Pecha Kucha invites participants to present 20 slides for 20 seconds each on whatever inspires them

IIIlL‘\ lnI‘ lilt'.‘ my lnI‘mci‘ pi‘cxcmcr (limillt‘

l.n;_'ni'in. \xlin I‘Im\ lllL' SIIIIIIIIII‘kL‘I~|xixul \llIIp lIil'

yum}: Ilcxiunci‘x. ('lic (limillc. l.ng_'ni'in \\ i|| :IlMi i‘t' [II‘L‘\t'llllllj_' ;iI lllt' upwinng l’ct‘liu lx'ut‘liu. Slit“ \;i}\. 'l'Il iuxl I‘cml .lgit‘k Kt'I'nIIuc'x li’u/I'x n/ ,S'lmnmm'nux I’I‘uu'. \xlici'c lic \t'l\ nuI llll\ numlit‘i‘ml [IllllI)\IiplI_\ t‘\t‘i‘)Iliiiig l'i'nm "In In he ;i t'i‘;i/_\ Iluinh \uinI nl Ilic mind" In “ncwr ch Ili'unk nulinlc _\nui' nun linuxc". [King Iliul ;I\ Ii It‘mpluIc. I built In} pi'cxcnlzilinn inIn llll\ \ixuul It'pi'cxt‘nIuIinn nl' illl Ilic Iixpcclx nl Im lil'c. like u [wi‘xnngil plinln allinm. I like gning l'i'ccl'ni'm liuuuw Ilit‘ \lltlL‘\llU\\ mn\c\ Inn liixl: il' _\nu lill\L‘ :ilnng: pic prepared cue mile In I;i|k li'nm _\nIi end up inxl |i;i\ me In lII\\ ‘cm and \\ in}; iIl‘

l’u‘ligi Kucha pi‘cwnlulinnx liznc Ilic pnIcnIiul In by pi't'It‘nIinIIx. t‘ci'minl}. :InIl [ici‘li;ip\ [Influx \nmclliing \t‘llirimlulgcnl alinul Ilic \\linlc t‘nnt‘t‘pl. llnut‘wi‘. ;l\ ;I \ l\ll;ll I‘L‘pl‘cxcnlulinn nI' :I pulxc L'llt'k‘l’x nl' \\|I;iI\ curi‘ciill} inxpii‘ing and mnIimIing; Ilic pcnplc making \nmc nl' lllC mnxl cu‘iIing \\Ul'l\ in Ilic t'nunli'). and ;I\ u l‘nnim l'ni‘ lllIl\L‘ punplc In \IIIII'c itlmx. iI'x imIIluulilc.

'l Iliink il‘x Iiilxcn nl'l~ \n \Iict‘cxxliill} in (ilgixgnu lict'uuxc nl' Ilic \liui'p incrcuxc in Ilic numlwi‘ nl' pcnplc \xni'king. \Iiitl} in; nI‘ linked In Ilic unilixc inIluin'icx in [he (inf \Ll}\ SmiIli. ‘l’cnplc \\lin \\;mI In I‘c—igniIc Ilicii‘ crmIiw ll;iiI'. Ilium lll\|‘ll';lllHll. lmi'n wmc ncu Ii‘iclw. Inch llle‘—llllllIlL‘Ll [k‘nl‘lL‘ III" lll\l :JL‘IICI'IIll) lk‘ L‘\CllL‘tl. L‘nmt‘ In l’ccliu Kucha:

Arches, Glasgow Wed 5 Dec, 6pm-late. See www.creativeentrepreneurs.com and www.pecha-kucha.org

2' 1". 1.5 . i 2 .&

PECHA KUCHATEERS

As the Pecha Kucha format doesn't allow presenters to talk about their work, we gathered snapshots of the lives and inspirations of some of the people contributing to the upcoming event

Sarah Tierney, documentary

producer, Clarity Productions

Blair Young, video director The Forest of Black

Miso Funky, crafters

Mhairi McKenzie, graphic designer, Mucky Puddle

Simon Harlow, interior

designer

Jannica Honey, . _, . photographer - ;' ;i .-

THE LIST 1 1