MUSIC “06/ 4 :xlz/ ’3:

Saturday 4 continued

l (lliiluirgli

I AC Rid llii' l iiiinil RHHIII. ‘k \Ikl‘lllJ Slim-l, .7.“ 35m wpin llu l,ni.il lil‘-Hlllllk'\ \(' Riil llil\l llii'n ('l) lunnili

I Hotel California Uni-nix ll.lll. (lli'll. \lli'i'l. (WIN .Tlll‘l Rpm l- I” lullmnnu .1 iiilimll} .lkt l.ll|llt'tl \k'll Hlll \inllhh liun. lll'lk'l ('.i|iliuni.i ii'lnin In lllt' Unix-ilk ll.i|l liu .i nni‘ ivll \pi'i l.ll I‘k'lllllllldllkt' ml 'llii' I .ifgli'\ \liii)'

Sunday 5

Glasgow

I Allister, Alexisonfire .uul TWO Day Rule Kin): ’liilk \\.i|i \\.ili lllll. 3".‘,.i \i \ lllkk'lll \lii'i'l. Ill *3“) \[Hll l" ()wi llx \lltl\\ \kuli' punk lini' up. I Izabo .unl Catcher Mull). 3m (‘lxili- Sim-i. mm un“ H‘N‘l xpm |\i,ii-|i .illi'lii.ili\i' iiii’ki'ix \\llH uunluni‘ .i lmi- ml li'il /i'ppi'|in. \ |(‘ Mid l’iini‘i- \‘.Illl llii‘n .\l.ll\ Iii-Illin'i'.

I Red Casino, Dirtbox .mil Brundlefly ll.iill_\ lll]\\l.lll\l. 3N) ('|_\ili' \lii'i'l. “8"” ‘Nlfi ll‘l‘l‘l. .\pin, Skuli' punk \Hllllil\ liiun l)iillm\.

I The Red Eyes l\)1lk'l\\'l\. l-l \Iiill.iiiil Slii'i'l. .‘_.7| ll"3(1_ .Rpin. l‘lt't'. l’nnk nli'lil.

I Das Contras lli-iinxt‘cm: <.\' l.‘ \\iuull.inil\ lx’imil. ‘52 WNW), h" illpni. I‘l’i'i' l..l|(l l‘.|\'l\ lmt'kpiiuinil \Hllllkl\.

I Figure 8 Pull |’i\n. IS \Viili'ilim Slii'i'l. i(\l Xlllll. X. “Milli. l'lt‘t'. _\i‘Ull\llL' li‘Hili‘lli'},

I Engine '1 hi- Swim. II: I ll Sini'kxwll Slii‘i‘l. 55.?M13l,~lpili. l'i'i‘c.

RHClx (m i'l'\ i'i'xiili'ni'}.

« I

15-21 Calton Road. Tel : 0131 557 3073 Tickets avaliable at Ripping Records Tel: 0131 226 7010

34 THE LIST .' k.) '53-: _

I Big Blues Jam \mlliu l mu. (iimxcnni llwlcl. (il«~\‘.i'llwi lt'lltlxx‘. ill (SIM " *Hpin lit-c llimlml l\_\ lli; \i'v. Illnt'x \llllk'l\ '-‘-llll ti‘llllll‘lllllllh lliun \liiilli» ( )nc lk'L'lll.ll\ \lltll .l\ Rt“. l)i N .11111 lllk' \nnniu l’nullii'h

I Phil’s Sunday Session l mu- llmllm. I 1: \\|Nlill.llltl\ Rimil. *hl IQ)“ (il‘lll lli'i' lliin;'_\ui1i nun

I Live Music \l.lt\uilt-_\\. 13 ,l.llll.tl\.l\llk'i'l.:1x \*\l ‘lpni lici‘

Monday 6

(Slzlssglm

QThey Might Be Giants llit- (l.ll.l_‘.'k'. WU \JllxlllCllJll \lii't'l. “I

I If” "pin Ll i iH ()w. l1\ \llH\‘. l\lli(i .llk'.llll1‘ll_‘,’ llii- lu'xl .inil lk‘.l\l \|.ipp.il\li' i'\piu1i'nl\ ul tlinp}. mull}. lHllllHlth gull im'l‘ \i'i' pim ii'\\

I The Boxer Rebellion ‘mil Your Scarecrow kin): liil‘x \\.ili \\.ili llnl. 31118! \lll\L'lll \ln‘i'l. III ‘3‘“)

.\ illpni L5 liulilnn lmwil. \l.i \lllt'lltd .inil .\ll\ll.ll|.l. llii' llnu'l lx’i'lu'llinn .llk' .lll.llik'l\k'l\ \\|lll lulc

I Sparks Lights and Flames, When Reason Sleeps, Keyanti, the Goodnight Story, A Bittersweet Moment .mil Equally Screwed Imilx. Inn ( ‘Ixili- \‘im-i. n.\“n iii)" Hum; Slim, i5, (hi-i ll\ \Iimx l'lllH llllt' up.

I Spook, The Digeratti .mil Overhaul Slcicn. Ki‘l\lllll.lll}‘ll \lici'l. 5“(151ll1\..\pin.ti. llii‘ lli‘.lillllli'l\ .llk' .i l)illi'li t'llllll‘ll.

I Sinnus 'I lli‘ lull \nic (Lilc. in (M King Sliccl. 5“ lhih. Npin. L714 lx’m'k. I Lazy Poker Sliiilin ( )ni‘. (iimwniu

t‘t

‘LIVE IN EDINBURGH’

3rd September GRANDMASTER FLASH

1 1th September EAST MEETS WEST

in association with CARLINC'

24th September STIFF LITTLE FINGERS

lst October JAMES TAYLOR QUARTET

6th October THE ORDINARY BOYS

13th October THE FREESTYLERS

2lst October ROY AYERS

29th October URIAH HEEP and MANFRED MANN’S EARTH BAND

2nd December THE SENSATIONAL ALEX HARVEY BAND

Tickets available from Ripping Records and Tickets Scotland

www.1iquidroom.com

wwn- ;' 14%. «-r‘ Roddy lll'lk'l.(ll\‘\\k'll1‘l li'll.l\’i‘ lull Hum lx’imli. zll (film ‘lpin. l'ii'i' liliii'x I Michael Simons ltlmi ()\ll.l. 1.? ()l.i_1'u | .ini‘. 5" 1‘31 .\pin LI (ll.l\\\\'_‘_'l.lll lelll.lll\l pl.1}iii;‘ lulk. l‘lllk'\ illltll‘k'}1lll(l I John Alexander lkuuwcnc. lln lliillli‘llclil lx’imil. (ill) (i‘lflfi -\ leln l'li'i‘. Si‘i' \lllll 1”.

I Acoustic Jam \iyy'n'SIm/y ill Suiicliiclmll Slim-l. “i‘lhiflv M‘lll l‘lt'k'. \Villi 4| li'i‘i- iliink .l\ ini'i-nliw lUl pullii'iimnlx

I Live MUSiC l\)lk'l\i‘l\. l-l \llillilllil Slim-l. III Halli. M‘lll. I inn lx’m'k lull In lu‘ uuil'iiincil.

Edinburgh

I Les Miseres \M-c l-ulk ('Iul». l<u_\.il ()uk. lilliiiiiui‘} Slim-l. i5“ I‘lqh, .\. illpin. L51 l'.\ii|wi.inl (Iiiiin \(‘llll\l\ ml l.(lll|\|.lll.l li'iun llii' \ugnnpx ml lllt' \\;ili-i ul lull].

Tuesday 7

Glasgow

I Kasabian illlil Eve’s Majesty King: 'liil'x \\'.ili \\;ili Ilnl. I‘lii SI \lnccnl Sli'ccl. Ill 53“). X. illpin. L“ \liiillli} inilii' i‘iunlm \\l1i\ luxill lllk' lxigg} \llll|l(l\ nl \liiili‘lii-xli‘i'.

I Way of the Exploding Fist Hui-ll}. 2m (lull- Sim-i nxw 0n" will), Spin. Ll.

I Ramon de Juan, Gregor James and Geoff Martyn Sit-m». KL‘lHIllllllllel Sli'ci'l. 5715MB, .\pin. [-1. \l;llli‘lli‘\li‘l' l‘;l\i'il Slillllldl'il \nigci'lwnggui'ili'i’ “NH .1 \Kllllll\l(.ll \Hlllltl.

I Concert for a Pound 'lilm

Hart plays the Fallen Angels Club, Laurie's Bar, Glasgow, Thu 2 Sep

(him. 1.‘()l.i;'u l .lllk'. i" Ll \nnyuiili'ix' nig'lil

I Kiteflying Club ltlm ()\ll.l. In” l)i'.in\lnn l)ll\\'. “W V.‘*\ \pln !,l “H linpim \lllk'l\

I John Alexander llk'.lll\\k‘llk'. I" \kiHing' Slim-l. hi.‘ \ll‘lll x illpni lii'i' \i'i' \lUll l“

I Live Music l\,l\\l\\'l\. ll \llilldllkl \lii'i'l. III “"30 \[Hll llk'k' lx’mk lull In lu‘ \l‘llllllllk'tl

Wednesday 8

Glasgow

I Rick Astley ('nllit'i Illi'.ilii'. ll_\nil|.inil Slii'cl. 1V \Mm " {ilpni Ll‘l5ll. \u.i;,'i' l\'\lll\ll1lllllll llll\ \liim llli‘ nmlulg'it‘ li‘llllll nl l’i'li- \\.ili'ini.in\ pi‘l piiuu'l in llii~ ll.l_\\ lu'liui' kiln .inil .l.l\Hll llltllx ll\t'l Sn iniili'il Ill llii' llllll Mlx. il‘x |i.iiil In nn.i;'ini' him lux

pup \Hlll \iillllil \\lll ll.lll\l.llt' mm.

I Groovie Ghoulies, The Dangerfields .iml Regular Joe king: 'liil'x \\.ili \\.i|i lllll. 3H3J \l

\ lllt'k‘lll Slii'i'l. III ‘3’“) Spin L" *1) (hi-i l-lx \limx. Ilic llk'.l\lllllk'l\ .llk' .i \lljJ.ll_\ pup punk lllU lllllll \.ii'i.iiiil'iilu. (Lililiu'nm

I Loris .mil Soul Candy \‘it'nn'hliui/y alll \‘iiii‘liii‘lmll \lii'i'l. i“ ‘NH‘ ‘lpni. L if l'llll\_\. P\_\\llk‘(lt'l|\ luck illlil ulil \i'liiml inilii' ii‘xpim'lni'l} I Lee Patterson illltl Ross Galloway 1 hr l.li|lllil \lupi III § (innil \\L”\lt'lll Rimil. H| l‘Nll. Spin l'l'i'L'. l,Ht'.ll \llljJi'l \iillj.‘\\llli'l\

I Redbricktent 'l lii' llnnkci.

l‘); W” lliilli Slli'cl. 33‘) ll.v lllpin

l‘li'i'.

l‘y‘l .\pi||

WIN DIDO TICKETS!

The List has teamed up with

T on the Fringe show, when she performs at Glasgow SECC on

Friday 27 August. Usual List rules

0870 169 0100.

www.gigsinscotland.com to offer one lucky reader the chance to see Dido, who recently thrilled fans at her sell out

Saturday 28 August. To be in with a chance of winning, send an email to promotions@list.co.uk by no later than

apply. If you’re not lucky enough to win, limited tickets are still available by logging onto www.gigsinscotland.com or calling Ticketmaster Scotland on