I The "Oder" (il;i\;'(i\\ St'lliii‘l (*1 .\ll. In? Rcul'i'cu Sii't‘cl. ‘5‘ ‘15”, “PIN (UL Ncu (‘i'nxx (‘lccu'u pup ll\(‘ pict‘c uhn claim in lic ilic uniulnlc in puli i'm‘k l.t'i\ luau" ll then. .\ (‘luli \.\ll-. niglii

Edinburgh

I Rick Witter illlki The Dukes (Kilnuvl \lilluii'c. iii .ih liluu' Siiu‘l. Illl (ilnh “pm. t"). Scc lhu (i.

I Rainbow Rising l'lit‘ i.l(llll(l Rimui. W \‘icim'iu Sll'cci. 335 Fol. “pm, L'lll. 'l'i‘iliuic in Riicliic lilut'kiuui'c'x lx’.iuilm\(.

I Thomas Traux, The Tremula and Crazy Vincent (Ldulmnan liuckat-kcn. .i ()lIL‘ClhlL‘l‘i‘} Slik‘cl. lnh fill-l hillplli. £5. :Mt‘luiiucil .uiii lulk li'uiu \(‘u \uik minim) 'li'u\. \\illl Smut Ynuili uilluvut‘cil .'\lllL‘l'l\';lll \uppui'l.

I Stocious, Elkin and The Yard liaihiciiiiuH'x \iiltli} Su'cci. 55h i351 8.45pm. Ll. (iuiiui lurk ll'Ulll Sim‘inux

I Trap 6, The Common Redstarts and William Douglas & the Wheel (in: ilui‘uici'l} Rcwluiiiini. Fl liuiluuu i\)\‘.lti. 32‘) "(C(l, t)..illpiii Mun. U). More ll\(' gigging; ut‘liuu lliL‘L‘h (lulu iiigglii \\llll imitl I‘Ut‘lxilh li'uiu imp (\ and l)_\ l;ui ('\(|ll(' \illlllti\ li‘uiu Duuglm ;I\ (IN) pim itlc lilt' ll\C clcuicni ui .\l;in .\lt'( icc'x lllkllt‘ clmxit'x cluh nigglii Rnt'k'u‘Rull l’liillll.

I The Last September and Electric Avenue 'l‘hc l.cu Hunk i" (iiiilii'it- Sin-c1. :35 0‘44. lllpiu. LVl. liik'i‘gt‘iit‘ .iwuxiit' ruck li'nui ‘l'lic l.;i\l Scplvmlk‘i.

Glasgow

I Killing Joke 'l'lic (i;ii.i;_‘(‘. Wu Suuclucliull Shawl. 3‘: l 13“. ‘lpui L15 ()wi‘ l-l\ \limx. (iiiilut‘ punk l‘lit' tlmcix li'uiilul h} ilic \liuiuiuuxut‘ .l;i/ ("tilt-luau.

I Karan Casey 'l'i‘uu lilimii'c. (ii ‘l'i'unguic. SSS-12!)", .\|iiu LIN Suullul ll'l\ll \ingci‘. lni‘uicrl} [xiii (ii Swim.

I Malcolm Middleton, Absentee .mil PopUp Hui-ii}. 2m (lulu Sim-i. (Nu tiu“

ll‘l‘l‘l. \l‘lll t\ .\ltli‘ \liu‘ f_'l|lltlll\i \lulillclwu \‘Hillmxx lll lux (mu llilN'lJ.

‘lt' lilc lUl ni\ili\i|1;'\-. pining litigkx llillll iél\ iu'v. wlw .iii‘lllll /;..'~ llwwm

I David Mead l\ii‘.;_' llllK \\.:ll \\,li! lliii. SIX; \l \ uitt'ul \liccl. Ti *3") .\ illi‘iu

L \.l\i‘.\1ii‘\‘i‘Hllth‘i‘ihilx \iug'ci

xiiupwiilci puuliu; puiicul tilliuui/mliiJ.» I Rainbow Rising lx’uuliq'u. l vii}. \uilt'hlnu (Juan. iiik' i'ili‘Viiilt’lii‘JH, HEN” If»; qll \I‘ili lil \‘c \zi ‘\

I Voulez Vous Rwyii ( (mu-:1 Hui: _‘ \iuplucli..!i \llt‘t'i. 1*; \‘N'l' \iiiii

\iilx: liiliulc

I Teddy Thompson \l‘;( ‘. Hui \.ill\'ll!('il,.l‘ \litxl ii,‘ lx’it'lmhl lliniupqu “Hi I Cold Night Song ll:; ( Ma. 1.‘\‘ \ix‘_\ic \uccl. i‘” liming anti \jli, iiiiiiiqil} vi \xizil llllllx'ki ii}. \thc} \l\"‘.\".".l‘._‘,'ili iii liiu

lx’t'iutlt'ci \‘piiwu

HIM 2,15

lilyu! Y.

i \i‘iii licc

' Bali’s NEWESI [WE Pius“: viiqu {mum 2005 am 3. iii lilittli’ . ' ' '

{Friday 7th October

gOJ Set : DJ Jim Gellatly (Beat 106)

San Pilot i Fiyng inlaid-laud: ruler. lThc inlaqrniicerit:

3 9.30pm Saturday 8th October

Rock N Roll Promz featuring Alan McGee

TraapE. iihe (ion—imam Redstari: l [mu ,. (.9 3” [Ni

Friday 14th October

.iuillian'i [.‘EIIJQlBZ. 5'. The ‘ufill'ieel

DJ Set : Gary Powell (The Libertines)

lm [I’f‘ilfil Viper :: i ii»;- (teller ; l‘lmmkii [WM “:9 30;":

Saturday 15th October

Diesel Bone Fur.- Drr-r H1-rriir‘ig'r~r.i‘g/ Hillonzu [Ma 7. '4 .n, [m

Friday 218t October

The SUbway S III. ITNMIW.‘ MI

Trans) [ll-iiUfJ l Eilii'id Pew l Mir”) Tin: FOX [Inn , firm“.

Saturday 2nd October

DJ Set : Mary Ann Hobbs (Radio 1)

The ("r-irirnr-irml'. l The MW": Ni!“ V‘" ‘3! [Jun] ‘. (J 30"“

Friday 28th October

DJ Set : Zane Lowe (Radio 1)

~"_i'i"l'li "Jul Loud: “Trim; .’ filly/curt} i ii": iii'IlOZ'jfi'S

[Mir ‘. 71pm

Saturday 29th October The 8 Men

i", ifl'lI-lrlll’i bikini-'7‘.“ .‘ Mi grim ( ['P’J'ii “(fill i”.

if 'ifl 'l min.

www.gigcdinbu rgh.com (31 l othian Hoad, idinburgh H-li QiLl

l 01:31 9%) 7670 ° l"

66 THE LIST '

33'? EM? "737193 :lUiMNC

j wmsxrv

' I v )06.‘ " beat r06 rm (5:)

chi i360 gigcdinburgh. ccm

Feel good music that doesn’t make you want to vomit is hard to come by these days. The Go! Team

manage to create an endlessly sunshiney vibe, throwing all manner of indie twangs, chunky breaks and other assorted sampled riffery into their musical foodmixer to come out with a cake that tastes magic. And

live they can cut it too. 1i /. Ill. «((1:37 ("i

I The Vibe, Drift .lllii Looking for Simon \Icimi. l-l K(‘l\lillltlllf_‘li Sii'cci. *"(i <ill.\ \piu, L71. \lclmlu‘ uulic rock I Orange County Sound illlti Vague Angels \ut'iihlui/y -l_‘.| Suucliu‘liull \‘iiccl. *iiil‘lilll ‘lpiu L3. ('uuiiuuiug Mini/5 '\ (it .'I'l( n/uu lmuil lmuuu/u

l (liiii>iii‘(ili

I Hidden in Plain View and Brigade \lllilln .71. .‘gl 3“ (lillHll l\)(i.l(l. V55. inn 9." lluiil liit‘lxllljl \L‘\\ .lci'w} (lllllllt'i nu l)ll\(' 'l'luu lx’t‘t‘nitlx

I Identity, Mr Bones, 5 Park Drive, The Coviets uml The Korovas (Lilxuci \(iliuuv. *(i i.\ llluii Sii‘ccl. 3le (\I"(\. "liiu L5 Scumtl liml iu llic l-(liuliui'yli \ (ilmgmx inilic ixuiilx luplii l.1\l \lt‘t‘h \\(‘\l.

I The Paddingtons l'lit- Vcnuc. 1" 3| (Liliuu Rililki. 55" ill" i. ",.‘\(lpiii. LN. Scc (upluiu. ]‘.l_‘._'(‘ " I,

I The Belgranos, Roadhouse and Jojocoke \\ llhiit‘i‘llll’xltN. l (i South lillxliw'. << l (ililll. i'l'L'k‘ iiL‘liil't‘ uuiluiijlii; Li-l illlk'l. (‘Iumit' .lllti ('(iiii(*iiipiii’.ii_\ nick lmm ilic llclgiuum, I The Princess of Sielmat, Legionnaire .lllLi Protozoa lluuuciumu'x. \ulili} Sli‘ccl. 550 3351, h-l‘pui Li-l lx’nt‘lx iugrlu

I Prime Suspect, Gatsby Llllti Six Star Hotel \\ lli\ll(‘iillll\l(‘\. l (i Suuili li'ulpv, 55" Rl I-l. ‘lpui, l'i'cc. l’I‘uuL‘ Suxpct‘l .llk' .i (luv lcului'uig.‘ l);i\c lhulyt-uu nl ilic [\qu Suxpm'ix,

I Hobo llic Iliiiign (‘lulx \lniu} llnuw. i'il(‘l_\l(\(‘(l Rikki. “(ill-i.

llllilll Kim, l'icc lwlni'c L'l lpiu; [3 :illt‘l'. il\(‘ put-\lx (iiltlml ill. \\ illmiu l)iiug_'l;i\ \\ lil(' \\ ll(‘(‘l .lll(l ill i)(if_‘ \VL‘ ‘l'l'll\l. SUV (lulu

Monday 1 o

(43 eitil iow

I Deerhoof, The Drones uml Alexander Tucker \lunn. I.) Kill}3\ (hull, l\1u_-_' \iiu'l, 5‘" _‘ W“. N illpiu.

9,.\ \cc ( .il‘lliill. Iniyt‘ (in

I The Saw Doctors King: ‘l'uik \\;ili \\.ili llui. .T '.‘.i \i \ lll\‘(‘lll Slict‘l. III

\-‘ i" ‘\ {Hl‘lll Ll RU, (.(‘lll‘Ut'lx lxll(‘(‘\ lll‘ Illllllllll.il('\lllliillll(llll;1\ll'illlliillt‘iil ll(‘l.iil(li\ lll(i\l \l|\'('(‘\\llll [Millilx

I Echelon, The Korovas and MEII'WOOd l'i.lill\. .‘(ill (il\(l(‘ SII'L‘CI.

ll.\ 'u ‘lll (MW Slim (ii

I The Blimp lliu lilm'. ll" Hull) Slicci. i (iilhh ‘lpiu ll(‘(‘ \|(‘\ ll;u‘\(‘_\ lit-villuiii iuxput'il \‘(lllli‘ii

l (liiiliui‘gili I Stiff Little Fingers ‘l‘lic i.l(|lll(i

Room. ‘lc \it'imiu Sli‘cci. 335 3501. "pm, L‘lZSll. l’uuk \cicmux.

I Acoustica (Kiltu't'i \hliuiik'. 3(i Sh llluu‘ Sii'ccl. 32“ M7». “pm, l'l'L‘L'. ;\ \;u'ic(l luic up ll'HIll lailuiliui'gli \iugci'.wugui'iicrx. I Ex lnfernis, Creepor and The Steal ll;iiiiici'iii;iii\. \ulili‘} Sii'u‘i. 550 3251, .\.-l_<[‘lll. L11. Hun} nick

Tuesday 1 1

Glasgow

I The Paddingtons 'l'Iic (hinge. Wu Suut'liiclizill Sli'cci. 333 Illil "pm. {750. ()\ci' l-lx \lim» Soc Sun 9.

I Supergrass .'\li(‘. SSH Suucluclmll Sli't‘ci.33333327p1u. {Infill Rulnuliiuhlc Bi'iipup \(‘lt‘l'tiih \ll(l\\ (me (he mum. lll.lllll‘L‘ \(illll(l\ ul llicu' (‘ui‘i'cui illiilllll Rum! [u Rnlu'll.

I Aiden :uul The Hurt Process liui'i'l}. 3m ('|_\(lc Sum. (Nu uu" (MN Spur ui, ()u‘l' l-l\ \li(i\\. Stuilllc liuilil .‘\l\iCll pininuic lllL‘ll‘ ucu album .\'i'u/imiun' .l/iuiumx. \xlulc. lit [(1/ Ilu'mnu'r cuilui‘xc ilic \ci‘iuicil (‘iuu ul' llic lilll'l l’i‘m'cxx.

I The Great Money Trick, Stop Starts .iml Dilemic Sim-u. l-l Kt‘l\lllll;illf_fill Sii'ccl. 57) SHIN 5pm. till lnilic ruck hill.

I I Killed the Prom Queen, Every Scar is a Victory .mti Bleed from Within liui'll) lll[i\l;lll‘\|. :(iil (lulu Sii'cci. (l.\'"() W)" (will), Spin. L31. \\'iili i‘dllti ll;illlL‘\ likc ihui. ll (.111 (ml) by .lll ('lilii im‘k hill.

I Small Creatures ()mn \lm'. (ii‘cul “(\lt‘i'll lx’uml. 35" (film 5pm. [3‘ Small ('i‘mlui'cx |\ ,1 ucu lmuil liii'uicil l\_\ xiiigci mnguiuci' .luc lliulciiliuI/cr.

I David Ford, The Late Greats, Frightened Rabbit and Glasvegas King: 'l'ul‘x \\';ili \Vuli llul. flu Si \iut'cni Sii‘ccl. III 53“). S. illpui. LIV

\l \‘

Edinburgh

I Joseph Arthur and Nerina Pallot (‘.il\;ii'ci \iilluu‘i'. in i.\' liluu’ Sii‘cci. 33” MW). "pill. [H.Sll. Scc ~\ui .\'.

Wednesday 12

Glasgow

I Goldtrapp (Killing .Muulcui} (iluxgmx. III ligluiinn Sii'ct'i. (in—'1) “I Illilll "pm. hi )l ,i) ()i ()H‘l l-l\ \ll(i\\. .\ll\\ill tilltl lxuul \lmkc :1 lull lL'.llil(‘l [U lllCll uit'imwugl} plain luck \Ullllti\.

I Kylie Minoise, Noma, Shareholder, Box vs Nimrod 33 and Fru lilic l'iuwnul. 5” 5‘) Suut‘hiclmll l.;lll('. 3 i3 330‘), _..ill|illl. L31. l’i‘c lnxiul l'i'uigc cwni ul li't‘Lfi/llillil'in umxc li'uui (ii.l\“__‘(l\\. lailiuhuiggh and Dumlu'.