATERING EDUCATION MEDIA PUBLIC SECTOR VOLUNTARY RETAIL CHARITIES

theatrebabel Administrator

We are looking for someone with:

excellent organisational and communication skills and an understanding of the working practices of a professional arts organisation.

This is an excellent opportunity to join one of Scotland's most exciting theatre companies. whose award winning work tours both nationally and interna- tionally. You will be a key member of the Theatre Babel team. and will make an important contribution to the company's ongoing development.

Salary: £16,000 - £17,500 p/a

dependent on experience

For an application form please contact Alexandra Stampler on 0141 226 8806 or alexandratvtheatrebabelco.uk Closmg date for applications: midday on Monday 27th of Oct 03 Theatre Babel IS an Equal Opportunities Employer

Restaurant

Reviewers

‘WI I AND [0000'

A new edition of The List‘s best-selling annual Eating & Drinking Guide will be published in April 2004. We are now looking for writers with a knowledge of the food and drink scene to join our team which reviews restaurants in Glasgow. Edinburgh and elsewhere in Scotland.

We‘re often told that this must be the ideal job. but it is harder work than you might think.

You will need to have a flair for sharp. concise prose. and be thorough and accurate in conducting detailed research. You should be able to write knowledgeany on food and drink and be familiar with the restaurant scene in Glasgow or Edinburgh. You will also need to have access to email and the web. be computer literate and be available to submit work to tight deadlines in January. February and early March 2004.

All reviewing is on a freelance basis. and can normally be fitted around separate full-time work or study.

To apply to work on next year's Eating & Drinking Guide. please write with:

0 a brief CV highlighting relevant experience

0 sample reviews of two restaurants in Edinburgh or Glasgow you have visited recently. written in the style of the reviews found in The List‘s Eating & Drinking Guide 2003. and of no more than 200 words each.

App/[cations should be sent to: The Editors

Eating & Drinking Guide 2004 The List Ltd, 14 High Street, Edinburgh EH1 1TE

email: personne|@list.co.uk

Deadline: Friday 7th November 2003

Classified

Courses&Tuition

UNIVERSITY & COLLEGE COURSES I EVENING CLASSES SPORT & LEISURE I PRIVATE TUITION I DANCE

I Learn Salsa. Try iui lit-c.

l;t\lt'l' \L'\\|Hll Stintla} Illli ()t‘lolwi 2 Jinn. .\l;ii'cn\. (iimc Slit-ct. latlinhtiigli \Vcckl) t‘ltt\\t'\ \Iill'llllg \Vt‘tlllt'xtld} l5ll1 ()t'lillk‘l. (’iinttict (‘tii'iil .-\nn

(II H 44* IN)?

\tll\ililllj_'t'l I I” )tiliiiiu'ntii

Evenl 7 Classes

EXPLORE YOUR CREATIVITY! Glasgow Sculpture Studios Evening Classes From end Oct to Dec 03 Classes for beginners in various sculptural techniques

Contact Lorraine Wilson. GSS Co-ordinator. 0141 553 1188 for more information

I Chi4Women. Lunchtime, cit-inn}; illltl \icckcntl L’lil\\t'\ on it \\ itlc lttligc ill Iiipicx it) llt‘lp _\t)ll l‘L‘HL'lI )oiii' potcnliiil giigil \ctting. llllt'l'\lt'\\ xkillx. :\lt‘\illltlt‘l' 'l‘ccliniquc, (‘oiicliing itlltl incntiii‘ing tilw ;i\;iil;il1Ic.

(’till (IISI 33(1 4041)

\\ \\ \\.L'lllvl“t)lllt‘ll.t'()lll

Group Classes

I Drawing using right \ltlt‘ til hittin. \Vcckcntl tll'tt“ ing Ctllll'\t‘ in IitIinhiii'in \\ illi tll'll\l Jcnn) Smith. lit: Noxcinhcr. Mulci'iulx tk lunch pi'm itlctl. .v\|| \iclcoinc. pairticului'l) lit-gin» IIL‘I'\. 'l‘cl: (HR! 554 NW) liinuil: icnn} \llll" liltic) undct‘cuttk

Want to play piano? l.c;ii'n \\ itli litlinhtii‘gh l'iiixci'xit) (ii'utltititc. ll.\lti\ tlltllhl. l.c\\on\ ttiiloi‘cil to \llll cgicli iiitli\iilii;il\ llllhlt‘ttl gotilx. llt‘glllllt‘t'x \\ L‘lL‘Ulllt‘.

Tel: 01236 730 475 or 07967 152 555.

ONLINE CREATIVE WRITING COURSES Fo' all levels

Beginners especially welcome

Sec- OUT web she ‘or delolls of next courses

WWW. wrilirigclosses. CO.lJl<

Learn to (lttlltit) in 1 nioht' - I train to partner dzmco to any music .ll\'t‘ l min (Ti‘iriitu - Come along or Willi llltHKlS tilt.) need to tiling a pdlllltéll - Coriiplott) turgiiiiit‘m VVt‘lCOIllt‘ uvuty \‘Jt:o:k .‘it .‘ill lllqlll‘»

Mondays l‘.'lalyhlll(;(‘)l11lnlllllly l trill 304 Mmyliill Rout!

Wt‘lllltftldily‘; Glut.qu ' liii tliiitm 1%?tlnivmfiity AVf‘llllt‘ \."./\"‘;l t‘llll Mondays 8. llltllb'ldVb

Munro 5. 88 (how.- tilltrtrl

ltiosdays St Shanty-w: hall

St Stephens Street Stcrc kDIititie

(Bl ASCKTMN

LDIN ULlI—iijll

PLH l l i l litiisddyr. (.Iity 4“ {Spoitsteis H Stiiifli lv‘lotlivmi Stith l)I lNl‘l t Mon Invmcasc- lmtr-I 3/1 l’t_"llh 1M

‘iNutl ()lllt? E. (.clltl,‘ lllt) ()Iyriipid

lIEIS'illlt.‘ treiiltt: Ftiil git‘y Pltictr liir‘smnyz; llw (itiltui Mill; (“liitl (Zdiiii HOclU Pete-rutin

Thursday}. I lit: loll -"" () l)()ii.iqliiit!:. 16 .lll‘JlCC Mill l .iiit: Al‘t‘ltltn‘ll

a; l IHl ING luesdays Opening soon

if ‘1 "(ll Pduriilu-i-J-tr; i:.} l (1:);i..v.it;c-tiiulit-.1rq'il

MON I HI Y PAH III S

WL LK-I. ND WOHKSI {OPS

Tel 01324 613 209 E mail hi'fl'cerocscotland corn

www.cerocscotland.com

I Learn Greek with lun? (31” Nick Ilit' (it't‘clx Ntm tin: (ll 3| (107 (il 3(1 iii‘ (I705: (12: 504.

I Public speaking coach. ()nc Iii titlc lt'\\tlll\. ('iinl'itlcncc building. public \[K‘tlklllg illltl pl't‘\t‘lllillltlll \kill\.(';illJtixtinlllll4-17 008‘) or cnitiil

orator} pxcw iltll.Ctllll

I Fiddle and mandolin onc to onc lcsxonx. llcgiiinci'x “t‘lL‘UllIL‘. lrish. Sciittixli llltl\lt‘ :intl llllpl‘t)\l\illltlll. ('till: “III .574 (1040 (it t'lllttll

lL‘lll'l‘lll\l(" lltlllllilll.t‘t)lll

(ilaixgim llcgginncix \u'lt'tinic. l’liiiiic Paul on Ill~Il 55(1 lilhll Milli: ()7815 II‘) 407.

I Learn to sing iii 31 l't‘l;t\t'tl. \ltpptilllu' t'll\ lltilllllt‘lll \\ fill all t‘\|1t'llt‘llt‘t'tl \tilt't' “(Ills piticliliiinci‘. (‘tiii'ciitl_\ l'lllllllllj.) group t'l;l\\t‘\ tintl llItll\ ltlllill ltiitiiin. All Icu'lx \xclcoinc. 'l'cl ill ll (157 i703.

I Cello and piano liiiliiiii I1} cxpct‘icncctl. li'icntll). pm lt‘\\l(lllill It‘ilt'llt'l gintl [)t'lltlllllt'l (‘liiltli‘cn .iiitl titliilt licginnci's. I't‘-lt'ill'llt'l\ tinil iltlHtllt't'tl \Ill tlt'lll\ till \\ clt‘titllt'. (.l't‘illlu‘. lllll illltl \tippiiitnc Running. 'l‘cl:

(II II 55| 45‘].

Short interactive online creative writing courses lor till Icwlx. liiii'iil nim tor ()c‘ltilk‘l'. llcginncrx t‘xpt‘t‘lttll} “L‘lt'tllllt‘. \‘ixit our \\ ch \itc: \\ u. H.“l'lllllgL'l;l\\L‘\.L‘U.lll\. or email marianneQwriting classes.co.uk

Acting Tuition Ullct‘t‘tl l1) t'\[k‘l‘lcllcctl pi‘tilc\ \itmttl Illt‘tilt'c tlll‘ccltlr tintl lciiclici‘. Audition prt'pitl'itlltlll. L‘llltllltlllitl tlcpth L‘\pltlr;llltlll. Clit\\lL‘ttl tintl contciiipui‘ur}. (iriitip \uirk ttl\t) iillci'ctl. Call Janine,

0131 555 3065.

I Italian Tuition. Experienced and lricntll) ltzilitin num c \pciiltci‘ (il'lcrx crc- titiic aintl xiippiirtnc lciirning tor till lcwls ttntl tigcx. (iltixgim itTL‘u. l’hiinc 07814 425 79.5.

I Superb singing tuition ol'lcrctl h} priilcxxinngil singci‘ (IX }r\ \iith SL‘tlllhll ()pt‘ritl. All IL'CllllltlllL'\ L‘tn L'TL‘tl. Rcltnctl tricntll} \L'\\lt)ll\ in central

To advertise in The List call

0 1 3 1 550 3060

7'1'. ’3’): ’x,‘ Lil/J; THE LIST 119