Films screening this fortnight are listed below with certificate, star rating, credits, brief review and venue details. Film index compiled by Paul Dale

After Life 5 0.. y; ll n' ll‘\ """ lirlll .:. l)'.r....:.

|':. ;\. \' ll’lll' "M .\l.‘ lll lllll"' " R '. \.. ‘l

"' lll lll l\ \l_l\llli l'n ml 'll l\ \l 'l 'l .lllll l\ lll m 1' lv'llc' ll lllll.‘ l. U‘Il: 'I~"\_"l_..f.:ll,l lll" fmml .:llll Ix’mllulM \lm‘.lll,' ll l.:llij. "ll'llklul‘lc lll.llll.I mlll ll‘ “1*? ll..:ll '

'l.:ll -cllll lll; «ll"ll lll llu ml lll; \l lfiClll‘lJ". I(,( Il‘lwz. 4. I, . l, \j,l Ill '5' H "

Antz l’lw.... ll lll l).1llll'll llll: lmllllwll l""\l llll' '.mllu\ ml \\mmllj. \ \ll.:lmll \lmllu (ll-ll; ll.l\l.lll.:ll \ lllllll

l‘ll ‘llll'.

x »m .illllll\

.‘.|ll\l!ll\lll'.‘.l1ll\‘l.lll‘~.lll'l‘lllll'll

lmlmlllull .lllll lllll ml

lll ll: lll; \llll ll‘lill‘llll‘l .lllllll.:llmll (mm ill" (I Before Sunset W000. llmllmd l llll.l.ll\’l \. ,‘lllli- l lll.1ll llmmlg lllllx‘ llcll“. \Hllllll lllllKII'l l llllialclk \mml lmllm‘u. ll l 1-» ll. 'wu \.m:llm (lll m In rim,

(5 The Bourne Supremacy . l.‘ \l .... ll’l'll'l (llccll.'l.l\\.l \ ( lclllmlly. ‘llll1.\l.lll I).llllmll lllll.: \lll\'\. llmlll ( m\. lmlll \llx‘ll lll\llllll \ \.lll\l}lll;'l\ l‘l\'.ll\ lzllll ll|\'.lll \I‘lllll'll \clllll'l lm Ilsl llmllm I.."l lll|\ l\ \ll.1]‘lll:‘ llll lll Im a. il.lll llull'lll mlll im llll' llmllll \clll'x (u m /.. I. .. lml Catwoman l.‘ \ O 'l’lll‘l. l x ,‘llllllll.llll'll\‘ll\.\ll.lll'll\ll‘l1l'.I‘ll'lllJllllll llmll llllllllll l)l\'.l\lllll. lllll‘ lll-J \lll‘l‘llll'll'lllllllll.llll1.lll.l;'l'\l«"-‘..l\ll‘llll'

llllll-Jl'l

l.ll\'lll\ ml \lll lll‘»l'l'.l'\l lll ll (n m u .( ml

A Cinderella Story Mb 0 l\l.ull lx'mxlll.lll.l \ ('.lll.lllll. .‘Wll- llll.ll} llllll. lk'lllllll'l (mmllllz'l‘. ('ll.lll \lllllm‘l \lllll.l_\. I)‘lll ll\lll "‘llllll \l‘l' ll~\ l\".‘.. ]\.l;'\' ll (u Isl ll.,'

Dodgeball: A True Underdog Story II‘ \l ... le'llv. \l'll \l.ll\ll.lll llllllllcl.

l \. .‘lHIZ- \ lll\\' \.lll;'llll. lll‘ll \lllll'l, ('llllxlllll‘ |.l\lml. |x’l|‘ Imlll ".‘llllll I’llwlmx

\\ lt'\'lll|l_‘.'\ mlll_\ \l'l' ll“. l\‘\‘.. lmfxl' ll (H m Ill.- l( V( H'\(

ET - The Extra-Terrestrial ll

.... '\ll‘\\‘ll \lllcllx'l;'.l \. I‘MI .THHII Ill-c \\llll.l\ v \lmlll‘. llclll} Illmlll.l\. I’cll‘l (mlqu l.‘l'lll|ll \ l‘llll.l\} .lllwlllllll' lml klllx .lllll Lulllll klllx' .lllkl'. I / Ix‘lll.llll\ \mlllc lxlllll ml lllmllcul \ l.l\\|\ \wlfv': [JIM/n'l/zy': \lfx ( wifu Ill".‘l."‘.'r';_"v.' 0 Fahrenheit 9/11 .l\. «u l\ll\ll.lcl \lmmlc.l \. .‘Hlll» \llllllll‘l \ll‘l'lk'. (lcmlyg \\ lllhll. l)l‘ll.ll\l Ix’lllllxlclll. l ll.l lllmmllllw l_‘.‘llllll \llmlllcl pmlllnull}

l ll.ll;'cll \lml llllll‘llll1l_\ llmlll ( N.” \l. llllll'l \lmmll'. llll\ llllll' l.ll\lll}' .:llll .11 lllc Illlxll .llllllllllxll.lllmll \l mil ll .l .m

Garfield ll’( .. Il’clcl lll-v. Ill.l \.

.‘I'Hl‘ lllx'tlxlll \ll‘_\l‘l. lullllllul [mu lll-mll.

; l\ : \.- \z‘ \l. x \ I,,I,l‘ r, . .‘ Goo Boy! I .00 Rf ll rr~ I \ ‘4 \ll \:..." l:..-: \‘rll. l\‘.' Hiram. \l ‘:..:. l:.m.."~:; '.:',- .2; .;:..::l..,\ .. .l: ~lli'lz",l'f ll I " I’v ."I Home on the Range l ‘00 \\ ;;1

lZT.I. lmill, \.;:,Tm:l! \ .‘W‘l \tq'.\ l". .\\\'Il.l l:.l: lluzul. M“ Hall". l\’l ‘19::

m ll ‘\ lll' l' 'u :\\ 6.7.2.21 ‘mllm ll x G \ ' ‘flqli 'M lll llml.lll'. lllil‘l \ \l Ill \l:\ llll'ml. .1llli(l:.2t\' ly.’.l.lfgi Allw \‘7 l‘lil 'w Il.:\ l. .2 T'A'll lmlllx! \l‘Il.\' Ic.'..::.i Illwlll". gulf llzgll

O The Hours of the Day (Las Horas Del Dia) 1‘ .00 \l‘.l!l‘l ."MV \lu‘. l‘lzcllllcllllllll. \,‘.;'l.: lx’lu.:. \l.'.ll.l \lllmlll.z \l.:lllll\'/, I‘llill‘ \ll'l.\~'lli.‘ \llqlllc lx’mlllulm l‘Ullllll ( lmllllll.‘ \llI';‘

l.:;lllq lx’m\.ll<\

m'.'.llcl \lx'l lllll'llllclllllll! ll“.\'\l!l\lllllll1.lll«l lll\ .'llllllcllll l‘lll lllx'lC I\ .lllz'ql lll.:l l‘lll‘l‘l\'\ :llxllll' llllll. .: ll\‘\l\ llllll lcllllx llllll lm lzli llllllllllj. \l‘.:lll\ll llllgllml l.:lllll' |\’m\.:l;§ \Illllx ml lll; 'l\.:ll.:lll‘. ml call 1\ .: lllll\‘ll_'. lll\lllll‘lll.' lllm'. ll' lll.ll lluul \lllll\' \l'clln lm 1c.“ l1 lllq luck ml lllt'll.i\\' ml lll\2_.‘lll lll|\ llll.‘lu\llll;' ‘.‘.lll\‘l .lll\l llllcllml \gclllx lm ll.l‘.c lrllclllluli

I.’ I" la. ...‘n (l.l.\.'w.‘

The H use of Mirth ll'll' COO. u|.~|\-l1H-l).l\.1\~\l k. “lllllll (llll1.lll \llllx‘l‘l‘lll llll \lmlll. \llllll'll} |.:l’.l;'ll.l llHllllll

\ml mlll; I ll\ ll.lll 'lll\'\'\ll'll\'l1l \|l\l\‘l\\‘ll' \‘.l‘l|lll .zl‘l‘l'.” lm llc .l ll.:llll.ll \lll‘. lxml. l‘lll

llllmllpll .: ll'llll‘llldlll‘ll ml ll‘ll‘u'llm lmll}. .lllll lull llllllllj.‘ \llc l\ l‘ll'llf,'lll Im‘.‘. lhlcllml l)l1‘~l\'\ \l1.lll\ I ll_\ K ll.l'.'l\ \l\'\u‘lll ‘.‘.llll lmllll.ll llz'mlll. ll.lllllll_‘.' \lcllm \‘.Illl \ull lmllxl lmlhl} [\lllllcll} l.ll‘l\‘.‘.ll\ lll.ll sunk; lllt‘ clll'x l.l\lllmll.llllc .llll\l\ lllll. l1\ ‘.‘.llll lll\ l‘lll\'l \tmlk. .l\‘\lll\‘ll\ \mllllml ;.'mc\ ll.lll\l lll _'.'lm‘.c "-‘-lll1.lll\'\'[‘ u'llll‘.l\\ll‘l] (( \ (Luann.

I’m Not Scared l.‘ \v 0.00 .( ..llllll-ll- \.ll‘-.lll‘l\'\. ll.:l\ \|\.lllll l’\. 3"“) \lllllm

\.lll\ llc/ (illmll. l)lllm \llllll‘xl 1.x. ( ilmlplm

()lllx l l.l. ( illlwllln' (lllxlmllm. \lllllm lll I’ll'llm Illl'ym \l‘.‘.l.lllllll‘lll‘ lll\lllll1 l’.lll llmllml lllm\lc. [‘.lll [‘l'llthl lllllllcl. llll\ ll.lllllllll_~,‘. sully Hamil I)m.:I: '«Jl lllm.’ \l}l\' lll.llll.l l\ w! lll lllu l‘.llll\llll‘l llll.ll \Ulllll ml lml} llllllllfs llll‘ [Mr I" IN (mm. Ill'l, (I.'l.\'\'l'.1

I, Robotll.‘\»000 I\ll-\ I’ll‘}.l\.l \. 31th “HI \lllllll. Illlllycl \llllll.lll.lll. l.l|ll\’\ ('lmlllxwll ll‘llllll llllcl'lml |’lm}.l\ lll‘.ll1\ll‘ll\ \\llllll‘- '\ l‘lllll'\«‘|‘lllt.ll \l‘llllllilllllll ml llmu [m \Hlllll‘l c\ml\ lllj.‘ lHl‘l‘l\ \‘.llll'll ll.l\’\' llcwlmpl‘ll lnml lllllll.lll l'lllmllmllx llll\l ll.l\\\'lll Ill‘c \\lll lllxllml. \hc ycl \.ll \lLlVCN [‘lllltll ll[‘\ .lllll

plll lml \Ulllll‘llldlll‘lh (A m Inf u A ml Infernal Affairs II Ii: 00. '\\.ll l\\‘llll;.: I llll \lll l.ll \l.ll\. llmllgg RUN“: (‘lllll.l \lll;‘.lpmlv. :Hll‘l l lllwll ("lll‘ll \ll.l\‘-ll \llc. \lllllmll} \\mll_-_' ('ll.lll \.lll;.:. l l.lll\ l\ \; ll‘lllllll \ll lllll‘l\‘\\l\\' \ullllcl lm .l \ll;:lll|_\ \‘\\'l l.ll\'\l [‘Ulltlx‘l :_'.lll:_'\l\'l lllllllk‘l I (i( K4 ’.'"( l'. \.'Il l (I.Il"\;'I'-‘. (I.'l.'\":".‘. ((I(

C I

12THE LIST ' A .'

NFMA

Dan Byrd and Hilary Duff in A Cinderella Story

( I.“ I

Jimmy Neutron: Boy Genius .l

... ‘ll'llll \ l)ll'-l\l \. ."N'l‘m \mllw ml lll'lll llt‘lljllX'll‘. \l;-.'.:ll( .l‘..lll.:ll-,'ll. llllllll. \ll“....:ll \‘llllll lllllllll l\.l.:\ \cllllmll'x Lll‘.\’lllll‘ll\ mllcll \ .zlln‘ lllmlc [‘Il‘l‘lt'llh lll.lll

Illx'} \mlw \m U-llcll ll\'\l‘l1l.l\l\llll lllll.l

.ll!\'|l:.'clll.llll'll lll\'l-*llll.ll1\'l‘l‘\ :‘cllllm xch mll ll lllllll ml clll~ ll1.ll llmlll lm llll' \I‘lxldlh l.lllll.ll‘l‘lll1'.llll‘llllx';‘lll\'l1l\lllRt'llIWlllk'

In M \l lll’t”: 1\ lm lll-ll mlll llmll lclclclllcx.

l‘lll I.“ l.\ \llllll lull! \l'l‘lll\llt.:lll‘ll lm .lllllml lm tllllllh (lumlmw (Adam...

The Jungle Book 2.1 v0. llclllllllll. l \. :‘NHI \l‘l\\‘\ ml lmllll (immllllmll. ||.ll\*} lmcl ( l\lll\'lll. \lac \\ lllllll.lll .lllllll \lm;'|l ll.l\ lcll lllc lllllfsll‘ lm lll-lmlllc

‘\l\'\\'

l 1‘. ll!\\'\l lll lll; \ll|.l;'l~ lllll. ll'l'llllj.‘

u~llxll.llllcll ll} lllc llll\'\ .lll\l lc;.:lll.lllmll\ ml

‘. lll.l-.'u lll; llk llml lmlljx l‘Cll‘lk' lll'\ lull L

\‘-‘-lllj.'lll:..' llmlll llll' \lllc» pll kllly.) [\lllkl} lmv.

|‘.l\‘-\ .lllll \llljglll; .lllmlll llll‘ ‘lllllc \t'\k'\\lll\‘\

ml I lll“ ll'lml llmxl.ll_~.:l.l I ( /( .v'xlIl/flllll

.' I ( IIlIiIIIl.‘II\‘I.' [HUN/"HIM:

King Arthur l.‘ \I .. \lllmlllc

lll\|ll.l. l \ llcl.lllll. ,‘H‘lll (‘Ilw ( l‘.‘.l'll. |m.lll

(llllllll\l\l. l‘\l\‘l.l l\lll~.:llll_\ ll‘llllll Ix’lllllllxll

l‘lml lxl‘lhlx‘l (It’ll m.’ 1..“le

The Ladykillers I‘: 00 ll llmn lmll lml-l (mlll-lll \._‘1Illlu |mllll|.lllk\.lllll.ll’

ll.lll. \l‘lllflll \\.1_\.lll\ I'llllllll “ldlhl [\‘llMlxk‘

ml \l.lll\cllllllll\\ W5; | .lllll: ll.l\\ll Ill/l ml: HUN/Lu cl:

Last Life in the Universe « Ii. .00.

ll’l'll l l\ lx’.ll.lll.llll.lll;;. lll.lll.lll\l .l.l|‘.lll. .‘llll‘I

l.l\l.llll‘l‘ll \\.llll‘. \llllll.l lll'l‘ll}.l\.ll\. | .llld lll‘llll}.l\.ll\ l‘l‘lllllll \ pmkl'l Natl \l'lllk‘xl} llmlll llll‘ lllll'llml ml \Im/l' Ill'r: Illulx/wml \ lll} \lt'lll'lh. Hl\\\'\\l\l' \l‘llll‘lll\l\'\‘. \lllx'ltlJl .l.ll‘.lll\‘\k‘ lll.lll ll\lll;.' lll ll.lllj_'l\ml\ l\ ll1l<l\\ll lmfgl‘llll'l U. llll .l lll.” \‘n‘lll‘lll llllmllgll .l ll.l_‘.'l\ \llJlll ml \'\(‘lll\ (:fllxzjmw. Ill'nl IIll lll/l, (:Ilnun:

The Last Victory I’( i. 0.0. l.lHllll \ppcl. \Cllll'll.lll\l\. :H‘lll \‘lllllll lm llll‘ llllllllllJll'll \ll-llufx l’.l|lm l\ \llllpl} .l lll‘l\k‘ Luv lll l.lll\} \llk'\\ \ lm} ml ll \ltklllllt‘llldl} (I.Il.'\\’lh'l IJII’.’ III: ll‘fn (I'llxgmu.

0 Love Me if you Dare (Jeux d’Enfants) l" .... l\llllll \lllllll'll. lllllll‘c lll‘ljnlllll. I‘lll‘l ( illlll.lllllll' (llllx'l. \l.lllmll ('mllll.llll. lllllmllll \Clll‘lt'gllt' ‘Hllllll \cl' plm ll'u. [mgr l'l .lllkl In lcu. pagc ll

\( .l .'l (I, H A UN

Mean Girls l.‘ \looo '\l.lll\ .\ \\.ll'\'l\. l \. .‘H‘lll I lll\l\tl.\ lmlmll. R.ullcl \ll \ll.llll. I luv} (‘lmlwll \lll.lll\l.l \k‘}lllk'\l. Illl.l l u}, l l//} (Llplull ‘Vllllll \xk‘ll‘lk. (lml-l It'cll \ll.llll.l \kllllcll ll} \llfzulIllx \lw'l.’ ll‘( '\ lllld l ()llll r‘I.‘ ( 5.". (WITH (Il'lI\'\'l'n'. (IIllu'wv.

Memories of Murder 1" COO

llmlll llm llmlll; \mlllll lxmlm. ZHH‘l Kiln; Ilm \mllg. \lll; Mun; Kllll. Rm: lll: Kllll. .l.lk' llm \mll; ljflllllll lllechll l‘lVl .lllkl l‘Nl It'll ‘.‘.mlllcll lwluccll lll: llgcx ml 11ml! "1 “CIC \‘\lll1ll:\ ll\\.:llll1‘\l.lllllllllllllL'lt'xllll.1\lll.lll lmull «'lll\l\l\' ml \‘mlll lllc lllllll'x lcllmlllcll llllxmlwll \ plllll.:lllj. llllllmllc lclclllll; ml .l llmlllhlx llllllllllullll- \l‘lll'x ml \lllll'tW (mm m, Illslrinllgl:

Mrs Brown ll’( i~ .... llmllll \l.lllllull. l K. I‘M—l .llllll “(11th, 8111} ('mllllmll}. \lllmll} \ll-cl l‘I‘llllll ()llccll \ltlml'mK \ll‘\‘\\l‘-C lllmllllllll; lml l’lllltg‘ \lle l\

\l:\lll1'.' .‘lmmll: I‘M'l lllc \‘llllll' \l‘lllllH \m lllz'llldllll ~.'llllllc lmllll lilmxul I\ \ll'llull \lll'All llmlll ll.~.llllml.ll lm \ll.ll.c lll‘ llh' \lllll\ l llz'llxll \l‘llll \l.lllllcll \ llllll \.lll lll.ll\ ll llzq \l‘llllt l‘lll‘ .lllll ‘-l\ll.ll l‘.lll.l\ lll" m! It. \Imzw m l" I\ '2' (u my l‘lll lll\ llllllclxlull'll \llllx llmll lllllll‘lll.ll\!} \llll\ lll; \lml‘. lll; I‘l‘lll‘lllmlh a .ll\' llllllmlllll} \llll‘lllllll. ulllll Ill'lll ll .lllxl ('mllllml|_\ Il‘l‘lll llclll'lllx \ .l\l' :'l\ lll‘.‘ lllc llllll .‘.\llll‘ll\lll1'\‘llllllll‘lmllll'l‘lll (Mull: \f I«:. (Jim. (Ll. \;_'r‘.'l (ll'lAg'.

Nathalie l‘l ... \lllll' ll'llldllll' |l.lllll‘ \lMlll. .‘l'l';'(l\'l.ll\l llk'l‘Jhlll'il. l.'.llll\ \lll.llll. l llllll.lllll\’ll\' “lllll lH‘llllll (illlllnmlm-xlxl ('.lllll'lllll'l \lll.llll' lllll‘\ \‘-t'll\lll_:' l'lll ll“\lk'\\ \l.ll|cllc lllmlll lm \lu mll lll'l llllxlmnll Hullmlll lllx‘l‘JllllCHI ll'lllJllIC ll.l\ \cl mlll lm lllllll'llllllll' t'\[‘\‘\l.lllllll\ ‘N-llll llll\ \l} \l‘\ll.l| lllllllcl l‘lll .lll \llv l llmlll'x Ix .: \lllll‘lh pmxl ll'llllllhl ll.l\‘.l lll.ll (\llll‘lh \I‘llll' \l'l'l} ll;'l_\ l l.l\\l\lll lllk' .ll llllz'. llmxucxl'l. l\ l‘\'-\l‘llll lt‘l‘lt‘dx ll llmlll lllcw Illll'c t'll'.ll lllm \l'wlllll'll‘m. \ll'll...'l. ll'lll.llll\ llllllllhl‘» lllhlk'lU-lll‘lllllll'.‘ (.mu m IlIllsll'lrw/l

The Near Room In 000 ll).l‘. lll |l.l}lll.lll.| l\. l‘NV \«lllllll lllllll\.ll. l).l'-l«l (l'llllm. lllllk' ( ll.lll.llll \‘lllllll I lllcl .l \lel ml (ll.l\:,'ll\‘. \‘.ll\'l\' \ll ll.lmlj. llcwl \lllllm lwlll'l .lllll‘-‘-.l\l1\'\l lll‘ lll-xx \lMlIK‘I lml l.( ll.lllll' llmlllxll lk'.ll|\\'\ lll.ll lllk' }Hllll'.' :‘lll lll‘ l\ \x'.ll\lllll_‘_' lml |l1.l\\"~‘-k‘l ml \Ulllll‘lll'llllllll \llllll pmlllm;.'l.l|\ll} |\ lll\ mull lmll-.' lml ll.lll;'llll'l lx’mlwll \llllllll_\\ \lll'vlllllJ}. llllH‘x‘.\ ‘I light llk'l mwl lllk' llmllllll'lx \ll‘Jllll.‘ .l '-‘-l'll\l lll \lllll ll llll' llllxl lllllll\ l'xl‘ljmllc lll|\‘.ll mlll .l lk‘lx'llllk'\\. llll‘ll lll'xx llll“.ll.ll‘llll\ (I \ (Is-(influx

New York Minute M l. 00 .Ill-nml- (imlllmll.l \. .‘HH-Zl \\lll'\"\ ()lel. \l.llj. Imll- ()l\\'ll. l llg'l'lll' l M). ‘Hlllllll l.lllk' .lllll RM.) lx’}.lll 'lllk' ( ll\\‘ll\l .llk' llx \llllL'lk’Ill m Illi'lll .lllll lll} lulu“ \\lll\‘_\ l l\ .l IJUUKI) l‘.‘.H \lll‘k"\ '.'.lIII l\ ll}lllj_' lm \klll .l \\ll|ll.ll\llll‘ lm \lllll}. .ll “\lmllll l|l\L‘l\ll_\ .lllll lx’m\}. l\ll1l'l‘.lll\l'l'«l llllllk'llllk'lkNIUlllllelJllCl'lll lll.lll‘,'1‘lllll'.' j_'mmll L'l.l\lk'\ ll-lllmllx l‘.‘.lll \Hlllk'll:. .ll.llll.: \I'JI‘I'.41I\( ( 1m 1m; (until/(Jul. (:l'llxz'mu. The Princess Diaries ll’('.l O

l(i.lll_\ \l.ll\ll.lll.l \. I‘lllln \llllk' ll.llll.ll.l..lj.. .llllll' \lnlnwu. llxKllllk‘l \l.ll.ll.l//m ll‘llllll (immlj. lccll.l§:l'l \ll.l lllL‘llllHPth l||.llll.l'.l..lj.l llxw \‘-llll llk'l l‘HlIH .llll\l Hlllk'l lll \.lll llllll\l\\l‘ \lllltllllel \ll.l pl'lx lllc j.il.llll'\ llllllt'l Ill.lll lllv hm)» \llL' hwy/w lmllllll; llllmllg'll llll' l lllll llL'I [nlll‘llml L'l.llllllll<llllk‘l ()llcl'll (llllwl‘l \llkllk'lkw .llll‘.\‘\ lll lll'l lllN'hlx'l‘ .lllll lx‘ll\ \llll \llk'-\ lllk' lll‘ll lll lll't' lllll'lll‘ ml lllk' llllmplulll [‘lllltll‘lllll} ml (lL'llt“-l.l \lpp} ‘.‘.l\l1lllllllllll‘llllll.llll.l I (I (lll/l Ila/ll (1".(Il inml I ( / / r/IIII'.‘(I£'II. /.lIIIII’l'(I;'Il

Rabbit Proof Fence 'l’lll 0.00 ll’llllllp \l‘)\t'. \ll\ll.lll.1. 3WD: l It'll)“ \llllpl. Kk'llllk'lll lll.lll.l-_'ll. l).l‘-l\l (llllpllll ‘l-illllll ll'x lllk' lllllll.lllll} ml \ll}ll'\ \ll'l}lL'llll1j__' ‘.‘.llltl1 l\ mu lllH\l \lllk'lll llxllllll- ml llll\ llllll .llmlll '\ll\ll.lll.l'\ \lmlcll (iL'llL‘ldllUll lllc llltl.l\lltl\lll ml llll\ lllll- \lmlj. ml Illl- .ll‘klllgllllll ml llllcc \lllmllgllml llllllllcn lrmlll lllL‘ll Illhc. .lllkl lllcll ll‘m'lllt'lllclll .11.: pllxmll-llku “lllll‘ lml lllL' ll.lllllll:.' ml llll‘.L‘ll lau- Lllllkllk‘ll llllm \NllllL' \lllllll'; l\ lllklllL'll l‘CllL'dlll ll\ \Iml'} ml llllllmll \llllgglc .lllll Cllklllldlltk‘

I ( I ( fllIl Imlll} (Ll/e Illml / ( / /.lIlIlIlmgIl.

I.lI:I.'."’.'H UI.‘