Music Jazz llSllflgS

Friday 24 continued

I The Boogaloo Investigators, Preston Pfanz 8. the Seaton Sands and Modus laggu. H Plum!) l’luu'. »178 7-1 H lllpln. L5,. lLSl RL'tl llHl lunk. \url wumlx. \lml IL'\I\.'lll\lll and Hammond xxx ll'l\ m llll\ lriplc hill guml ul lhc (in~(in'\ ncxx llllell. Rcml} Sluml} (in (in. \\ llll lllc HNIle'nl l)J\ luml \pcciul put-xi \lilw} (‘ollinxi hiking; )uii llllHlllel lllllll igim.

Glasgow

I George McGowan and his Orchestra \lciclmnl‘x ('orncr. IX John Slim-l. 552 Will. 2. \ll 5‘ lllpm, l'lL'L', SCL' Sui l3.

I The Paddy Flaherty Quartet llicl. i‘) -l i .-\\llltlll lunc. 3-12 49M».

i (will. l'rcc, .l;l// quurlcl lt'll h} lop (luv (llllllllllk'l l’mlil} l'lulici'l}.

I Morph |ll;icl\lri.'n\. m llcll Street. 552 502i 0' illpm. l'rcc. .lu/x lll\l0ll llUlll lelll;lll\l Morph.

Edinburgh

I Groove Diggaz llcm'} '\ Ju/l (CNN. 3 \ltll'l'lxnll Sll‘cL'l. 4G7 520i). \lulnighl. Ux .-\ «low ol lunk lrom lzilinlmrgh'x prciiiicrc hunuwiglil wul nullil. lmluring \(K‘ulhl 'I‘un} King: and lhc léllk'llh ul .\l;u'lln KL'Mllil“ on \;i\. I Toto’s Jazz Quartet llurn ‘\ llui'. Randolph l’luu‘. 53‘) Klimt

3.3” (3pm. “11'. SL'L‘ Sui IS.

I Vente d’Est llcnr} \ Ju/l (‘clluix X \lurriwn 811111.407 5200, 330an U). Ncu |.l// cnxcmhlc loi'mcd h} guilunxlx luin (‘ur'lclnn and (irulmm High \xilh \mlinixl lun King: pcrlnnmng lhc iniixic ol' Hiungu Rcmhunll.

I 80QSt House Band so ()uccn

Slim-l Bar and chlum‘unl. Xll ()uccn

@1322

58 THE LIST 3 3:1.“ V

ucl

Sll'L'Cl. 33(i5ll‘)‘. 0pm midning l'rcc SCL‘ Slil l3.

Glasgow

I Paul Towndrow and Friends Ilccr (Kilc. (Limllcriggx 553 U515 2pm l'rcc Scc Sun 1‘).

I Blues Sunday l..llll'lk'\ IL”. ‘~-1 King; Slrccl. 553 57D“. 3 4pm l'icc My Sun 1‘),

I Perdido lluddu. 142.: SI \ mycnl Sin-cl. 343 XIII. .1 ~rpm Hwy 811‘ Sun I”.

I Campbell Considine and Stuart Harrison \\;i\} ()‘(hnnul‘x .H \Van (iL'Hl‘gL‘ Sll'L'cl. ‘51 .5 l .51

-l (rpm. l-I‘cc. Scc Sun 1‘).

I Ruth Lambert Quartet lilgickll'luh. Vi llcll Sll‘ccl. 5.53 5‘)3-1. ‘ifillplni l'rcc. l-ronlul h} (ilmglm lNhL'tl \lk‘;lll\l l.;iml\crl. \ingmg in lllL' Julic London \l) lc.

Edinburgh

I Missing (lilmrcl Vulluii'c. ‘5 Blair Slim-l. Ill) (\l7h. 0pm Lime [-1 NJ). Sec Sun 1‘).

I Jazz Afternoon (Miami). 3* ('uxllc Slrccl. 447 3732‘ I 4pm. l'rcu Scc Sun I”.

I Toto’s Jazz Trio 'l‘hc (inll ‘l'uwm. Dulw Sliu‘l. lull]. 2.3” 4.30pm. l'rcc. Scc Sun l‘).

I Joe Temperley llcm'} '~ Jun ('cllur. H Morriwn Slrccl. .107 53”” 3.3llpiii. £7 Sun; {H l'n. Su' Thu 23. I Bill Kyle’s Sh“ Hot Jazz Quartet ()\_\g_'cn Bur & (inll. 3 5 lnlirmau‘) Slim-l. 557 9007. 0pm. l'rcc. Scc Sun l‘).

Glasgow I 4 Jazz (imin'x Mill. 3 (ignin‘x .\li||

Rinnl. \lilii;.i\ic. "5h 3355 \pm licc \K'C \ll‘ll 3”

Edinburgh

I Jam Session w ()uccn Sllccl ll.” .md chlamlinl. Ml ()uccn Slim-l. 3305ll‘l" ‘lpin milliling l'icc Sec .\lun Ill

Tuesday 28

Glasgow

0Yuri Honing llUll lluumc. M linngalc. 552-130" 5pm L" H95! .'\\\.ll'(l “inning: |.l// group \\llu [\‘dt'll lHl llk' l‘Hllllil.lllk‘\ ul lllll\l\‘ .ulllmg clcmcnlx nl Imp. \liimn .iml iiiilum I Aisha - An Evening of Jazz and Soul .\'i\'c'n'.\'lm/I\~ ‘lll Snut‘liiclmll Stu-cl. Nill‘illll 0pm L5 Sinch and [H.lllhl .\l\ll.l l\ inmul l\_\ Sand} \clmn .iml llk‘ lllill ll.” ,\ll Slur» lllc Hull ('luh‘x .\l.lll\ Rnhl‘ \Plll\ llk‘ \ iii)l llll I.nn

Edinburgh

I Millar—Spencer-Travis Ill-m} \ .l;i// (‘cllJL N \lni'riwn Sliccl.-1(F 53ml xi Kllpm. L5, Scc 'l‘uc 3|,

Paisley

I Emaline Delapaix Sweet Time Girl Tour l’;ii\lc_\ :\l'l\ (‘cnluz Xv“ Sim-1.337 Illll)‘ lell. L'S 1H). l’;ii\lc} \ Hm l‘Hllx Rnulx ('Iuh luum'licx \\ llll lhc .»\u\lr;ili;ln \ingcr glml licl‘ lximl. \xho Inmv llil‘uugll lullulm'x. lnlk. lu/x mulx. llumcncn. mlmrcl and lll\ll pup \Ullllll\.

Wednesday 29

Edinburgh

0 Phil Bancroft Quartet with Special Guest Ethan lverson llcni'} \ .l;l// (Him; 8 Mornmn Slim-l. 407 Slim. 3.30pm. £050. .\ Iulc

plmngc ul [‘l.lll\ lll\Hl\ in; icxglimlulul dalcx lui llk‘ Hml l’lux lllx‘.lll\ lmlli Rch \llklk'l\i\ll .lllkl l-lh‘m Iwimn lmxc had In pull uul ul lhc original l‘lll lUl llll\ llic \.i\uplinni\l hm ltK’lllllk‘xl SleC \\.lll\ [U llll lllk‘ l“l\\ lUlC lll lll\ cu‘cllvnl quailcl. .ilnngxnlc lL‘lelldh \likc \\.ilkci on gull.” .llhl \uixu'gmn \ll'lllllllk'l lllt‘llhh Sliuiicn I Fleamarket Funk (Lilxuci \iillJllL‘. :l‘ :5 lilJll \llccl. 3:” l‘lfih l ll‘lll iJlll l ICC SUV \\\‘\l

Paisley

I Quintet East l).ll\l\'\ \ll\ ('cnlic. \c“ Slu'cl. .\‘.\‘5 llllll Spin L5 it ‘i \ lmuil uullil. \xhnw incinlwlx inc limo \cnml |.l// lllll\l\'l.lll\ on .1 null. Linl luck |.l// lip. (Jumlcl l’.l\l lmlmvx \u‘k (inuld on \l\. Rll\\ l \.m\ on lxt'}l‘|i.llkl\, .luhn Honnhuc on \lllllll\. Kcn (‘lcmcnl on gun.” .iml .lun l-.iiigic.i\c on l‘.l\\

Thursday 30

Glasgow

I Jim McQuat Quartet H.” |.\5. lluvlmnan llulcl. l.\'5 Hm‘lmimn ~\liccl. “3 “35-1 "pm l'icv Sk'k' Hill In

I Lynne O’Neill Trio \ll I ll». I I 1 “UPC Sllx'k'l. 24.x (“N5 Nplll L53 (SL‘L‘ ‘l'llu In

Edinburgh

I Grand Union Orchestra ()uccn'x llull. ('lci'k Sliu'l. Nix Illl" 3pm. Uhc. .\lll\lt';ll lll\lUll \\Illl llu~ lulml (Ullill‘lililllllll lmm (imml l'ninn ()rcllcxli'u pl;i_\ing_' \\llll \ liliimu Imligin lllll\l\'l;lll\. \lllka‘H. pci't‘uxxmmxlx and lil// \0l0l\l\. plux ligulilionul Sunliin mxlrurm'nlgilixlx,

OPhil Bancroft Quartet

llL'lll‘} '\ .lul/ (It'llill'. X \liil'l’lvill Sliu'l. 407 520”. H. illpm. Ui5ll. Sm- Wul 2‘),

The New Album Out On Monday 20‘“ October 2003

Album includes;

“A Star in the making”

“Cool and talented"

“A refreshing/y individual voice

SEE JAMIE LlVE

GLASGOW KlNG TUTS 28'" NOVEMISER

Box Office. lill/li ‘59 Mill}

www.jamiecullum.com

CHNDID