Glasgow Saturdays continued

Chart 8 Mil.

I Base at ihi' liinni'l Ill illpiu iaiii 9," it}. \\i-i-l.l_\ ( llll\ aiiil \lailin lik'\i.l'il|,.ll|’l1'.' '.‘.illi(lni\ ll.illl\.ilitl \l ki‘ni uni'axi- a mic lal‘lk nl lunk} hi»in .illil l<i\li .il \llltlli‘ll l .llit'.\ iillk'\l illillt't' i'iupniiuin

I Cubism Hedonism .il ('iilwi-

lll illpiii lain Lh iUii \Vi'i'lxl} \i‘iill [\l.i}\ ihi- lii'xl in lunl.) llillllt'leUHll and l \ lillll\i'_ ill\\'\i \‘-llll innuni'iiial and

i liih i l.l\\l\ \ lll hai uni' ('iil/ .Iliti Dan- M alw \llilllllllk' in la‘i'p lhi' il.ii1ii'lhmi\ pa. la-il in ( um 11 \‘.llll iiihan l‘t'.ll\ ()pi-n in 1.Illllllli'llf_'ll|llll \llllllllt'l IGroovejetai ll.i\ll llpin iaiu LN “ix-LI} I’aiil \Ii-iia Plt'\ltit'\ “\t'l [hi-

i ii). '\ iiimi pupiilai Rikli .llltl wul llllell. .llil.ltllll_‘._‘ a lw}a| i'iimil mu} “wk Rili'lll I ha\ ihi' liiiiun lillllllt'l\ [il.i}lllfJ \uial anil t'llllllllt‘lt'lill hniixi' anil Rimni i llax Haw \‘.llll lhi' pail} .llllilt’llh

I Jamboree .il Rk'ti\ Ilpin iain L" iifii “vi-kl} ,lnhu l.}iiii\ anil \lai‘lin lik'\i\t'lll iii \i'lwi Riiiiiiix laini' llll\ up a lili-uil nl iuuiini'ii‘ial Rik“ anil \iilll.

I Saturdays at Blanket al lilankci. lll illpni iain t“ It‘i 'lhi' liinkimi

lx’.\ Ii in [la i'il_\ Itlth\ lhi‘ hi}: hark hi'ihimin iin a Sal lll licil \\ illi lhi‘ Ii'jgi'nilai} lx’a}iininil \\Ull(l\. .liiii ila lii‘xi .llltli1l\illll\|\'.li.lllilt'\ kccpynuumkc in me llillll lii'ih‘iiiiin making llll\ iii-u Sal nijshi iini- Ul ihi' lllll\l piipiilai‘ in lhi‘ (H). I Saturdays at the Garage .ii lllt‘ (iaiagiv Ill illpni iani. L" iUi. [5. Hi. \M-i'kl}, (ii‘i'u l.}iiii\ hmix a incnial nichl III the main hall. p|a_\iiig_' all )iiui' laxiiui‘ili' i‘l.i\\ii\. anlhi'inx. pup and inihi- hi'ilhaiii'i'. Ki'nn} \ in ihc allic anil liiian‘x in (i)

I Seduce al .\l'L'llilU\. llpin 3am. LIX lUii. \Vi'i'kl}. (hail) ilani'i' anil Rik”. iiiil in lllt‘llllllll an unhi'alih} \inaiii'i‘ing; iil i'hi'i'xi' on llil\ huggc Sal llllellt‘l‘.

I Shack al lhc Shack.

Ill, illpni i.,ill;iiii. t“ “Si \\'i‘i'k|_\. Shack lL‘\|tlL'lll\ pla} in ihi' t‘i'imil \\ iih a hut hnc in Shack la\iiiii‘iii'\. w hil lhc ilani'i'lhuii and 34d mining. \\lll )iiu‘.’

I The ;ll lllt‘ Sili‘ii.

Ill. illpni Iain. U». \Vci‘kl}. Ht‘liiililtl ix high liii’ llll\ out. w gi'l ihci’i‘ cai'l}. l'uiii'agi‘ dcpluyal h} liuan \i'ilwn anil :\llil_\ RHIM‘HMHI.

Glasgow Sundays

Club I Bite .ii ihi' ('aihiiuxi'. Ill. illpin Rain. l-ii-i- Iii-Inii‘ l|._illpin; t2 it’lfilli al'ii'i'. \\i‘i‘kl_\ \ inilili‘i |lll\ iil inihi‘ and rock llLll. iiiu‘ll linil ai ihi' (it) '\ pi'cinii‘i‘ ruck \.‘: nu «in in mi Sat

I Brazilia .ii ('luh |.i\ lllf_‘. ‘lpin .iillll. l': .' hi‘lni'i‘ l lpin. \VCt‘kl}. .-\ ni'u hai' ihai lui‘nx lllll‘ a i'luh. in [he (‘ui‘iii‘i‘ Hi \laiiilt‘la Siiilai‘i‘ nil Buchanan Sll‘ci‘l. ll'\ Ill aclinn anil h\i‘ pci‘i‘uxxiiiii all the \\;l_\. \\ iih iiihiiluiiiiuw i'i'\iili‘iii 'l'ill' l’i‘achi‘x and a hmi Hi unincnliiinahlc Ullit‘l\.

I Cabaret ai ihi‘ 'l’iinni‘l.

llillpin iani. (-1 iii». \chl}. The l'unni‘l'x \i't‘iinil ya} cluh night. 'lihingx ai'i‘ ili‘liniii‘l} lahuliiux al llll\ Sunila} night pail).

I Club Tropicana iii lliL‘ (laiagc

l \lllt‘l. Ilpin .iain. t3 it'll. \Vcckl). hiihi'. hiiih clavii‘ anil L‘Ulllt‘lllptll'dl'}.

\\ iih a hi‘alih) iluxc ul' lii'iipiip.

I Disco Badger al liainhim.

llpin .iain. (5. Weekly Sciiliic B. lininiiiii' Martin and Ruhin kccp ihc ~\'unila_\ ihi‘ung \aiixlicil in ihc \cnuc “how marriage 01' Rikli anil huuxi' hax hccn an unqualilicil \UCCL‘\\.

I Dream al Sii'auhcri‘} l’iclilx. “hillle Rain. U5. \Vcckl}. liil'iccn quiil in gi‘i in .’ Yuu'i'c ‘a\ in' a laugh. ain‘t )a'.‘ Hill \xail: the bar ix (ninplcich l‘i‘cc all "ll-'lll- W \lup moaning and gel drunk.

8 Education ai it‘ll] it‘ll] iBaih Su'cci i. ‘lpni 3am. t‘ihc. Eh Sop. \Vcckl}. PL‘ICI' HOUR th Ul- JO} l)l\ l\l0li and \L‘“ Order lame) niaku a \ci'} rai‘c appearance hchinil the duck ai ihix night. \lll‘llllt‘ti 'lnicri‘xiing l’cuplc Ma} 84 THE LIST

illlL'lC\illl_‘_' lx’i'uiiilV \\i'ihiiil.il:a1\ hi'ili'i nanic lllall my on; . lli‘x'll.

ailiiall} liiiil. I‘lll li'l iiinic irii.'i.'\'.ai.~g .lppk'.ll.lll\k'\ in .niiiiu: \i. Ill/4.1!»:

I Free Sundays .ll llli' I Zilli'lxil llpiii iain lii‘i‘ “oi-kl} Hip hip lllllh. \Hlll. ii*g_'§_'ai‘. liillht' .llltl l.i// all Hi illl\ gii'ai. \lllllall} llllhllnull \i'niic lll\l hi-hinil \aiiihii'hall \iici'l

I The Good Vibrations Sound System at iltllllli l uiiiigi- llpiii ;.illl ‘5 (Lil “ct-kl} Rt'\ltlt'lll\ lhc I)U\\llil‘\\ll lill\lli‘l\ anil ihi' Ix’."..'ii::.' \pin ai llll\ ;_'ii-ai (Liihnii lli\[‘lli'\l paii} I Headroom .li llli' \iillll\ll( .illll‘..il \ll\(‘t'|1ilk' 1pm 3am if it,“ .‘h \‘p will} lhi- \\i‘nil \lll.l\l!ll\. I ixi' \ ii-iiim .llltl l)i' Haw pla_\ ai llll\ all tl.l_\\‘l xiiih hi-ai hii\i'i\. hii-ak ilanii‘ix :ialiili .ilil\l\ auil uni'iail inuxii'al \1} lm

I The Kontikki Hut Party .ll min “in; .k /iiii’ “pin iain lmiiaiinn Hill} 3!» Sup will} liiL' lll\l Ill a \k'll\'\ ml ii'i‘i'ai'i' pailim i]ii\lt'tl h} \ali_\ hug. Ill t'iillahiiiaiiiin \xiih ll\ k'\lt't'lllk'tl ni'ighhiiui /ini’ lhink Hah hui [Mllllk'N “um and lil\llif_' ii in the i'hinaii‘ tainli‘iilli'il L'li\llilll\ ml lilt‘ \iiuaii' llaiii. (‘hi'i\ \Iaii .llltl Kain \laika} \lll‘l‘l} lhi‘ lunm. Much I\ nu ini‘an lini' up

I Love Music Hate Racism

\- “z” ‘.:?i ." \‘1‘

" " l."7- lla't " :31; \1‘.'. ..; x

_ lll

i..::._~...:.: l). _- \llw..l.‘. '~ .A .

v Mixed Bizness a: :h.- (

\hiwiwl \il llfi‘lll *aiii Lil‘i ,"~\.'p

unl_\ l’aiii \i..- l\ ih.‘ \p.\ :.-.l giii'xl ai

llll\li.1lil\ lluliila}. \pc. l.il lll.‘\ nicau

iii/nu“

I Mungo’s Hi Fi .ll llii' Hat:

\piii ;.:lll l is.‘ lii'lwic llpin 1* aich

\\.'.'l.l_\ \iullanilk iiiiiiilx': uii.‘

ilaiitchall .nllcili‘».'_ Iwiiiicilj.

.1l Illi' \\\H‘il\lili‘ \ik l.‘.l, \i“ '-‘.ll.il lll\‘_\

lH\i'lllH\l.1l ili.'ii ii.“.\. minis. [‘l.:\lll‘.' lll

riwiili‘uh

a \Hllllil \_\\li'lll \lili'. .lllti pa. Lilly iii ih.‘ Ill.i\\.'\ \‘.lll‘. lhcii li'i‘l\ llilillllh .lllii iiii.

I Never Get Out of the Boat .ii llii‘lx’i'iilicx‘. Ii'ii_\ lllpiii laui till. ,‘h \‘p will} \laiii lalx.‘ mi'i lhi' l i'll_\ nuic .l_L'.llll \‘.llll a lillli‘ hi'lp llI‘lll \lllii‘lli' \niil .lllil l)l \ii'phi'n

I Old Skool Bank Holiday Special al the \iihi‘x lllpin ialll {Ill I!» \‘p \lullllll} l hiawni. [‘la} hw. \laii \iiiiih. Ill ll/i‘l anil I).i\i' ili‘lll_\ .ill \piii llll‘\t' iia/_\ l‘lll \lwnl i.i\i'

ii'i‘uiih \l\\.i}\ Iuii lll‘.‘lll\ ihi'xi'

‘BOUT AN EDUCATION WITH PETER HOOK Tom Tom. Glasgow. Sun 26 Sep

If you‘re a founder member of Joy Division and New Order. you defined both bands‘ sound with a bass style that is unique to yourself. and now get respectful nods from emerging indie. dance and pop bands at your every turn. there‘s always the chance that you could turn into a self- congratulating tosser. So it‘s nice to find out that Peter Hook couldn‘t be more personable. irrespective of his musical pedigree. ‘l was DJing at a place in Manchester and a woman came up to me and said. “It's my mate‘s birthday. play ‘Happy Birthday’.“ I tried to give it the old “Do you know who I am?“ and she said. “I don‘t give a fuck who you are. play 'Happy Birthday‘!" It was a good reminder that no matter who you are. you're never big enough to ruin someone‘s mate‘s birthday.’

His attitude to spinning couldn‘t be more on the money. ‘I never plan what I'm going to play.’ he says. ‘As long as you’re having fun with it. that‘s it. I play some old mixes of New Order that nobody else has. and which I never play anywhere else. They were deemed not to be good enough when they were written. but they really work now. I play Joy Division's "Transmission". and sometimes the Malcolm McLaren mix of “Love Will Tear Us Apart“. which is fantastic. It makes me so happy just to play these records. It‘s given me a new lease of life.‘ (Johnny Regan)

I Optimo (Espacio) .-.i :li; \iii~ i‘tifl‘ 'Ipii‘: iazi; L" 1“ \\c.'l\l\ l'.'\ .3i;“ 2:: ( Il.l‘_'i‘\\ tighi l‘.«“~\ l val tut a wt TINT. .‘i'::i;.\l \ inili.‘ haiiil l\ ~11 'ihi' lx‘aihw i‘l‘, .‘h \‘p (lpiiiiiu l\ :ll\' alias

llix .11 I Pee Wee's Hot Wax Session a: ill.‘ Hull t luh lllpin laiu U‘ illi‘i' _‘l

\"p \lwiiihlx l‘aul \\.‘l\h lahcx in NH annihci n1 lll\ .1il‘-\'llllll\'\ lllli‘ hi l' ;:p thc Hull l’iiic \ l.‘.\\_ liki‘

I The Priory .ll lilaiikci ilpii‘ ;.:Z?} 1* \\.'.'kl\ llll\ i liihk wiiicihiiiz' n? .1 llll\lli‘llli‘l l ulcv ml .uiiixc ilaiii lll‘.‘ all iiighi in xiiiili'nl .inihciux aiiil lx’.\li l\ him. _\i‘ll ilcliw ll‘ .lliil lh.‘ liiuncl \ lx’i.h.iiil Ii". l!l\i'll ai.‘ ihi' llil\I\

I Saltlick Present Mylo Aftershow Party at llli‘ l\‘l‘~i'l\lili' ('liih \iltlllli'lll iaiii tih. ,‘i~\.-puiil\ \luw linin lhi‘ wlil i‘lll 1'11‘ al l\iii;' liiik iii llll\ iaihi'i \pi‘i l.ll all.'i p.iii_\ uiih lhi' lll.ill hiiiiwll llllll‘,‘ .lll‘ll2'\l\li' \\ llll.llll :hhw p|a\\ in lll\ hanil \lli‘lllil M a \li‘llll‘i'l

0 Solemusic and Bacardi Bbar present: Dimitri From Paris .ii ii..- Hull ('Iiih llpiii iaiii tl‘ .‘h \"p \ii'llllll\ \l lxi'ni. \i.lll. Ix’uhli .Iii\l l\i“~.lll \lk'\i'll\ p|.i\ \lll‘l‘i‘lllll‘,‘ iwliw in lhi' l‘l'_' lll.lll lllllhi'll lhiiiilii i‘lll ml l’.iii\ l '.i'i\ lli'llli‘ \llillllil \‘\‘.|l a lliiiiilii .ilhiini \ iiimli‘iii Ik'i't'llti M. :w .x.

I Spunk a! Na ( )ilhniiu' Ilpiii iaiii tlln \\i'i'kl_\ (It'i .l :‘iuul \paiilaiix' uii lhi' \ahhalh Ill li.lll_\ pla_\\ .llit'lllJlHi', punk. i lamii ini k. hip hnp. llli‘lJl .Iiltl i Ii'\\i'\i'l Illilll\lll.ll in a lali' xii'i'la‘uil i inuil

Child a Pauli

I B’Lo .ii li‘l ii ‘lpni iain lii'i' Iii-lim- l lplll. LR lL ii .llli‘l \\i‘i‘l\l_\ lHHl. Hlll )illll \iiiiil.i} hml lui .i iii;'hi ml \lllili'lll.

i |a\\_\ ilani'i' llll|\I\

I Boogaloo .il lhi' \iii ial ‘lpni iain l'ii‘i' \\i'i'l\l_\ lilml. \l}li' pain vimmw iiihaii Rikli. xiialih hip hup. hxi' pi'ii'ii\\iiiii anil yum! \l( '\ all lll a math \i'u \uik \l}li' \i-iliuj:

I Budda .il Iiuilila llpui iaiii Uh. \Vi'i'lxl} lx’i'lauiii‘hi'il \k'llllt' hai l. mu Hail \kllll ili'lailx \llll ihi

I Club Budda .il ('hih Huilila. l)llllll‘.lllilll lx’nail. ('ltili'hank I Ipiii iaiii Llhi’ “vi-kl} R}.lll Ki'ii \I‘lll\. \i-nihiiz' (‘lylchank'x \ki'll hi'i'li'il \t'i lt't'llll‘.‘ llllH \lilllila}

I I Candyai ll.l\ll llpni iaiii i l «9.3: \\i'i‘l\|} l).l Rnh hax lhi' lH‘.‘ «lilillt'lli‘~ .illil lliliilllllt'H [H ht't'l‘ ( il.l\f_,'i\\\ ix hi'auliliil pi-iipli- ilani lllL' all lllL'lll lnuz'

I The Garage School Disco .il llli' (i.ll.lf.‘t' llpin iaiii 1* ii. in In \i‘p Hlll‘. llll\ l\ lmiiuil in N lll.i\\l\i’ \luili-iii i'lavn \. ihail aiiihi'im .lllil pup lll illt' inain hall. hip limp. RM; aiiil \Hlll in (if \i-ni'ii'al ti|\k'.1\k'\.l\ \lanilaiil

I Liquid Cool al lhi- Iii-Ii» ‘lpiii *aiii t5 \\i‘i'l\l} \l. th kt'k'L'JIl .illil l.ill llllllllllvlll pla} [up nulih \iii'al :aiaui' illlti huin in a i lllli paila'il v. illi Inpi'i llt'tll'lll\i|\ [iii-iii}xiinii‘ihiny lt'\t‘llk'l\. all Hi \‘-llillll \t't'lll in haw liiigiiiii'ii lhai ihi'i haw will. in HIV uiuininjx ll t]ll.llll_\ llllli'\ .Iiitl leaIllHlillh anlii \ aii' _\Hlll h.i1'.\iiiiai Iii-Iii l\ llllllll\\.ll‘li'

I Streakerai \hailx Ill illpin iaiii LR ILL ii “ix-H} l).l .l.lll|t'\ 'lhi' l’w} ' (l.ll\lllt'l \piii\ ihi' il.l\i\\ lHl lhmc chin} lllL' |llll|1.llllli' .Iiiilk\ and halal lllll

I Sunday Surgery .tl ("imi-

llpin iaiii L; «9. ii “ix-Ll} (Zuni-inn (‘i'aiu tl|\PL'll\k'\ wiiii' \.I|\\' lni jaiui \Hlll al Il1l\ iiii'ihi‘al lhi'iui'il ulnili-i iii-uni'i

I SUHday Best .Il Illi' \llt'il

lll illpm 3.1m L i «Lji \M‘i'H} liiali \t'll\l|ll and Mid} Rnhi-iiwn .iii- in ghaigi‘ ml the lllllt'\ al Illl\ iiiaxxiui-lj. pupulai \Ullilhltlt' tluh _lll\l hi- illllt‘l \‘-llt'll lcax in: tin" i‘l't'lll|\t'\. pli'axi-

I Temptation Sundays .ll ligi-i 'liggci l2 illain iaiii i'lk'k' \\i-i'l>.l:. ('alhng: all iii-ll pi‘iwciili-il. )«iun: Pl'tllg‘\\ltll].1|[}PL‘\ l)J \\lll\ pla_\\ llllll.) hnuw anil gluh t'l.l\\lL\ ll'UlIl ‘)pui

I Transistor .ii lllL' l’uln l.Illlllj_'L‘

[1pm 3am £5. \VCChl}. Rcal pup liir i'cal pciipli- ‘.‘.lll1 l)J\ Niall \lt\lui‘i'a} anil \\'.i}iii' i)l\llll