Film

Films screening this fortnight are listed below with certificate, star rating, credits, brief review and venue details. Film index compiled by Paul Dale

Abnormal Beauty (Sei mong se jun) i l.\‘i O. i()\idc l’ang (Jilin. llong Kong. Zilil-li likin (‘hcng. .v\nxon l.cuiig. \lichcllc \lt'c. lllliiiin. .\ )oung woman \lll'\ I\L‘\ a childhood trauma hill hccoint'x ohxt-xxcd \\ illi inoi‘lalil}. \ol oiic llicii‘ iiioi'c iiialiii'c lllUlllL‘lll\. lliix xul'lcrx l'i'oiii lhc l’ang lii'ollicrx' inaliilil} lo lolloii an) idca lhi'ough. l’ai‘l ol' 'l‘igci‘ llccr 'l‘ai‘lan :\\l;l li\li'ciiic Zilili. ('iiil’iiiii'lil Iii/Hiliui'cli. I-[ili'ii/iurgli.

The Adventures of Sharkboy and Lava Girl ill 0. iRolici‘l Rodi'igiiw. l'S. lllllfi i la} loi' l.alilncr. la} loi‘ Dooh'}. (‘aylcn Bo} d. (icoi'gc l.opc/. 93min. .\ ho) 'x iinaginai‘} xlipci‘lit'i'o lricndx conic lo lite and joinx him on a \L‘l'lL‘\ ol llil\L‘llllll'C\. Bland poxl-S/ii Kit/i kiddie llick l'i'oin Rodriguez. (il’lll'l'u/ I‘l’ll’uu’.

Amelie i Hi 0... iJcan-l’icri‘c quncl. l‘lilllt’t‘. lillll i Audie) 'l‘alilou. Malliicii

Kaxxoi il/. Sci'gc Merlin. llilniin. .-\x \\ illi hix [\Hl pi‘m ioux l‘i‘cnch laiilaxit‘x. l)('lli (I!('\ \('II and [In (in ()I l.mi ('lii/ilrl'ii. quncl t’i‘t‘aICx a lanlaxlit‘al “Ul’lil. lici'c i'ciinagining l’ai'ix‘ oldt'xl iliiarlcr. \loiiliiiai'li'c. (ii/iiiuri'lii/lU/J. (i/uwmi.

The Aristocrats I 1M 0000 il’aul l’i'own/a. l'S. 2005i .Winin. ()wi' lilll conicdianx including Bill} (‘oiinolly \Vhoopi (ioldlicrg. Robin \Villiainx and liddic l/lai‘d lL‘ll th‘ \\Ul'ltl‘\ (“[11thleGC llllil g‘t‘l ax llllll) ax llicii' lcwrcd iniagiiialionx \\ ill alloii. l'llci‘l} hilai'ioux and i'call\ qliilc xliocking. lhc liliii x:i}x a lol alioul lhc naliii'c ol coined) and L‘iilllt‘illilllx. (‘u/m'u. Iii/iii/mrg/i.

Batman Begins i HA l 000

i(‘lii‘ixlophcr Nolan. l'S. Illilii ('hi‘ixlian llalc. Michacl (‘ainta liani \t-Cxon. Morgan l'i'ccinan. (Ear) ()Idiiian. Kalic lloliiicx. l3‘)iiiiii. 'l‘hc lial ix hack. liii' l-[i/iii/iuruli

()( um. Iii/Ill/llll'g'll.

The Battleship Potemkin l l’( ; l OCOOOISCi'gci l-Iixciixlcin. l'SSR. l‘)35i.i\. .v\nlono\. \‘ladiiiiii' Bai'xki. (li'igoi'i :\|c\andio\. "5min. .\ladc l‘oi‘ lllt‘ Illlli annuci'xai‘} ol llic NUS i‘ciolulion. liixciixlcin‘x all-liinc L‘l.l\\l( l'olloux llic inulin} ll} the CW“ ol lllL' l’l‘llli l' I’uli'iiikiii. l'i/iii/iouil'. l'.il!ll/71ll'L’/l.

* Beck: A Retrospective il-Li i\'.u-ii»ux. l'S. 2illl5i Sclct‘lion ol' llct‘k'x llllhlL‘ \ lilcox and pi'oiiiox paxl and pi'cxcnl. Part of chllL'xl. (‘('.'l.(I./11\:"(IH.

Beneath her Window (Pod njenim oknom) 1 l5! l.\lUlU(l PM cc. Slo\ L‘lllll. 3W”! l’ololia Jllll. Mariana Bi‘ct‘cll. Saxa 'l'al‘akoi it‘. Rill‘t‘l'l l’rcliil. ()lllllll. \lixlci‘ioiix. olllwal and hunioui'oux llllll ahoul lhc liiicx. drugx and llllil-lllt‘ t'i'ixix ol a .ill~}ciii'-o|d dancc lnxli'ut'loi‘. I'llnilioim'. lat/iii/iiu'g/i. Bewitched il’( ii 0. i.\'oi'a liphi'on. l'S. ZliilSi \it'olc Kidnian. \Vill l‘ci'i‘cll. Shirlc} Maul ..llllC. \lit'liacl (liinc. Jaxon Scliiiai'l/nian. lllliiiin. l)ll'L‘. onc diincnxional. hiin t‘oiit‘cpl i‘ciioi'king ol' llic L'l'\l\\ hilc 'l‘\' \llim lllill Lula lllllg‘lt‘. .h'l‘li'i li'i/ I'i'li’ilu‘. Blind Spot - Hitler’s Secretary l H il i:\ndi‘c llcllci' and ()lhinai' Schinidci'ci'. :\iixli‘ia. Illilli ‘lllinin. DUL‘UIHCIHAII'} lcalui'c haxcd on an c\cluxi\c inlci‘i icii \\ illi 'l'i'aiidl

LOMAX: THE SONGHUNTER (PG) WM! 7) Oil 7 30pm

DIG! (1S)

Sim 9 ()(l / 30pm BOMBON EL PERRO (15) [no II ()(I

(UP/Vi, 8(fi’dl7l, / 50pm DARK WATER (15)

Hm i' 1’ ()(l / {Op/ii FESTIVAL

Mon 7/ ()(l 7 30pm

Tickets and further information from The Steeple Box office

(Tel: 01324 506850)

or on the day from the hall

44 THE LIST '. ’i'f. .’

Jiingc. .v\doll' lliilci'x pmalc xct‘i'clai'}. (iliiigmi I’i/ni I'lii'ulrc'. (ililwoii.

Blinded i |5i O... ililcanoi' Yulc. l'K. lell3i.-\ndci‘x \V llci‘lhclxcn. Sanianllia Bond. I’ll) llida l.a\\. Jodlii .\la_\. l’t'lci‘ .\lu|lan. 93min. l)anixh tll'lllL'l'/\L‘lllplill' .\likc ilici‘lhclxcni lilidx iiicnial \ioi'k dumping i'iixlt'd iiiat'hinci'} mm a xccniingl} holloinlt'xx xinkholc on Black'x t'xlalc. a i'un-doiin lai'iii i'lilcd mm b) lhc blind. hillcr l’i'ancix Black i.\liillan i. l)ai'k \L‘L‘l't‘h and a lingc ol' golhit‘ hoi‘i‘oi' hang o\ Cl' lliix good Scollixli llll'lllL‘l'. (illlt’lllll'lll Rl'll/I‘i'ii SUIT]. (i/iliunii. (illH'JUll .' ('im'ii urli/ I'Jliii/iuru/l. [Jilin/lurch.

Blue Velveti lXi .0... il)a\ id l._\ ncli. l'S. l‘).\’(ii K}lc .\lacl.ach|an. Dcnnix llUPPCI'. lxahclla Roxxcllini. llllinin. (‘Iaxxic laugh. (IWH‘JHH I'll/)1 I'lli'llll'i'. (illhgflfli.

Body Beautiful I lZi i()iiiclga \lllll};lllt‘. South .v\li'it'a. lelfli 53min. Docunicnlai‘) in \\ hich Alrican \ionicn ol all xhapcx and \l/L‘\ lalk ahoul llicii' liliiiix. lioohx and lii‘iint‘liing loo much. Part of Mania Africa xcaxoii. I'ilni/iouil'. [Jilin/lurch.

Bread and Tulips (Pane e Tulipani)

i l: i .0. iSil\io Soldini. llal}. Zilllili l.it‘ia \lagliclla. lli‘iino(ian/. (lliixcppc Ballixlon. 1 13min. \Vliilc on a liiix li‘ip \i illi hci‘ mlcndcd laiiiil). houxcu il'c Roxalha liai'lclli i.\laglicllai ix It'll lichind al a \L‘l'\ it‘c xlalion. l)ixappoinlul hill nol L‘lllll'L‘l) xliot‘kcd. xhc liilt‘hhikcx lo \L'nit‘c \\ hci‘c. licloi'c xlic kiioii x it. llL‘l' \at‘alion liax lict‘onic a ll'cxli xlai'l. l’lcaxing llalian aiixiici' lo Shir/m \ll/l’Il/Hll’ in “high \it' arc li‘calcd lo a gliiiipxc ol lhc pi‘nalc \t‘lllt‘t‘ oi‘diiiai'il} i'cxci'icd lor lhc local or llic loxl. (ill/won l'i/iii I'lil'iiln‘. (i/iliuriii.

Bread and Milk (Kruh in mleko) il2:\i iJaii ('i ilkoi it: Slownia. Zillil i l’clci .\lll\L'\ xki. Sonia Sai it‘. ladcl 'l'i'olia. l’ci'ica Radoiiiic. (ihniin. .\ xlai'k look at lllt' Cllk‘k‘l\ alcoliolixiii can ll;l\L‘ on a laniil} allci' l\;lll i.\lll\L‘\ xkll ix l't‘lL‘;l\Cil L‘;ll‘l_\ ll'iilll lllx li‘caliiicnl pi'ogi'aniinc duc lo incdit'al \ll'llxt‘\. l’al'l ol' Slm cniaii xt'axon. [Vi/Iii/muu'. lilli'Ii/iui'u/i.

Broken Flowers i 15i iJini Jai'iiiuxt'h. l'S. 2005i Bill Murray Sharon Slonc. .lcxxit‘a l.angt'. Jclli'c} \Vi'iglil. 'l'ilda Sii iiiloii. .lllllt‘ Help). 88min. :\iiolht'i' ollvllcal t‘oincd} li'oiii llic iiiaxlci'lul Jai'iiiiixch. ax llk'\(llll liat‘hcloi‘ Don i.\llii‘i'a_\ i li'ckx aci'oxx :\lllL‘l'l\';l \ ixiling liix liil'lllt‘l‘ lo\ ci'x lo \L'l'll) llic c\ixlcncc ol' hix xon. Hill in icii nc\l l\\llL'. l’l't‘\ lt‘\\x oiil}. (ill/won I’ll/n I'lil'ulrl'. (i/mguii.

By Design i l5i i\’ai'ioiix. 3004i "‘liiiiii, .\li\cd pi'ogi'aiiiiiic. ax pail ol RL'\lC\l. looking al llic Iiilcxl innoialionx in iiiolion gi‘apliit'x llllil l‘l'iillilt‘uxl ilt'xlgn. (‘( ‘gl. (i/iligiiii,

A Canterbury Tale l l I 0000

i.\lit‘liacl l’im L'll. l'K. I‘l-Hi lil‘it‘ l’oi'lliiali. Sheila him. John Succl. l24iiiiii. x\ll odd \iarliiiic pii‘t'c lioni l’oiicll and l’i'cxxlilii'gi‘i' in “high a lii‘ilixh and an .'\lllL‘l'l\’;lll xoldit'i‘. along \i illi a land gii'l. niakc a pilgrimage lo (‘aiilci'liiiiy and xlit‘cccd in uninaxking a local man \\ ho poiii'x gllii‘ on gii'lx' hall in mg nighl. 'l‘hc t‘ounli'}xidc ix lincl) i'cndt'i‘cd iii l‘,l'\\ in llillit'i"x pliologi'apli}. l’ai'l ol l’oiicll i‘cli'oxpct‘liw. l’ii/iiilinilu'. lai/iIi/iiiru/i.

The Centre (Die Mitte) i ll.v\i iSlanixlaii .\luclia. (it‘l’llldll). 3004i 85min. liiilci‘laiiiing

ilik‘lllllcllllll'} lolloii ing llic xt'ai'cli lill' lhc ‘li'lii'

t'cnli‘c' ol liiii‘opc. a ill\llllt‘llilll lllllll} loii iix claini ax their on n. .\ '/.cilgcixl pi'i‘xcnlalion. I’llni/iuuii'. lat/lIi/ilii'u/l.

Charlie and the Chocolate Factory il’(ii.... i'l‘iin lliii'lon. l'S/l'lx’. ZHHSI Johnn} l)cpp. l-i'cddic llighiiioi'c. l)a\ id lxcll). lli'lcna lloiiliani ('ai'lt'i. \oali la} lol. 1 15min. Iiu‘cllcnl and laillillil adaplalion ol Roald l)alil'x claxxit~ l‘lii-l hook. lli/ai'i't' and licalililul lo look al. lliix ix lliii'loii al llic lop ol lll\ gillllt‘. .‘U/(l In] H /i'¢l\l’_

Cinderella Man I 12m... iRon lliMlIl‘il. l8. 3W5! Rll\\t‘ll ('I'im i'. Rt‘lli‘t‘ lt‘lliicgci‘. l’aiil (iianialli. l-l-lllllll. Biographical accounl ol l)t'[ii'cxxion t'i'a liglilci' and lolk lici‘o Jiin Braddock and Iiix

\ it'loi'} owr lica\ ) \wiglil champion .\l.i\ llaci'

in an epic lS-i'oiiiid xliiglcxl iii W35 li'oiii llic lt'ani lit-hind .l lli'iiillirii/ .lliml. ('i'oiit- ix llllcl'l} com iiit‘iiig. dcxpilc llic ik't'ihlillldl

o\ cr-xcnliiiicnlalil}. Xu/i'i li'i/ It'lt'li'H’. Cinema Electronica i IS: l \anoux. JiiiiSi 32min. .\li\t'd xt'lct'lion ol iiiiioxaliw dant'c inuxit~ \ idcox ll'illll llit' likcx ol lllt' ('liciiiit‘al lll'iilllt‘l'x lillil ('iililt‘lll. in! til I\,('\/(’\[. (i/uiuuii I‘ll/II Iliuilu. (i/mguii.

Desperate Cinema: The Films of David Markey

Don’t miss this short season of films by documentarian and experimental filmmaker Markey. He is often noted as the great film chronicler of American punk and this season includes a rare screening of his superb film 1991: The Year Punk Broke and many of his shorts and music videos. Visit www.desperatecinema.org.uk for more information.

I Ca/iioo. [dinning/i on Too 7 I am: Thu 73 Oct (Ni/i. (EC/i. Glasgow on Wed 12

OM.

Crash i 1%.... il’aiil llaggix. l"S.(iciiiiaii). IiNl-li Sandra Bullock. |)oii l'licadlc. Mall Dillon. Jcnnilci laxpoxilo.

l l illllll. .\ t‘ai' at‘t'iilcnl lii‘iiigx logt'llici‘ a gioup ol xli';iiigci'x iii l.ox .v\ngclcx. linpi'cxxiic polt'iiiit‘al di‘aiiia iii\t'xligaling i'at'ixiii in inodci‘ii da} l.;\. .'\ll inxighllul and ot‘t‘axxionall) lii‘illianl li‘calixt' xuppoi'lcd h} xoiiic \ci‘} llllt' aclmg. Si [(1 In/ n'll'ml.

Cut and Paste i l',l inn-min, ll‘t‘. Jiiiis i,.\ gt‘nci‘alion ol liliiiinakt'ix inxpii'cd ll} llii- t‘ollagc ai'l ol' )i'xlci'} cai' i'ct‘onlmlualixc \\ illi UN (in and l’axlc pi'ogi‘ainiiic \\ hit-h iiiiix llit' gaiiiiil ol \ idco niain iipx lo goi'gcolix handinadc .iiiiiiialion. dcnionxlialing llic lllllilllt‘ ciiiolioiial and cogniliw inipat'l ol living .ililc lo xcc t‘i't‘aloi'x' lingci‘pi'liilx on llicii \ioi'k. Rct‘iiiiiiiicnilcil. l’ai'l ol Rk'\lk'\l. (ill. (r/ihg'rlll.

Dance in the Rain (Ples v Dezju) il2.r\ i i Boxlian llladnik. Yugoxla\ ia. I‘Nil l \lilia llaloli. Rado \aki‘xl. l)lix;i l’ot‘kal. .-\li Rania". .lU/k' /,iip.in_ llNliiiin. lliglil} i't'gai‘dcd Slownian ill'.llll.l .ll‘iilll onc )oiiiig iiian'x ll'lllllt‘\\ xt'ai't‘li loi' loit‘. \t'i'} ililllicnt‘t'd li_\

l-i'ant‘c'x lliHHCllL‘ \agiic nioicnicnl. lliix ix onc

ol llic nioxl popular lilnix cwl‘ iiiadc iii ilx lioiiicland. l’ai'l ol Slowniaii xcaxoii. Ii/iii/ioim. Iii/IIl/HlI'Q/I.

Desperate Cinema: The Films of David Markey i Hi I l)a\ iil .\l.il'ki‘}. l X. ZlNJSi \ai'ioux. 05min. l-.\t'cllcnl xcltx‘lioii ol llllll\ Ii} \ldl‘lu‘} llic lL‘\lllL‘lll and lL‘Milllt‘Cllll l'ilniiiiakt‘i' \ihoxc inlcgi'il} and dclcl'iiiiiialion haw xiixlaiiii'd an iiidcpcndcnl t'aiu‘i' in llic xliadon ol lll‘ll}\\t\(‘tl and agaiiixl llic l\.it‘kili'op ol \‘iil'llill'dlt‘ .'\Illt‘l'lt'.l. lllL‘lllthx Hill and llL‘\\ “lliix. (i ll. (i/ihfiiiii ,' (ill/“(1,. [Jim/nu g/i.

Deuce Bigalow: European Gigolo

i ISi O. i\liki- lligcloxi. l‘S. IlNJSi Roh St‘lincidt'i. liddic (li'illin. Joi'ocn Malibu. lll St'lmcigci'. hliiiin. .\loi't' xt'alologit‘al Ill.l}llt‘lll li'oiii St'lint'idciK lixli laiik t'lcaiit'i-t‘uin iiialt' \\ lioi‘c liant'liixc, lliix liinc oiil lligaloii L'l'ii\\t'\ lllt‘ .-\llanlii' lo iiialt'll \\ ilx \\ illi llic loiit'lic \C\ll.ll xopliixlitalioii and iaiiipaiil

tlt'\ iaiit') x}iiiiii_\iiioux \\ illi lllL‘ in lel t'cnliii'} ltiii‘opi‘, l’alli'}. \ll\l.llL‘llll t‘lllt‘lldllllllt‘lll

(it Hi I’il/ I'i'li (In.

Dil Jo Bhi Kahey l l’( ii i Roincxli Sliai'iiia. India. IiNlSiAiiiilalili Hat‘lit'lian. Rmallii. Kaian Sliaiiiia. .'\|lll.ll‘L'llt' \\.i||.it‘c \\ hcn .\l.iul'iliiix liaxt'd Indian oiigin l.iiiiil_\ xoii .lai Siiilia i Kaiani lallx in low \\llll llic daiiglili'i ol .i pioiiiiiiciil lot‘al \\llllt' laiiiil). .in llllt‘l

t'lllllll'ul t'onl‘lit'l licliiccn lhc lndianx and lhc Sucdixli ix lii'ouglil lo llic loi‘c. ('(‘I lulliIi/iiuz/i. l.l/Hll’lll""/I.

Domino l Iii 0 lion} St-oii.

l‘i'ancc. l '8. IlNlFI Kcn'a Knighllt‘). \lickc) Roiii‘kc. lidgai Rainii‘c/. Inc} [in llilinin. 511' in it'ii. pagt‘ ll). (ii'm'i'ii/ ri'll‘iiil'. Downfall i 15i 0.. i()li\ci' llii‘xt‘liliicgcl. (ici'iiiaii) Ital}. 2004. lli'uno (iaiix. .-\|c\andi'a .\lai‘ia lai‘a. (‘oi'iiina llai'lout‘li. 156mm. l)i'aiiialixalioii ol llic linal illi} \ l‘l lllllL'l"\ ‘l'llll‘il Rt‘lt‘ll. ll‘\ .1 \iilk‘l' llllil xolici'lng and ilai'gcl} i accliialc lll\lill'lt‘;ll iit't'iilllil Ul lllL‘ l.l\l 13 dd} x \‘l- lllL‘ Rt‘lt‘ll. (ii'uwuii l‘l/III I'lli'illi'i'. (illligliiii.

The 40 Year Old Virgin l 15. co. iJllilil :\[\;llii\\. l’S. zlllJSl SICH' (Jill'L‘ll. (lilhci'inc chnci'. Paul Rudd. Roman) .\lalco_ lliiniiii. Sliii'}\iixt'. llic cnlii‘c pitch ol' lliix ix iii llic lillc. .'\llil_\ Slil/ci' «Slcw ('ai't‘lli liax liicd liio xcoi'c )i‘ai'x \i illioiil xc\. llioligli .ix an call) iiioiilagc xhoxix. iiol ihi'ougli Iagk ol' ll} iiig. \\'hcn hc iiiadici‘lcnll} giwx lhc gaiiic a\\a_\ lo Iiix \ioi'k t'ollcagiicx. lhc} embark on a inixxion lo gcl liini laid. .'\ liinn_\ iiiaiiixli'cani t‘iilllt‘il) lliil illlt'c l. (It'lli'l‘lli' I’i i/i’ilii.

A False Student (Nise daigakusei)

i l_‘.v\ i O... i\'.ixii/o .\laxuniiii‘.i. Japan. I‘loiii v\.\ako \\ak.io. Jci‘i‘} l‘uiio. Jiin l'llllllldlxl. Kaiicko l\\;!\.ll\l. \iiliiio .\'.ikaniiii'.i_ ‘Hiiiiii. Slipci'li .\l.ixliiiiai'u llllll .ilioul .i )oiing iiiaii \\lli\ lailx lo gcl iiilo uniwi‘xil} xo pi'clciidx lo Iiix pai't‘nlx lic liax i'lii'ollcd. oiil} lo lind liiiiixcll .idoplt'il h} a giolip ol polilit‘al .it‘lnixlx. Iliglil} ict‘oinnicndt'd. l’ai'l ol .\l;ixlillilll‘.i xcaxoli. I'll/iI/iiriiu. [xi/iii/n'u'g/l. Fantastic Four i l’( in O. i'l'iiii Biol}. ['8 ('ici'inan}. lilo.“ loan (ii'iilliid. JL'\\I(.I _-\|li.i. ('hi'ix l".\aiix. \lit‘liacl ('liiklix. Julian _\lt'.\l.ilioii liliiniin, lii‘axli. L'llll‘l). lllL‘M‘lllL' and alaliniiigl} dull \ci'xion ol .i t'laxxit‘ t'oiiiit‘ hook xt‘i'li'x. (i/iiigmi I’i/Iii I‘lll ill/l; (i/ilig'iiii. Finding Nemo ill 0... l.'\llillL‘\\ Slanlon lu' l‘iiki'it'li. l‘S. Illilii \‘oit't'x ol (\ll‘k‘ll liliiiikx. lillt‘ll l)C( it‘llt'l‘t'\. .'\lt'\.lllilt'l' (iould. \\ lllt'lll l)aloc. lli'ad (iai'i't'll. :\lll\i\ll Jannci. lillliiiin. l’i\ai'x lalcxl non llial il ix li'i'c li'oin llic llllll‘lt‘lld ol l)l\llt‘_\ ix lhc ilt‘llg‘lllllll l.lli' Hi .1 lllllt' ll\ll .lllil lll\ il;lilil_\ '\ .llli‘lll]‘l\ lo linil liiiii \\ llt‘ll lic gclx xt'oopcd oiil ol' llic \\.llL‘l li} a human. (‘lc\ci. llinii_\ .iiid lit-llci lliaii l/Il [ill/4' l/i I'lllilli/thll, (i‘liiigun I’ll]!!! l/ll ill/i, (i/liiuuii.

Fires Were Started l l i 0000 illiiiiiplii‘i'} .lcniiingx. l'K. l‘l-l ii (it'oi'gc (il.l\t‘ll. l’liilip l)it‘kxon. l'lk‘il ( illllllllx