j

THE The List, 14 High Street, Edinburgh EH1 1TE m The List at the CCA

350 Sauchiehall Street, Glasgow (32 3JD m My email editor@list.co.uk EVENTS cuLDE

CONTRIBUTORS Publisher 8 General Editor R‘crm nee-g»?

EDITORIAL

Editor MI" 8557-.

Re: T in the Park (525) H’)’l‘(:lé:‘§.‘~ ‘.‘.'r_u‘;l (} .1' xxx-:i N: fr : i), 1‘51‘, 'ifl'm'lru; mL: e: ill-iv‘xxps (mi: l<> ll‘g‘m“: ‘l

Alw'curi, "w UNIT, 5! murky! v‘ i 'i.H::,H(l"‘I 518‘. .'.‘:e-‘vx-'~" 2. '_"H_T'.‘i".r: 7:"- .f: N I“). "I l i~' {71” .'.’l‘kii . a a , , r 1 . . Deputy Editor :ar an aim! (ism o o ‘.n I' /I ' \_ , in ,' .'.’.z .I it I o \ .v. o -,\ u ,\ " ,‘ Hf". "."AJHJ'WII <1"lil‘!"" '0'”. MM!" . ..'-' ultf'w' M"? 'l 'l ..9 in}! _:. 4: lt>~:f,'.if"‘-\7 AssistantEditors y: w. l'.'. w-m' il'utrv‘, ":1" "it ter i": .l‘.’l€;-'w!;i" A" )flxif'x Haw- R"::>-:--'ts¢'* 9a.. Dali‘-

‘Hr aw-ua', ‘»7iT'T»}'Y-I".""_ "r i-vutmi' " .'.".,r‘w:--'i'x;?'ilf Tm} SUDEditOf*WP‘IDGWS Research Manager Jum- (ildlldlll

Research Hem .' “millimore "'!:‘«.‘(‘ {tr-5'.“ " A" «z? 'f‘<~ 85-4 i'w- (111:; lint .5: r‘ ’11; ()r if», lllm Rock 5. JamRulhlledqex it): { lf 1mm E),,v.\f M11“ ly‘, :gmmfgmw ."(gn‘iginzlr’i (ii'l‘j- 7,", tl'Wi‘: 74111:; \lfs? ;,<)!‘f WINK) il‘l‘i'. y'l‘fz' R‘i‘fh‘w! Supp" 'Hm‘mo

, l , Dime ("TIDE-{118 Smrtv Mon-C §)|"'7':--v‘r: l l l .wf'i "'1": p: '(l"x",‘ w..'.gu-'.-r‘-t~sc; (" Re: Leech (526) '_"w:,- "-'7.'.Y‘~l>ill1'i"l ‘3; NWT 2 10(1le ( I ' (J

.'.(f(‘m:"9l l m" 1H" {‘35 mil"! tr) <2'.4:-'\.<>r‘I,-" Gina r ’ll‘l,1.l:l‘i li3:1:".22i:3, [All

fo'lll'wT-i- " 'l .w ' ':,\l1‘?f,l(lii‘. .'.'ll‘ ‘wr >" H. H'Nil '(‘v’lfrl'1(3?.’;'>!Y‘l".‘,i:.,‘i:'zii(l<:f;f

. Raye-Unleil-rl ?(:.'.n(ildss'i<;il

(llé‘d'.3"":"‘-:""‘vili"(:l\i‘i'-" .'.unx'rai Infill; rla‘n'v; . : J yin" 1""),"7111 ioikgh’mw

in fir,“ if“ 7 1w}: .2". «ya- ilk“: .'.':Il‘é(ilflt‘lllf]f‘.f;;"l"(1i(}f;fl VF'J‘ _',"." 7",? [V its": l '.’ Leah Carr &

Win-MI. we -.’."<;-i:!":t"<i‘> mm :piiEI" ,' E :" MARKETING

i“./ ' E I " a" Tl‘r "i- ,'."‘r'(' 3, “- "'f'!f"’:" "‘08'. .‘..\.-.' :z'"! v”"' .y '1': " -" '3‘“ ":l'. Advertising sales manager I lia4§m=108

'.'.'("£i'll‘f‘ f"-'- 'il'l (L l u'w". ii? "tf(‘(i11\/"J'"il'in‘ii'if ’l;‘:‘.‘~ 5 uf'w' "t . .

0 . Senior Media Sales IllfiK11‘\1;!(,".r-/"“ '~’:5‘I(i'.'ll"-Ix. Tr; gifi'.(,~'h=«'- 3)" .;e;i":fl- .l " "‘-“ / r" l 22:?" " Re: Edinburgh FeStlval Executives (1:13" 'x-f‘fil l" W: 3 Wm H! "n:.'."-,:e',-l'_-:.-'u T'U’: ‘zl'\'. ': Hus: l'mi'. Guid “73”” “"0133 7‘

' ~ -3i!’1~'1;n-'=r‘.'w<3. lmvi'V-“(l ,1 r: ,t slung-rmmc'n-fl 1-») all.' r: :_ :t' .'.a’mhb , 7m

Media Sales Support . (\BI‘,'/,'(:iv~ “1 I'D-V“ «V ' v‘; i/‘ll‘.'l‘ i' I ',I III .I‘ .:Ilf‘.l’\l\:/\l I", 'l - /"i~./, Simon Rycroft all . , . . .r ,2. . , i , _ “Wigtgfpm

\v,_.,‘. M \ lic'7., \ .. m .'., ',\‘ ,.' r‘ . (z-(imim. H,i":(i:;r "\' 1y, '.' in". . : Memasfles (Elfin); .' A"! : V": .i":;'.‘»"-‘:‘ -/-\I 7T;ll«e:‘~ "~\7"€‘ ‘\ (l'V'I/i " ' :-" .'.qi.\"‘r:' .'."-Z-"' ."'."{l.-’,'l‘\if'.l‘i’: Rilil‘K‘“

.’;<>z'.'v'?' :7” Mi” .’"(ifi’ .5 .'.~’:" 3%: ’LH) 7"?X'. ‘.'*\-:;- "l‘ ‘~.l li'\"i"il'r: i" zl‘ 1' ill, '(Lumq/ WHEN/37w.

, . , _ , _, I g . g , _ , g I _ Promotions Manager (fl/(LI ["vrl‘u(Humf'liV" 2"1'11212/1'.’l’."4:’llil“'€:fl 'T-T:"‘<il"' 'l.-f: """ .'.'~-’:"‘w .'.f'rx :."~(l'(:' .'3-1: ,.

web F: -'~'\,

(\/‘1/';I‘ v i ‘i‘.’. .< \ «‘IH J f: .. v'\ri V~' i' f‘fl‘..." r‘ i .- I I n. H‘ -..' ",1” I " ' \I/ K \’i'.’-' '

«Hz. 4 .’r Willi,» “Wm-w 4"" w : -‘ i - -* All“! PromotionsA55istant

"r'.":f» ,i':' may“: Trifle”: mi: ' w'l-q: :' Deborah ‘3“'l"“!‘=5“<i“1

SPOTTING THE BULL if Circv'ammnaq" - <_:v,.- H' ‘x ,M: .w n .'"ii ","‘x‘,w' .f‘. 1' ‘7".i" " if. A .‘y .ir}..?.'i d: :1! 1:“ '

Re- Journeys t0 the edge ~- l -- re 1 ' ~* n ’~~ ' ~~ ~ ~ Circulation Executive

(526) « x: .m- (3m ', Brenda/Brendan Hollis 3;? :; ;:‘-. .'."ei'exra (II/Ur? l5, e<-:> t."

. Special Projects

o '\ _o ,,, I .~ ‘, 3, .. ). ~' I, ‘, \J'tfimln M : .l‘ -\--. (“\t‘ ,’_. 2"" ‘ll y’liil,/..',i"r:l i::i‘._l",.. [‘4”, .‘i'. r r' ‘l'tirfl. .i."‘.ii“_m1 . , o . a, .'v'ual'xfe Vungdli ' .' -l‘ 1' 1' . .iul'”). " i?.:.'. (“17?”‘3'7”?

Art Director

Krista Keqe! [Mom

- WAY OFF TARGET PRODUCT'ON {\c" ' \ " I" " ' ' ' 'x'I‘u‘ '5'”! i." ‘y‘:v‘l‘/v‘..,‘,c‘_fl, it“: ,,

'. ' 'v‘.»x'/:<i ff‘ei'r‘ 11;:

U , '2' ., 2-,» '2: .'v‘!‘ ProductionManager !' :w: -'_'. "m'. :r. . :4: w Kit Douglas-Hamilton " a”; (if " . CORRECTI N Slmon W“ -" ,lj‘j_._:,.,:,l.v.,._: H. (4.3,“ Twigs,” 5 ‘,,i‘,;:‘l,fl,,t,,,;‘(;f.1 DeSIgnerz..:‘.'Ree.es .‘ , g \ Production Assistan lWr'WU-l i ' ' . 1': n ;":~ uni .(L ; (I r) u. yy (my: u \,\,‘.S~.€M,H.} l w DIM VIEW OF 5" H " '7 l 1' 1 ' " " . ’l.:-'.‘: "‘4' It'll! ,, .'.::~ .'.' Tim" 7.?‘4’ ;\'f'“i" .'Ii‘wifi. .i"l,_,'.'_ .,I/~‘,ll.-,.h .., ‘/ .,‘,,\" a" ,:4-,\ - , , '_ "/,‘l.-H\...i".. H. Ii.” 3 H_ .,\I’ ,_ (Jon, " , w. , l. , , l. . ..... . . ,v-J .il Moi. “l't‘ l Intuit» Accountsflanaqer “waft/’3 !' '-,- {xx-r" i: t ~1l~,; pug-VaughnIy‘f‘m.i C(~r)f:)-Z‘-I'.€'Q:“-!l.'.CF t'wuv-p-r :f, -- .'.ri‘flxil' f::"-“~". w'“ i"! 3.1:; .'.'Ilixi'Uleiti'VLE' ‘.‘.|ll"“f; AccountSASSismnimnaqe' . . " \ [)(i'u‘a Tam: .'.v’r"»“~' "‘-’:‘~.l;;“ '.,v<’.!"r:". '. ’."-I"'\'41",""iz‘;'€:<:’l"’l .l-‘rf-".::‘ ;\::i¢:'-':r‘t,' ,T,‘i':(:{}..€3[)(i'JiIEU'VIYI‘ Reception fwmu' A =,"‘v:"l. ,: .< ..v ?’-2"‘w:.'u:.'.' :‘i'ml'wl Thrall-tuna: " ' ' ' d i ,: :w ‘ru ' ill Edinburgh Office Manager . , . , . , MneSz‘etf i; o i ' ,, , Glasgow Office Manager [‘1'.?.'.'rli‘: :i'“. .' f/ ". ""5 (:3 ' “Cd-’1 7" illylm Ir. Kaf‘mivnpiiaglmj W»; , r i POET'C JUST'CE SECTION EDITORS 1' '.' vr ' l" f‘ i i 'I‘I,"'_ ' .3 ‘l '4, u . '.~ . ', 'I' ,_, ,',." :ii'\ ' l" E ‘ESI:."‘ 37"" ’Wirig'wi (i'«\.ff ‘. H I," \r'!(} i ruff) H " ' ' ' " ' ' .\ i . \ AroundTown‘flcmuBrw \. "nr"‘;:;:-’-' i- 11.4“! 'lf~?;li‘."":~"‘ .‘x‘u.-.ll:":>ll-:.It3'n "I ' --“V“7-"' "‘~"13-'- "415 " H l \NI r, , . Books Bran Donaldson fl'tzi’."-:'. .'u' v ‘I ll '.‘. .'.‘ff._(a??-.> "38:1?" imii'ul ~ , Tom Crossley m. , (m: nwrns- 2* f ' M ' If '. I Clubs :‘it'm'. \oqumJ-z- p " 1'1}. v w" i“ u :m-w w iv”: 4.22:»! {ll‘fl :~'1:‘.'li7'<il". .....-n8an:1m ‘~‘:l"(7" ' .v'mzl |'\i,'."<l"\-‘"."ff'iltt‘f‘

i r, -- I l" Comedy 9' :lll VIEW?! iv” .'.'Vérl;|-.(:, /( )l}:)l‘.()I 'l,,;-“,\ liar, alvekfi v.” "Ad, ,.‘V\,\‘\;d?:!ciil.l ,,\(h\‘,}t‘\;~)k,kxti(“hfi comicstnngdw

EAT SMART mm I) I: )1 t “a g: M} [WWI __ in (in Dancew. ,‘mm

’2‘ .’.'” [HT I'VE: PE. Mark JayShUkla l'l‘~.' i'“ "‘-‘-- '.",l~"\ .',:(i‘c‘(7" wimp gsig'gjvw;~,:1:,§;l(),x EatSDrinliEEa'l.S'wtt. " Q . w . Film :an T‘a 0

Gay '. :u flame;

he‘ll. 349:1"

Music ‘-‘;!'k Rel‘e‘fsm

wil‘ ‘mrmdu ("(ii'l‘i‘w

i'é1'(:').:I./’l‘;'l..i~ \ll/:p.- 11- !-)".lii»(l.! 9“..~,1,~;l;1.)‘\,)“ “A. o,‘v',}" .y»[‘,‘..‘fl«~'

M41" ? Hw' RIGHT ON TARGET

"V T""'"' ' ~= .'1 Re: Edinburgh Festival ~ *' 5‘ ’t'

-, ,{L;, I, l._ l: : ,V,- . Guide ('2, i‘ l: 1-”: / , w w: I ISSUE WILL RECEIVE

(13%" ‘Jmn kenn‘ "dilllr‘s‘Orl

"0125 Shep'iml'

"flyubl' I,“ :IV I z " '7 I'll", ""1, -.. h. .'.u

a . , z i .. . / . . . I My " TWO BOTTLES OF

' " ' » " . I = Wrd' '"l’lr ml '1 r~ i; Iformampbe" “nub rd," (Nd-HilM‘m

* - ' ° I THE TAWNY .. 1.1m" ' I ,r : w z. ' 1' " H ' (a "l' w " " a“ Theatre Steel‘laiieiH\ F . ( : H" I ' w" 1” I ' ' l N Travel anlniel Street

"’1" ' ’3 “l 1‘ ° 7- :‘ w , " * .'.’H'? Visual Art Roth hem)!“

2 THE LIST