Heart of

Nicole Kidman loved author Philip Pullman's best-selling fantasy trilogy but she initially turned down a part in the much anticipated film adaptation, The Golden Compass. Miles Fielder finds out why

16 THE LIST Q9 i\'0i.—‘8 T's—Q

\cl'yinc “allied \iuilc Klkilll‘lll In play.

.\1r\(‘ouhcr. i'l'Ulll the makers ml lhc

hloclxhuslcr l'ilm .lLiill‘l‘llli‘ll of //n (In/(In: (UNI/NIH through lhc lllliill‘lh ml [.lll\ wl Philip Pullman's hcslsclling lillll;l\_\ filling} //i\ Dark .lluli'rm/x [H the .iillhui' ml the llii‘\\‘i\ illllhcli‘. IilL‘ gL‘llL‘l'ui (HII\L‘ll\ll\ “-.l\ Rikiiiiilli should pnrli'u} Ihc kilos hmuliliil linll lit-ginlin: \ liitlilk‘Vs Marisa (‘nuhciz Kitlmzm. \xhii's currcnll) lxitk lll ilt'l n.1lzxt .'\tl\ll';lii;l shouting \Mii'hl \\.:l H \qi pgm

.liixlm/iu \\ilh hcr .Uuufii.‘ /\,r"(;"( ~l‘.lq

Lilhrmzmn. \u} s. 'I \\;1\ working 2k: on lps} chologiml chillci} Iii/1'11 in \. NC“ Linc Ilhc Hollyumd pintiiigtiwzi tw r.'

it‘sl‘iilixil‘l; In! _ il.ll.i||l\i.1\\jll l’nliiiuiii lill\\'i\. .iiitl filill lhc .llilili‘l il.lii w‘lll lll‘x' .lllltlifldl‘ilQii w? ; howl». luxanw lit-x ‘m'ip «why Will ..ii«l lzl' 'illiiii \‘-.llll impuni- i‘lli lllx' In ply. \lix ('wiillci \nl L'.l‘-\‘ 1h;- imuil x to in} lid .::i\i iht'n I‘llkCUiiVli lu nuiiilhuii: ingwll 'lhg-jfiq ".‘.llil /«« /v \ik'ili‘xWi lill\ mm; x'il.iii1\ik'l\ 412$ \ w _\tu:i\ lilt'i. \t‘.'-. I ; L'_.1il.‘\" ml Valli. . «up? din‘i.‘ thigh»: liml a: ll Hints? in; \i!\( «mill-ii iHl .iiiiwii; V nyliiili“ in .znwlhsi lllll‘.t'l\\' li'l flzg :i :.L'ul\. H; Ill/ll Univ mm \I‘llll‘lhlllL' llu (Ii/ix. w ( wig/um mi \wif/n ii: //.'« lw 214' :l 1 s l i\ .l“';';"|\1'liill /.‘v NIH"! i.;l //v inf/in; \H‘ x I‘lii‘ii‘~i. ‘\ 3‘)”; .lllli I‘ll“! lh; \pliwn lll lhv trilitiillj. 'llii \l'liiiilt'i\f.lii:\ \iittcxxliii liiiwz'} liili"i\i\ .nziiv ill'liill‘iL‘ lllll‘-L'l\'\‘\ l‘ill‘lli.ll\'ii h}. ill hrs. \ii‘ Ha‘s ..iiki iiiix‘fill‘lh uiiiiiiml lli.1illit‘\i.llll’ll\ «i! iiik' illll‘mll will iiik.‘ lit-mil} :llycuiit.il \ll'l:~.illlt'. that}. '.‘..l\ lllxi‘llt'xi h} \lillwiikI’m/14mm, /u\/ 2! J'Yit'VilII‘il:.\l_\, giliiiwwphj. dilli 'twizlimxclx}

"Milli.