Glasgow Mondays

Club

I Asbo Mondays at l-ircuaicr

l lptii 3am. l'rcc. \Vcckl} DJ \iiton pla_\\ indic and rock claxxiu until latc.

I The Beat Club at tlic Bcai ('liih 9pm lam. l’flL‘L‘\ \ar} \Vcckl} Scc Hm I Burn at thc litill (‘ltih l lpiii ‘aiii £5 l£-1l \VL'ckl} l’tcxcnlctl lo )iiti h} Noriiiski. [cm and .\1a~h. Burn prox ltlL‘\ all thc dixco songx _\oii‘\c toi‘gotlcn about and thc oncx _\oti can't toi'gct

I Passionality at B} him.

lllllpin iam. £i I£2i \Vcckl}. l.ikc aii agcttig pop \tar \iho l‘L‘lll\t'\ to gixc in. thc \icckciid launchcx a coinchack at B}hlo\ \Hlll DJ Rohcrtx pl;i}iiig chart ll|l\ lor thc ga_x/mi\cd ci'i iii d.

I Poptimism/Rocktimism at tlic (iaragc. llpiii .iaiii £4 ilrcci. \Vcckl}, Docs c\actl_\ \\ hat it \gt}\ on thc tin. .\ licallli} tlt)\L‘ ol pop and rock loi‘ tiiid \icck part} pcoplc.

I We Hate Mondays at Bamboo Illpiii 4am. £5 (Hi, \Vcckl}. loaxl p|a.\\ a inuxical incltiiig pot ol all thing\ good in clcctro. rock. pop and part) lllllt‘\.

Glasgow Tuesdays

Club

I All Star Tuesdays at Baiiihoo.

lllpin 3am. £3 llrcci, \Vcckl}. In thc main room Kihll plain Rtin and hip pop uhilc And} \Vilxon di‘opx all tiiiic claxxicx dril/lcd “ith a littlc rock and indic.

I The Beat Club at thc Bcai (‘liih (lpm 3am. l’riccs \ai'}. \Vcckl). Scc 'l‘hii. I DIRT at thc ('athotixc. l lpm 3am. £2 \Vcckl}. DJ .\luppcl plaix mcat and [no \cg rock. l.i\ c iiitid \ircxtling and pl’l/L‘x. I Juicy Tuesdays at thllltill.

l lpm 3am. £5 t£3i \Vcckl}. .\ \tudciit night iIL't‘ti\\ l\\(i roomx. Rooiii oiic l'cattircx indic pop and cliccxc \xhilc room tuo plais R& B and hip hop.

I Killer Kitsch at thc Bull.

10.30pm 3am. £4 (£3). \Vcckl}. litian and [MW pla} all )iiiii' l'aiotii‘itc clcctro mi\cd in Will] \Ulllc h’llx \) nth. hip hop and anything clxc thc) l'aiic}.

I On Fire at ('rih. lllpm 3am. £5 t£.ii. \Vcckl). lii room onc llc\k} play tip from R& B. hip hop. dancchall. garagc and grimc uhilc Big .'\I play \cl\ct} smooth R& B and \tiul in room (“0.

I Supersonic Tuesdays at l-‘ircxiatcr. l lpm 3am. l’rcc. chkl)‘. I)a\id Stonc l'l’hc 88s) play a llll\ ol~ indic. xoul and Britpop.

I Voidavoidance at thc (ilihgtiu School ol~ .-\rt. l lpm 5am. £thc. l l Dcc. A toi‘i‘ciit ol~ rockncxx. l‘caturing 'l‘itiix (icin tlixci and an altcrnatii c ('hrixtmax (‘arol \crxicc.

Glasgow Wednesdays

Club

I After Hours at thc Bull. l lpm .‘iaiii. £3. \Vcckl}. ('icrr} l.)till\ pltl)\ a iiii\ ol‘ c\'cr_\thing hc loxcs l'i‘om 'l‘hc Stonc\ to Hot ('hip.

I The Beat Club at thc Bcat ('luh. Willi-aim“. l’riccx \ar}. \Vcckl}. Scc 'l‘hu. I Club Tromolo at Sltiullx.

7.3(lpm vlatc. £5. 12 Dcc. :\ii cxtr;i\;ig;iti/;i of )tilctidc cntcitainiiicnt. magic. ltitlxic‘. _iii// and thc ll\U;ll uniquc Tromolo caharct c\pcricncc.

I Firewater Wednesdays at l-‘ircwatcr. l lpm 3am. l‘rcc. \Vcckl). l’aul (‘ranl‘ord l'l‘hc (irim .\'orthcrii Sociali plays indic. rock and punk.

I Octopussy at thc .-\rchc\. ll).3()pm—3am. £5. \Vcck‘l). J;lc‘ll//l\. bouncy castlcx and a (‘hapcl ot‘ l.o\ c at thc Archcx‘ rcgular \tudcnt night.

I Rehab at Bo\. Midnightefiam. l5rcc. \Vcckl}; .-\n itidic. punk rock and psychcdclic soundtrack.

I Square Co at Maggic .\la_\ ‘x. 8piii—3aiii. £3. \Vcckl). liach “cck hand\ and DJs congrcgatc to bring )ou a night of dancing to sonic grcat tuncx.

I The Wonder Years at ihc (iaragc.

l lpm—3am. £5 (£3i. \\'cckl_\. Thc (iaragc is turning back timc to pla) tlic hcxt tracks from thc last l3 _\car\.

36 THE LIST 29 NO\-‘3 Dec 200.“

Edinburgh

Events are listed by city, day, type then alphabetically by name. Submit listings at least fourteen days before publication to clubs@list.co.uk. Edinburgh listings are compiled by Henry Horthmore.

Edinburgh Thursdays

Club

I Alter Ego at l’-» \a \a llpiii iaiii

£5 I£ii “ct-kl} llllll\tl.l_\ iiight lll.t\ll up ltoiii DJ Di\ci\c. Pl.t}lllf.' a gcnic \l‘lllllllj: \L‘lL‘L‘llUll ol tiiodcrii and L’l.t\\l\' itidic. rock. dixco. Rtkli. hip hop. hootlcg\ and lunk} houxc

I AXK at thc Bongo ('ltili llpiii zaiii

£3 i£2 i, Ii Dcc lccliiio and hip hop pail} pla}cd otit h} l‘B.\l. lngcn. Sota King and WK iii a dcckx and laptop \ct tip

I Chocolate Kiss .ii .\la\\.i

lllpiii iani. £i Ilicci \\cckl_\ \cxi night kicking oll \\llll icxidcnt DJ loii} 'l \l l.\l;lllll\tl| playng oiit tlic l‘k'\l in Rth. .\loto\\ n and urban,

I Cosmic at Studio 11 Illpiii iaiii Li 3*) .\'o\ \lonthl}. \ight ol P\_\\'llk'tl£'ll\ (ioa trancc and \l\ll;Il\ \\llll D.l\ Daik lxl. l/olkin. Room and Him \\llll ll\L' drumming in thc main room. I i\c acouxtic \L'\\lHll\ ll[l\l;lll\ (‘handi'a & .Ioliii langaii \Hlll nc\\ agc lolk li'oiii \\ ll\till \olilc

I The GOuLaG BeAt at Iago.

“hillplll 3am. £-l i£ii. 3‘) \o\. l’iiiik. garagc. iicu “inc and good. honcxt i'ock'ii'i'oll.

I Lic It at (him ('liili. ll. illpiii iaiii. l‘rcc hcl'oi'c l lpiii; £5 i£3i altci'. \Vcckl}. Rock. indic and i'cti'o I'qulL'\l\ night \iitli DJ Adam.

I Limbo til lhc \imtliiii Rlllllll\.

.\piii lain. £-l_ \Vcckl}. 'l'hc Black Spring DJx man thc dcckx and bring )iiti txio ll\ c act\ cach \icck. Salon litil‘h and Suimmci' ()iic i2: .\'o\ l kick llllllgN otl lolloucd li_\ Mothcr «V lltL‘ .'\\lkllL‘l\ tlliil l\(l\L'L'lC\ l3” Ni“ l; l‘i'iglitcncd Rabbit and Y'all l\ l'antax} l\l;llltl to Dcci and ('hutcx ilic 1 l3 l)L‘L‘l.

I Ndaje: African Connections at llic Bongo (‘hih 0.30pm 3.30am. £7 i£5i. 2‘) .\'o\. .-\l'i'ohcat. \oul. i‘cggac and tau \\ iili dancci‘x and |i\ c lllll\lL‘. driiiiiiiici‘x. .-\lit‘ican loud and \pccial gllc\l\.

I On/Off at thc Bongo (‘Itih l lpm 3am, £5. (i Dcc. (ilitch) grooxcx ll'tllll l‘ilth} Dukcx \\ ho gucxt at llllx llL‘\\ clcctro- houxc-tcchno part}.

I Red Star Institute at Rcd.

lllpm 3am. l"rcc. \Vcckl}. 'l‘hc lk‘xl up- and-coiniiig local l)J\ and \'J\. Rick} Pal,“ chati'oot l. Rchccca Vaxinat. Ytitai‘o and Jamic Rosx pla} out on (i Dcc. l‘olloncd h} Murra} ('aldcr il-‘rcip. Bccl} and \Voll]a// t'l'radc l'nioiii and l.c| i I3 DCU.

I Rip it Up! at \Vcc Rcd liar.

l lpm -.‘\am. £3 hcl‘orc midnight; £4 altcr. \VL‘CH}. lndic. lit‘llpop. pil\l-plllll\. l\\ cc. glam. clcctro . . . is thcrc an_\thing lltl\ night ixii't'.’

I Bobopop at (illQ. lllfillpm 3am. l-rcc hcl'oi'c l lpm; £4 i£3i altcr. \Vcckl}. 'l‘i‘cnd} \Vcnd} and l'ricnd\ iiii\ claxxic pop tuncx and clcclric licah l’oi' thoxc \\ ho can't \xait anothcr da} to \tart thcii'

\\ L‘Ckc‘lltl.

I Sick Note at ('ahai‘ct Voltaii‘c.

l lpm 3am. l-‘rcc. \Vcckl). \cxx ucckl} illillc/Clcclt‘tt lilglll l'riim llic (‘all \\ llll i‘c\idcnt\ t'i'om (‘laxh and Spicx iii thc \Vircx. Pith plcnt) or local gllc'\l\. including a ll\ c ~ct t‘rom Scniilinalixh ili l)L‘L‘l.

I Siren at thc lli\ c. l lpm 3am. l-‘rcc. Wall}. lilcctro. houxc. hrcak\ and tcchiio l‘rom rcxidcntx .'\l .\laiik and ('huhh) ('o\. I Souled Out at ()pal l.iitiiigc.

lllpm 3am. l-‘rcc hct'orc midnight; £3 altcr. \Vcckl}. l-‘rom dixco to Northcrn Soul. (iarcth Sommcrx illc and l‘ra/cr .\lc(}linchc_\ l'iill'il _\our nccdx. adding a da~h ol' houxc ;l\ thc night gocx on.

I Stiletto at l.UlU. .\’pm 3am. l-t'cc hct'orc lllpin; £5 attcr. \Vcckl}. lilcctro- pop. L‘l;l\\lL‘\ and tllWU l‘rom JC/ Hill

I Surgical Steel at lipaii‘ I‘li‘ni l.ifll l icc \M'ckl} liill oi: :iictai .hxtiiil

IYin-Yang at \"ariglia: E'ti‘rii iaii‘. to L" \M'ckl} \cu ukcckij» iiiglit ol clcctro liotixc. watitig \i‘\.l:\ aiitl willful :ioo\c\

lioiti lllif;'_'\ antil’iazg \tiilll‘i

Edinburgh Fridays

I Alternanthem at llpiiiiii lllpiii laii: l lc‘t' “t'x'lxlk \lg‘lll i‘l luck .tllil .iltcitiatoc aiitlit'iih

I Ampbox at \\cc Rctl llai l lpiii zaiii :5 ill \o\ \ight ol tiiialiti ll\t' llllhlt and DI kit k\ \tc‘. c \lamii iBt-ta

llaiitl Kiiig llixtiiit lllllt‘i iiii\cil\ lll\ latc\t \oio [‘lillL'cl lilack Utah and l i‘lltli‘ll clcctio oiitlit llic llli‘llg'llllt‘\\ lltl\\lt'\ .tlt‘ll:_‘\ltlk' l),l\ \li l on and \ ll\l\k‘ll\‘l.ll‘k' I Audioaerobics at (ll ll)

lll illpiii iaiii licc licloic llpiii. £5 «Lain atlci \\cckl_\ .loii l’lk'J‘Ckl .lllkl l iitk}

l iiciano liiiiig an iiitciiiatioiial .ittiiiidc to clcctio lli'll\t‘. \xliilc Dcia_\liiitl lioiii l iii litiigci \pin\ lllillt‘. hip hop .llltl t l.l\\l\ tlaiicc lllllt'\

I Big Toe‘s Hi-Fi at \\t-c lx’ctl Bai

lll i‘ll‘lll iaiii £5 i£»lv l)k'\ lx’cggac. tl.tllct'll.lll, hip hop and oilici diihh} gioowx lioiii liall‘a l’oppa (‘lioppa. (’ l)l_‘_'j_'lt‘\ and .lock.i\\. l‘llh \inging \t‘ll\.lllilll\ Dadd} \ttlll} and Rax lxla .laiiiaica

I Boombox at lzgo lllpiii zaiii Llll :H \o\ \iiklcai l’lll‘p} \ l.ile ('oi‘tc/ and l.ii\cl} \ Dcan \cutoii .iic ioiiicd li_\ \Iaiccl \\tltl\l\ lot a night high ciicig} lcchno. clcctio. tiaiicc and licioiitl

I Bubblegum Boogaloo at [DC \ootloo Room» ‘lpiii laiii. l-i'cc. ill \'o\ \ight ol 'gi'om} i'cli'o. \liaggadclic loiiiigc.

px} clicdclic pop. hip lll\ll'lllllL‘lll.tl\ .llltl k‘;l\.\.ll.\lL‘.t/.\ lixtciiiiig‘ tioiii _\oui llH\l\ lall Paul and .\ngii\ i lhc (io (ioi. Saiii .lll\L' l\cg;i\l alltl l’liilt‘\\iit l’l.t\llc

:3: Burlescapades! at lllc Voodoo Rtiilllh ‘lpiii laiii. £2“ £35. Dcc. |.il_\ \Vliitc and \ll\\ Boo Boo llai‘c liriiig )oti an c\ciiing ot cliaiiipagnc. cocktail\ and a lalitilotixl} lcxto c \tagc \llink \tai‘riiig thc ci'cain ol thc l'K \ huilcxtpic and L‘.ll‘;llt'l talciit.

I Club Element .it llciii‘} \ (‘cllai' Bar. llpiii iaiii. £4. ill \o\. ladiiilitii'gh DJ ;\catlciii} \ \llltlt‘lll night.

I Clutter House at Siiitlio 24.

llpiii iaiii. £3 «£oi, " Dcc, l'oi‘gct ncu i'a\c lctx go hack to thc \lJl'l \\llll old \chool hardcoi'c. tcchno. diilixtcp and clccti‘onica li'om l’cndlc ('o\cn I.\lodci'n l.o\ci. 'l'hc l)illll‘lllll (illL'xl il’laiict \liii. :\l‘\tillll£‘ (‘hanccr 'lcriiiitc and thc 25th ('cnttii‘} VJ»

I Cult at l’o \a .\'a. lllpiii 3am. £3 50 lk‘ltllk‘ llpiii; £5 altci \Vcckl}. DJ Nikki and li‘icnd\ dig up thc \ci'} licxt iii ltink. tlhctt. Rik”. lltlllu‘. lxllu‘ll cl;t\\lc\ and part} iaiiix .it lllh cool daiicclloor Ill;t\ll- tip.

I Definition at Rcd. lllpiii .‘aiii. £3 licloi‘c midnight. £4 altci'. ill \o\ \cu night at Rcd lcatiii'iiig danccllooi' ti‘iciidl} tindcrgrottnd llilth‘. clcctro. minimal and tcchiio c‘lll\ ll'illll \lai'k Balm-an Daragh B}riic and Rick} Palm.

I Departure Lounge at lllc (‘axcx lllpiii 3am. £" licloi‘c midnight; £0 attci' ill \m. .4\ night ol noi‘ld hcatx clcctro tall and l.atin i'h}thiii\ Dcparturc Loungc l'L‘\ltlL‘lll\ .\~ti'olio_\. Jiiiicnc/ and ('aiiiiii} lpL‘l'c'thillll hmi a ‘Balkan Bcat Spccial' \Hlll a ll\ c \ct li‘otii 'l‘hc Baghdaddiw and DJ \ltiiighcan.

I Dirt at thc (iRV. ‘lpm lain. l'rcc

Dcc. Night ol tcchno and drum it haw I Dogtooth at llcnt'} \ Ja// ('cllar. llpiii 3am. £4 hclorc midnight; £5 altcr " Dcc. ('liih pla)iiig indic. t'a\ c. clcctro atid ncu \\;i\c.

I Evol at thc l.iqtiid Room.

lll.,‘\llpiii 3am. £5. \Vcckl). lzdinhiirgh\ longcxt running iiidic night. With thc imial llll\ ol' ilic hcxt ctirrcnt and cla~~ic altcrnatn c. croxun ct' tuncx. [milk an lll\lllllllilll.

I Fabuloz Fridays at Baxc. llipm 3am. Uni-1i \\cckl_\. l‘aliiihtirgh’x ncucd and hottc~t iirl‘an part} Iroiii DJ l‘ahulo/ and .\l(‘ l‘lim

3:3 Fast at Iltc lioiigo lltil‘ llpiii z.iiti :5 1" \o\ \loic Zli‘li‘ll\ piiiik. \‘lk'xllt‘. gaiagc arid totk‘it'ioll mth tlic llft‘\\\. cliaolit l‘lleIJIltL' ol (Lo \g.i:t‘.~1\oti

Iixc xxliiic lx’alc ll‘ax liaiii gocx all lt‘l‘k‘l ci‘llllll} oi: iotii a“ lll‘\l.lll\

I Hark! at l.'\io'. lx‘oxx l iiioii ‘ll‘ll‘i iaiii 1h 1H\o\ llic loxcl} l[1\il\‘lll¥llli\"t‘\ik :oi :iioic gioioc} goodnth ax tlic} ‘Aciu'iiic tlic li\c \I‘llll\l\ lit-.iixtiit iii \tipport ol ilicii llt‘\\ ~iiiglc low lio\ci' I Lulu at l lllli \piii ‘aii: licc l‘L'lUlt‘

l Ipiii L" .ilicr \\cckl_\ \oiil. hoiixc. liiiik. clcctro tlixto and l atiii tioiii tlic likcx ol (iaicth \oiiiiiici\illc. l\l.l liligc. tlic lilotitl l laxh .llltl Daiiiii lciiiiciit

I Maestoso at \liaiigliai ‘ll‘lll :Jlll Li \\cckl_\ (‘liil‘ t l.ixxitx. \ liait aiitliciiix. iliit} lli'll\t' and \ll\\\‘ tioiii Dl l ioiia

I Misfits at tlic lli\c llpiii 1am :3 \\cckl\ lll\llk' clcttio. ptiiik. “K k .llltl tctio \\llll l‘.tl_L'.llll illlllk\ .lllxl tcgtilai gig tit kct go can a} \ (‘hct k

\\\\\k llll\lll\i‘llllllt' \l‘ iik toi iiioic into

I Modern Lovers .il l'go l lpm ;am to :H \o\ \ pmtiiiotlciti itii\ ol \i‘lll aiitl liiiik. ia//. \ka. gaiagc .llltl potlic pio\itlctl lo lk'\l\lk'lll\ (l.ilg‘ .l.tllllt‘\iill .lllil \li l)|\lllt' loi iiioic iiilo clictk lllililt‘llllit\t‘l\ to iik

I Opal Lounge a! “pal | oiiiigc

lllpiii iaiii llt‘t' l‘t'li‘lt‘ iiiidiiighl. Ui allci \\cckl§ liiiikctl iip \otal lli‘lht‘ .lllil tlaiicc cl.t\\lc\ lioiii lc/ Hill

I Planet Earth at ('iiiin ( ‘Iiili

lll illpiii laiii l'tcc licloic llpiii. £5 .iltct \\cckl\ \limc lioiii I‘lfih ihiotigli to 108‘) In othci \\l‘l\l\. a licallhi doxc ol punk. llt'\\ \iaxc. llt'\\ ioiiiaiitu~ and clcctro pop inou \\ itli .idtlctl ‘lll\l

I Scratch .it lltc lloiigo ('liili

llpiii iaiii £5 5 Du Rlll‘ thoxc l‘lt'dl} cicx. ll.\ ti'tic \ciatcli l\ liatk loi .i oiic oll l'\ll.i (‘licc‘ic loiii \pccial lcatiiiiiig .l /oiic. \\ho\ \xoikcd ixitli c\ci_\oiic loiiii lli/ \laikic to Daiiga \ltllht'. and “HM” \iixli‘aliaii l)\l(' (‘haiiipioii DJ \‘hccp

I Skunk Funk .it lhc Ja// Bai

ll illpiii iaiii £5. \M'ckI} \ight ol top ltiiik li'oiii DJ \\ ilk/liootli and l|\t' _L'l|t'\l\ including "louci ol l’o\\ci' \ilic\ lioiii Soul \acatioii i" Dcci

33‘ Sugarbeat at ('aliaici \oliaiic

llpiii iaiii £l5 ill \ox You ncxci kiioii “lit” to c\pcct \lll\‘.ll Stigai‘licat \iitli inn and .lc/ il'tah Saiiitxi at thc coiitiolx. liclping to launch tlic ('ali‘x l.iidliack \ ll’ cltili c\pci‘icncc. tlic Spcakcax}, mm a liic \ct li‘oiii .\tidio lillll}\. a DJ \ct lioiii Slc‘l't‘ii .\l(‘\ and .t Ill}\lt'i'} _‘._'llt'\l bt‘t' pic\ IL'\\. pagc if.

I Trouble at ('aliatcl \oll;iitc.

llpiii iaiii £3 i£(ii " Dcc l'i'otihlc \iclcoiiic a kiiidi'cd \[lllll in tlic lioiii ol l)l\iil1lllL'cH licad at Bci'lin‘x lllllL'l'\l\lUl|\ lalicl \iith a ll'lll} c\pan\i\c takc on \xliat thc “itl'tl 'hotixc' \taiidx loi. lic it ia/x. liiiik. \Hlll oi clcctionica.

Edinburgh Saturdays

Club

I Beatsville at llcnt'} ~\ ('cllai liar. llpiii iaiii. £5 l£Ji N Dcc liL‘JlellL‘ l'L'llll'l1\ \kllll iiiorc \Ul'l and gatagc licalx hoxting a night ol l.iiik \\ i'a} and Bo Didde pla}cd h} Lord Roclicxtcrx Didde ~lll\ and ’l'hc l.cith l.llll\\. \iitli lull} ll.\\ll'l'..\k'\ Ull lllt’ tlL’L‘lx\

I Boutique at (illl) lll illpiii iaiii l'i'cc hclorc llpiii; £7 l£(o altci‘ “cckly lulcctro and llthL' li'om l.iick} l.iiciano and Donn-r. \iith Dcia}hird |ll\lllllllllf_' a \ll'lc'l iio-chccw polic}

I Camouflage al lllc ORV 9pm lam £thc N Dcc. lzclcctic llll\ oi 'ci'tinch} hcatx aiid hrcakx‘

I Clash! Soundsystem ai Rcd.

lllpm 3am. l'rcc bctorc midnight; £i altcr. \Vcckl}. Nick AKA pla}irig out clcctro. acid di\co. Baltiiiiorc and part} track\.

I The Egg at \Vcc Rcd Bar l lpm 3am. £4 bclorc midnight; £5 altcr. \Vcckl}. Still thc hcxt llll\ ol indic. (illx garagc. northcrn \oul. ~ka. 7m punk and ncv. uaw _\ou'rc likcl} to \taggct acroxx.

I Fever at l;go lll.3lliiiii 3am. £lll i£Xi o Dcc. \lonthl}. l.ikc 'l'axtc tor thc l‘rida} night crowd. \xith DJx l‘ixhcr a: l’ricc