Shopping

A LOAD OF NEW COBBLERS Paul Dale begs you all to return to the sen/Ice Industries of old.

_: v.” - - ‘Leatherworks, Lauriston Street, - a _ g I Edinburgh : . . .. m . gm

-' ' '~ -~°.»»-M\

Spend. Spend. spend

' l: . ~'. :~ 1. I. l.’ 2' ‘11:; t: I "t '1 k' l l'l' t . 2 . " 1'3.’ 3 2 milieu 1.11%? l 107 , n {i N 11th) : x l. ' Tl' "f it x I l‘wt‘m Hziu- idllllnxv 1"l Htlll "li'l mum'um, vlllltfl'

ttwl Hull Hm: "w MM' wt

\ll'llt wt " {null so» .r‘.

utmlw- NH": lit-mum:

l) :’ :r- i. ' ' o :: .'-- t' .l ' ' ~ 1:" t. ' "ts-HHLv-Irlm“"l " ' ' :' r’t : .t : " ' 2 z '2' l :‘ . » ' '1"? 1 ‘"It‘ll'l'vVWW" .. 1,. . q, i . ,, ., 1 ., , : rlv.wlt,;;trn"ttu m In M; l" t'u:.f3' .“' :_" .' l -'2' :' l " It a! ' "I ‘H'R‘HWHK‘HHN'HN ' i ,1, t 1" H , ' {I "I, W t I I H ' m I I ' warm»: m Itu- lmlwiulw . ' H H v t . H tuttllm-I, rturmqlrllmr ' ' ' ' ' “tumult(truilltltwllw, M at . r z, 1‘ l L ;'_'.:": "1.1" I. V A”. IWinterisnostranger ‘l-- l-vr :v: :.' :. t :' ; it v: ';~-.:. .'.--.'tt torosycheeks.8utit.s “"1" ' ‘7 " ' ' U' H ‘2 ."T' 12"”; ' not hereyet,andyou "‘7"1":"" "“ "' ' " mightwanttobrighten I't~ ' :2 n: . r‘ ' " : .: :' :'-: ' .v :.t upyourautumn "- :'- : a" :" ' ' t 'u -- :' "z ' 2' 2- ' "' :' r ‘.' evenings with a spot l' l :' '- " ~r ' « ' :l ' w x "mm: a :»".T ofcolour. Virgin has -r 2 .v : as. l .' it: :n w ' a .' ~ 2 releasedanew "- lM' l. t' w v. . l 1:, 2 't ' l w? l' r: 2 .- 1~ f? :l cata'ogue (presumably I H... .. . q. t, , .. . . It. .. t I x. , itdidn‘t send it on one t:-,-wt;.:v~.t-r:z\ ‘Iwmttw' : ', :' : ' .u. I ', l .tr'zr . Ofitspopu'anrains)' featuring new

Mull-ll(AWFw/‘ly ','{l‘;f',"'v v._ t..; . perfumes and ouls alongside labels such as Seduction (pictured), Night Fever and, er, Men’s Skin Investment. I Scrllllul; (l(,lll;lirll1l"lll, Pill tlu: ( ztlz‘mlla, lrmrlim lllblllUlIVl/er ‘.'.'ll|llll(1ll firm: if) '/ i (‘)(?[)l“.'lll)‘:l. luntuwrl (1 ulms. tum: (ilewym (hummer

Jonathan 5);tllllrll:",

alunrgnzrl‘: tin: lwr, U: -JU|l(:llf‘fl{l(,(lf)lléll(1{llld Paul Sun 3. Una", Var. Nut‘:1'1,mun”,rollbatmn

for spring, w mama! 90’1"»

meanwhile 'Inxuf) kllt'.

\“w' I"! t" t: Ht 1" t. v .o . 3w: ’m' :' z'- " . z" 7' . {/T‘, 5' ' girlrltmtun will stunt; that 'l it» .bw'wx: swam f’lt' twill «triatlml t»! 1' t t:' . " A ' ' : ' flu "> T' '-- I: " ' ‘!w M: 'r nuts and ".'./«Tl|’_)l(,’)£ll‘,. Hut‘llttixl'axtin»; mtnumltltvt‘ur'w, f"‘\tl\/t.'.f"-'. t 4' 1' : : :z ' ;: "“.z'.‘§tt\lll‘.KO'Tlr'Yt‘t‘k .'.iir:“"‘t:iiitrrw-r‘tx ' 2" ' i J' H ' 2 I . .' ‘l ' \Irtw x'mml "tiny- t'xxltil‘t :m: it rurnivt- m l "tzt' . 1 .‘ .' 2 : " : : ' ' i 1:. z" - mu 1 filll‘fill *" f‘w‘ PRU“. l‘-_""‘m’_\ltlt>"t;.‘ Tl“;- w‘w ' " » " ~ ' 2' ' 1'1 2- ' : '-' if r l" -' A“va 3'11;thlmfmulxlw.u'\itlwol”.wt::::~;.u'xrv'xi:x: ~ ' 2: r . " l ' ' :' : ' :‘ ' tunnel SON"l‘t‘t'W‘ttt'flit\‘7' l N 1' 2..” v‘ " N: " " 2' .' 1‘ l3; RINK-003:; _1!' t'w f‘ 5;:\' "i: 'l .' I ' z: 1" . I .' ' l" 9"‘lxl’txxilww‘ Hum;Flam"Willisgwx. "(many Runny - '~ v . . ' ' ' " ' T":‘ 't‘titl‘f Util‘iv R ‘.:t t‘u'?‘ ‘wwscur‘t l‘ 'M lef‘tr' t‘. Man 8 ' z: .' : :1 \lllkl it t§‘.'.t‘t‘I Plum [)ufuxp who 513‘" \‘laxil‘fl "Murat “twat mm " I ""r 1 l1 ' 1, 1 . 5 55 ). 1:; SLAM" T107: '0' \‘tttir‘tlxr‘ §§"\;t]\}"‘§} ‘1 A'gp .‘O'Vx‘fl " '~_- 2 gym: (L la .K' ' ," ' f , 4' _, _ / H /’ ' ' WP“? M“ DUI“? t‘ar“:: tit :1" E 5'. A: 97%“ f .' ," 5

".‘ :' '. 'o THE LIST 115