Film llstlnqs

UCI Clydebank, Fri 24-Thu 30

Oil Ne Jise Apna Kahaa «Pt 11

Sun: 030

Mun. (I00

Dodgeball: A True Underdog Story 1 12m “:01; 4 20. “<11. ‘).10

AIw tnatlncc 1'1'1 \Inn' 1.50.

Garfield 1M 11

I‘Tl Mun: 11 15am.

Harry Potter and the Prisoner oi Azkaban tI’(il

1'1'1 .\10n: 11.00am.

llellboy 1 12.4»

It: \VL-tI: 12.3011101'I‘uctk \VuIl. 3 15. 6.1.5.

Hero I I::\l

Hall}: 3.50. (l 20. K 50

.-\lmmatmcc 1'1‘1 Hull: 1.20. Layer CaketlS.

Sun & Thu: 41.5 tnut Sunl. 0.30. Open wat8f1151

1)alI_\: 3.10. 5.20. 7.30. 0.40. :\I\0matlncc1'11 .\10n: 1.10. The Tennlnaltl2.-\l

I)atI_\: 5.40. 3.40. .'\I\(1111£11|11L'L'I'TI Mun: 2.40. The Villagetl2.l\l

I'Il'l \Vcd: 0.00. Wimbledon 1 12A)

|)al|_\: 3.30. 0.00. H.311. .-\1wmatincc I'i'l .\10n:

8.45.

1.1111.

IRIUAYV 141 HUPSUM .'

I’l‘ngl‘ammc Ilkcl} to he \imilal‘ t0 thc prm 10m \\ L'L'1\. I’Itnnc 03700 102030 I'm: tIct:uI\ant1 tlmcx. \t‘u 1T1111\(1l1L' [0 upon 0n I'Il'l I ()ct:

De-Lovely t P(

Layer Cake 1 IS»

The Life and Death at Peter Sellers 1 151 Saw 1 181

Sky Captain and the World of Tomorrow (1’01

UGC Parkhead, Glasgow

The I’ut‘gc. I’arkhcatl. 0871 200 2000. 11110 ttllt1('('htmklllgi (18701 5.5.5 13(i.11)|.|1il. .'\L1llIT £4.35 (£4.35 hcl‘urc 5pm .\10n Thu. (’InltI/xtutlcntfl ).~\1’: £3.50 t£3 hclurc 5pm .\10n Thtll. Tamil} ticket £13.40. .'\11 tickctx hcl'ut‘c noun: £3.

THURSDAY 213

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy tI2.-\l 11.40am. 1.50. 4.20, ().40_ 8.55. Collateraltlfil 11.50am. 2.45. 5.30. 8.20.

Fahrenheit 9/11 1151 5.45. 8.30. llellboytl2.»\l 11.40am. 2.30. 5.30. 3.30.

Open WatertlSl 11000. 2.00, 4.00. (1.20. 8.20.

The Terminaltl2.»\l 5.00. 3.00.

11.40am. 2.25.

11.00am. 2.00.

FRIDAY {Ne—THURSDAY 130

Ae Fond Kiss 1 151

Hail}: 3.35. (1.00. 8.30.

MM) matincc weekday: 11.00am. 1.15. Cellular 1 151

1511 & Sat: 4.10. (3.311. 8.50.

Sun Thu: 11.00am. 1.20. 3.40. (1.00. 8.20.

A Cinderella Story «Pm

Sat N Sun: 11.10am.

Collateral t 151

Hick Sat: 11.55am. 3.15. 0.00. 8.45. Sun Thu: 11.50am. 2.45. 5.30. 8.20. Dodgeball: A line Underdog Story 1 1231 Hail}: 1.20. 3.30. 6.40 a 8.50 «not Thul.

.-\1\0 tnatincc \\L‘C1\t1;l_\\2 1 1.10am. Garfield (PG)

Sat & Sun: 1 1.30am. 1.30.

llellboy t 12.0

Dail}: 11.25am. 2.05.

Hamill-M

I5ri & Sat: 11.15am. 1.35. 4.00, (1.30. 0.00.

Sunr'l'hu: 11.00am. 1.20. 3.50. (3.10. 8.30.

The Punishertlxl Dail}: 5.50. 3.35.

46 THE LIST .33 Sup 5 0.".

Wimbledon l2.-\. Hall} 1100.011. 1 15. 340. 005. \ ‘0 Yu-Gi-Oh! the Movie: Pyramid of Light 1W}.

Sal tk Sun 1040.011.

12<<

I’lngralnlnc Itkcl} 101w \111111.tl t0 lhc pl‘C\1Hll\ nut-It. I’hnnu 0521 200 201 10 101' t1£'1;llI\;lllt111111L'\ \cu 111m\ due to «mull 011 I‘ll 1()t‘t:

De-Lovely ( l’(

Layer Cake 1 151

The Life and Death of Peter Sellers 1 151 Saw 1 1M

Sky Captain and the World of Tomorrow tI’(Il

UGC Benfrew Street, Glasgow

7 chtl'c“ Strut-t. mlnant1(‘(' lmukmu‘ 030 200 2000. .-\tIuIt £5.35 0.455 I .\10n Thur ('hIItI: £3.25. Stutlcntx £3.50. ('nncmxmnx: £3.00. I‘annl} ttt'kct £3.25 pct pcrwn. Izal‘l} 1511't111t11111\\11l11\ hclnt'c 12am: £3.25. l'nlunttctI (‘anIt £000 pct" 111011111.

THURSDA/kd

Ae Fond Kisstlfil 3.00. Anchorman: The Legend of Ron Burgundy 1123» 10.30am. 1.10. 3.40. (1.20 340. The Boume Supremacy t l2.-\l 10.10am. 12.35. 3.10. 0.00. 8.30.

The Chronicles of Biddick l 151 2.00 500. 3.30. Code 461151 11.00am. 3.50.

Collateraltlil 10.00am. 11.00am. 12.40. 2.00, 3.30. 5.00, 030. 3.00 0.10.

Dodgeball: A True Underdog Story I l2.-\l 10.20am. 12.40. 3.00. 5.30. 3.00. Hellb0y112x\l 10.10am. 12.50. 3.30. (1.10. 0.00.

I, n0b0‘112:\1 10.00am. 12.50. The Isletlxl 3.40. 0.15.

The Motorcycle Diaries 1 l5» 2.40. 5.30. 3.30.

Open WatertISl IIHIIIalll. lltmn. 2.211. 4.40. 7.00, 0.20.

The Steptord Wives t l2.-\l 10.30am. 1.00. 3.20. 540.

Super Size MBIIZAI 10.30am. 12.51. 3.20. 5.50. 8.30.

Switchblade Romance 1 Is» 3.30.

The Terminal 1 I2.-\l 11.00am. 2.00. 5.10. 3.20. DaumatlSl 3.20. TheVlllagetl2.-\l 10.00am. 12.5 . (1.00. 3.50. Wicker Parktl2..\l 020. 0.00.

11.50am. 2.30. 5.10.

11.00am.

1.20 3.40, (1,10.

(i211.

10.40am. 1.00. 3.20. 5.50.

I0.20am. 1.00. 3.40.

FRIDAY 2:1—THUBSDAY (at; Ae Fond Kiss 1 15»

1511 Sun: 11.50am. 2.30. 5.10. 320. 11.00.

.\10n Thu: 11.50am. 2.30. 5.20. 8.20. Anchorman: The Legend of lion Burgundy 112:\1

1)aiI_\: 10.30am. 1.10. 3.40. (3.20. 3.40. .'\I\01atc I‘ll Sun: 11.10.

The Boume Supremacy 1 12A)

1)aiI_\: 10.10am. 12.35. 3.10. (3.00. 3.30.

CellulartlSl

I)ai|_\: 10.30am. 1.00. 3.20, 5.40. 8.20. .-\1\01atc I-‘ri Sun: 10.40.

A Cinderella Story «PG:

1511 .\10n: 10.00am. 12.30. 3.00. CodeASIISl

I’ri Sun: 11.15.

Collateral 1 IS»

l-‘rl Sun: 11.00am. 2.00. 5,00, 7.00. 3.00. 9.50. 10.40.

.\10n Thu: 11.00am. 2.00. 5.00. 0.30. 3.00. t).|0.

Dead Man’s Shoestlxl

\VCLII 3.511.

Dodgeball: A True Underdog Story 1 12A) I)aiI}: 10.20am. 12.40. 3.00. 5.30. 3.00.

.-\|\015ri- Sun: 10.20.

Garfield ll’ti.

1'11 \IHn 11 30.2111. 1 10 llellboy l 12 \u

111 \un 1050.011. .\10n 1110 1010.011. 000 mut “ml,

Hero 1 12 \>

I'll Sun 1000.011. 12 30. x l<_ 10 50 Hull Ihu .\ 511

Layer Cake 1 151

Sun: 500. 550. 1020

[lm 1030.111]. Illtl. 3311.(\ltl..\5tl The Motorcycle Diaries « l<l

1'1’1 Sun 5 30. .\ ‘3

.\10n Thu. 240mm \1t‘111. 5 30. .\ 30

Open Water 1 I5»

1411‘ 1.111. " <11

1:311. 33l1_ fl Ill.

31103.10

lll3ll‘1m. ltl(l_ 3.30. 1.10.

111 Sun. 1020.00. 1220. 240. 500. “.30. 040

Mon Thu 1000.011. IIUHIT. 2 20. 4 40. “.(III. ‘1211.

The Punisherth

111 Sun: 11.00.1111. 200. 500. \10. 1100.

Mon Thu. 10.00.1111. 1240. 330. h 20. 11.111.

Save the Green Planet! l l.\. 1)all_\: 3.50.

.-\lw 111.11111L'L‘ (Inc Thu Spivs t 151 I'll Sun: .\10n Thu: 0.211. Super Size Me « 12.-\l

1‘1‘1 ma: 2.0011101 'Iucl. 50011101 \lun tk Tum. H.011.

.'\I\01"t‘l Sat: 11.00am. 10. 30. Switchblade Romance 1 Ix.

1)al|_\: 10.40am. 1.10. 3.40. 000. 8.40.

.'\Iw|atc1'l'l Sun: The Terminal 1 12M I't‘l Sun: 11.00am. 2.00. 5.05. 11.00.

.\10n Thu: tnut .\10nl. Tlauma 1 15. I‘ll Sun: 1110

The Village 1 12.x:

I‘Il'l Sun: 800. I030 .\10n Thu: 3.50. Wicker Park 1 1.2.'\1 I‘l'i Sun: 2.20. 520 Mon Thu: 10.20am. tnnt Tucl. Wimbledon t l2.-\l Hail}: 10.20am. 12.50. 3.20. 5.50. 3.511.

.\I\0 Ialc 1'1‘1 Sun:

10. 311.1111. 1 10

5.10. 5.50. 4.00 (l 30‘

11 50am. 2.30. 10.40am. 1.30.

11.00. x00.

11.00am. 2.011. 5.111tk N20

100. 3.40. 020

10.40.

FRIDAY iv I'IAIURSDAY /

I’t'tlgt'atnlnc Ilkcl} t0 hc \Inulat' t0 thc pm iuux “L‘L'Ix. I’hunc 0371 200 201 10 101 tIL'lallx and mum. .\'c\\ 111111\ (IUL' to 0pm on I'll 1 ()ct:

De-Lovely 11’( 11

Layer Cake 1 151

The Life and Death of Peter Sellers 1 151 Saw t 131

Sky Captain and the World of Tomorrow tI’( il

Films are listed by city, then alphabetically by cinema. Film Listings compiled by Henry Northmore

Brunton Theatre

1.1t1}\\t'11 “.13. \111\\L‘II‘III‘.'II 0131005

22411111131

Under the Tuscan Sun l.‘ \. ' 30

2*11U111L"\11L'L'1.111:1 5.35 1111 (( Inluklllg' 11131225 111113.11 2111001 IllItlllll.lIlUll 1 Inc 0131 _‘.‘.\ _‘\tltl 111 t5 501L~1 50111 Inc leulu hpnlu (‘nntx t 3 50 Hull It'\\t'}‘1 H.101. IIuIltIa_\\l .111 lltkt'tx 1350 1100111.‘ I‘III\ I\III1III.IIIIIL\'1.11L'111l'1111 21311.: 3 50 ulntxl 1)l\tnunt\a\.u|.11\1t- lwt 111k'11t1\ HutIg't'l ('altI IIl'III‘t'I\ plum: \t1111.l\'1\111t'\1 I’It‘.l\t'llt‘1t'1111‘\tlt'Jlll u'lt't'nlnggx tut pan-ntx Much .111t1 tht'u I\.l1‘1t'\tl111}

c0de46t151135. 10110311001 Fahrenheit 9/11 1151 .\ \\

The LastVictoryll’til 10 30...“ Merci DrBeytlil 120

My Architect: A Son’s Journey l |’( .. 025.

Stage Beautytlfil :33 Super Size Me 1 1.‘ \l 1 10.

(TIR

111111111

11111 0351/. 11111133112?» Code 461 151 Hall}: 4011 (l 3111001 \11111. ‘1 10 Fahrenheit 9/11 t 1%» 111.501 tk Thu 3i11 1'1‘1.5tllt\ Inc 1110

\un. 0.15.

.\10n: 0.05.

A Few Good Men 1 151

Sun, 000,

The Last Victory l 1’( 0

Hall}: 1 30

.-\Iw \\L't1. 0-10.

My Architect: A Son’s Journey 1 |’( '0

I'll Sun t\' Thu, (l 33

.'\I\H111;11111L'L‘ \Inn \\t-t1 3 50

Stage Beauty 1 13.

1‘1’1.Stllt\ .\10n Thu 1 35

Super Size Me 1 l2 \1

Hall}: 1.401nnt Sunl. 410. 0-10. ‘1 15 McLibel: When Mo Worlds Collide t 151 + Jeremy llardy Versus the Israeli Army 1151

Sun: 1 3

N

hill

Carole Bouquet and Jean-Pierre Darroussin in Red Lights