I Lethal Bizzle, The Levels Syndicate, Bright Sparks llllll MC SkOll llll‘ \ltlll‘\ :<§ \l::~lk' \llk'k'l. ((5 l‘lllll ‘l‘lli L l‘' l k‘.lllk'l Hl lllL' l‘.l\l llilllllill mil L'llllll‘ lllii'~.l'lllk’lll. :ixcli In lilll.ilu|l,lllllll~ llll ‘ulllt'lh lllillL' .liill [‘lllll. llllllllldllt"

I Paradise Lost llil- ( nilmuw. l<

l lllHll \iil'cl. .‘ 13 will“ "pill 1|: ()wi llx lin'n. l),:ll‘-‘-.i‘.l' lllk'l.ll"‘-L'll1'lil\ llI'lll ll.ilil.i'-.. L'Hlll \k‘lllllll. \\lll'\t' lllH\l lk'xt'lll \k.ll lillcll .ill‘lllll ‘-\.l\ lllk'll lL'lllll I The Wombats aim-«n \l.ll‘_'.lll'l

l llliill .T.‘| iiixciwl} (I.ll\lk‘ll\. 4“) "~51 inn 9_ ' *ll \uuw llllllk' linpxlcix. iinl .i\l'l\l' li' llli' I~\ \.l\l|‘ll.ll lhill‘l‘l \lllil‘ llllllllilll} llllt'llllllk'

I The Axis Mundi, James Apollo .lllll Ceylan Hay lllnllxllhilx Vi lit-ll \lll'l'l. {‘f “Pl llll‘lll L: \l'\\ llill.|\ll Hllllll lk'.llllllllL' lll\ll llHllllll.lll (‘uliii \ll \llll} .lllil lliil'c lllk'llll‘l'l\ ul lllk' \n-illl‘x. plux \lllk'lltllll imilx im'lu'i will lll\ llllll\_\ll\l.lll\ llll\ «ll lHL'lxdl‘lll} .lllil uriilili} .lliil ilic \‘k'llk' lnlk \Ullllll\ ill (‘l"\l.ili ll.l'\

I One Night of Queen l<u_\.il (mm-ii Hill. I Nililliiclmll Slit-cl. 5‘ Mill”

illplii Ll" ill Ll‘l Rll llll‘lllt' In llt'lllllk' \ll'ltlll} cl .il. \l.iliiii;: (i.lll_\ \liilll'li \xiiliil'i ill ll\ \ Vii/x Ill Ilil 1/ ll. \ .lllll lll\ l‘.lll\l llil' \Miilo. lii'iiiggiiigg Mill .ill llll' ()ucl‘ii llll\

I Acoustic at the Aragon lllL' \i.ij_'nii ll.u. l‘l Hui-x lx’lmll. i“) ‘3‘: Xpiii llk'k' \M-cltl} .iuiuxlit' liiglil lk'lllllllllj,‘ llll\lf..'ll\‘ll lumil .it‘lx

I Four Star, El Chupacabras illlil Cortez Hm. lil Sllucliicliull Sli‘cl'l. “3 Q lil .\piii liu' \wuxlll' \cl llHlll piliik [Hill lll‘.llllllll'l\

I Acoustic Night hullllll'l Dim "x.

liq .l \llllMlJll' Riklll. l: l lllll-i‘

X illiiiii llu‘ \luiillil} ,iuiuxiil' \L'\\|Ull. I Lo-Fidelity Allstars l\lllf_‘ l’lii'x \\.ili \\.lli lliil. jq-Td \"l \ iliu‘lil Sli'l'l'l. III 5“” \ zIlliiii Llll \i'l' l‘ll ill.

I Lucero .lllll Kevin Devine \il'l'ilNllui/y lll Snul'IiiclLill Sliu'l. {Hiltiiiii x Hipm Ur .\ll.\'l\llllll'_\ lm'k'ii'iulll‘ix \\liu llil\k' l‘k'k'll \lk'\\'lll\'tl .l\ '\ll'|ll]llll\l ,liixuci In lliliu‘ Spliiil'xlccii‘

I The State Broadcasteis, Finniston .mll The Metrognomes lilli \nlc ('.ill'. 50 (ill King: Sliu‘l. 55‘ lhih X lllpiii (3 local .‘\lllk‘l'l(illl;l.lllkl lull} lull

l:(liiibui‘gh

I Sons 8 Daughters (Kilxu'cl \iillliiic. ii» i.\ ll|.lli Sllcci. Ill) MW» "pill.

S( )l I) ( )l l Sliiix lk Huuglllcn llll\L‘ll ilic plum ici. pnppici \uuilll ul lhcu‘ llt'“ .lll‘lllll //11\ (ill!

I The View I'lil' l iquill Riuilll. ‘lc

\ it‘lliim Sill-cl. 335 ISO-l. 7pm, S()l.l) ()l’l (lurking: guiugc} liillic olixiduglil llUlll l)llll\liilll.lll l_\l\c\ \uccpiiig lill hclllic iliclii .I\ my} Lilw ;i hi'mk li'niii willing.) HI) lllL‘ll \L‘cniill .lll‘lllll.

I Coholic .mll Fingertip lllL' .\i'k. 3 " \\'.ilcllim Hum: 33‘ “3‘”, "willplii, («l le'lx.

I Status Ouo l’l.l_\liuuw. l.\' 22 (ii‘cciixilll' l’ng'l'. “3.1.1 8.1" lhhll, “. zllpui. UH [ll 5“, llic lxiiill \\llll iiini‘c l'lx' liil xiiiglm lli.iii .lll} ullici‘ gi'liup iii (lLll'l liixlui‘) .llL‘ lxlt'k lui' iiiui'c \\ illi ;i [will ciiliilcll 'lii Smith (ll Ilic l‘l‘lll'lll (hold. I Hobo lllL‘ liniign (‘lulx .\lni'u\ lluuxc. V llulu‘uml Rum. 555 “mu. '

llll‘ili .Kilii U ‘liw lllll\l\‘ null .illci‘iililiw llixui ll‘l llhllllt‘tl \iiiiicl'x‘ ;l\ llt‘l‘l‘ I'Cllll'lh \\ ilh lli'nkcn Rcuii‘lh illlkl l\U\CL‘lC\ l" l)CL' l. SOC [‘I‘LW lL‘\\_ page (‘3.

Glasgow

I Interpol (Killing :\\‘.ltlt'lll} (ll.l\:_'li\\. lll ligliiiiun Sum. “84-: 4" 2mm, "pill £le (lxciw 14x \llU“. .\'c\\ lurk \lldl'l‘ drown \\ hu .ii‘c k‘\\k‘llll;lll} .ln_\ l)l\l\I\\ll \xilliuul Ilic llllL‘lhll}.

I Shai Hulud, Winds of Plague .lllLl Dead Hearts 'l'lic (Zilliuuw. l5 l'niun Sin-cl. 34x (mun "pin. {SSH ()xcr- Ht \llU“. l'lUl'lle hum. l’liliglikccikic-lxixcll llllMlllllll'Ul‘lC iiicidl lxuill. “lime \lle'

68 THE LIST \c. ‘5 ills-y

piniul. /uiiil\ic \pumln‘w. “will kl; .i lul iilnil‘ liiii

Kings of Leon ,mll Manchester Orchestra \l H l llllllL‘\Ilil‘l (.iuh M‘w lI-lll-llNNl 1“pill :2: 4” lllhllll" U‘llllll} il-tk'ii‘lnllch ‘.\lli‘ lln-L hu: lll.llll\lllll} llnii'l wlulll. lilic thi' l 4;qu )nliiigci l‘llillll'h I Acoustic Jam \iu-‘ii‘xlm/ll 12 \Jlltlllk'lLlll \liu'l W; H‘ll'll \piii l l\'\' “cl-kl} \limnmc lHl l1‘\.ll\\'llL:'-\lllfil\ pl'i‘luiiiiiii; illlL'lll.ll iii.ilcii.ll I Andrew Bacon, The Delusional, First Republic, No Signal .mll The Dreamt Hwy ill \dlltlllk‘llllll \ilccl. ‘4? Mil \piii licc liill' up «ll ll'\.ll .llll\l\. lilglulliii; Ill )t'ai ulll \lllle‘l \«ili;\llilci \lllllL‘U. llmnll. \kllli l\ lllllllk‘llxk'll in lllk' lllxk'\ nl \llli“ l’.iliul ,liill l).llll|Ull lx’llc I Flood of Red, You Me at Six ,mll My Actions Your Exit King; lulk \\.ili \\.ili lllll. flu \l \ lllt'L'lll \iil'l'l. Ill 5:“) Spin, 1" ()wl l»l\ \lltl\\ \(ll'dllll‘ \l\ Plk'k'k' llHlll (il.i~;_'mi. iniiicll h} “cfluulgc L'lllH punk quiiilci \ \l \\ I Dananananaykroyd, Charlottefield, Spy Vs Spy .lml Jer, Stevie 8. Shane I 11h \uic (xiii: Ru m King Sill-cl. 55‘ lhlh. ‘lpiii \lllkll Luigicll \lliiiii lllllllk'llx‘k'kl}lllll1:\lk‘l\ llk'dtlllllt‘ \l-c him It“. ixlgl' h: I Levolora ll.” lllm'. I I“ Halli Sim-l. VJ hill)!» ‘lpiii. l'iu' ,\|l Hulk. I‘l|\\k'l pup .llltl L'lllli \Hllllll\ lllllll llll\ lmxll lllldllk‘l

Edinburgh

I Dan Deacon .inll Cutting Pink with Knives (film-cl \'nll.iii'c. 1h is lllllii' Sliu‘l. 3le (ilqh. "pill. t" 5H -\l\\ui'lli\l clu‘lililiim li‘nili llll\ ll.llliiiiuil' l'cxillciil. \xliu ll.l\ .ll\H dahhlul iii giiiillt‘ni‘l‘,

I Manic Street Preachers .lllll Cherry Ghost ('ul‘ii l:\cli;iii§_'c. l l \cxx \lill'l'xL'l Rmill. ~17“ ‘50”. “. lllplll L35 ()wi' le \llll“. 'l'lic .llllllk‘llllt' \\l‘l\ll iiigkci'x icluiii \\llll .i lll‘“ ;ill\uiii \l lIl/ ,llHH I/Ii Ilg'l I'\.

I Underground Heroes, Joe Viterbo .lml Tie for Jack The .\ll\. l “Jim-Inn Plum: 335' ‘H‘H. ".illiiiii L". (illilll') l.llll\lllll puiikx \\llll \lm lllllL'L‘llth

Tuesday 4

Glasgow I Cherry Ghost and The Hosts ( )mn

.\lni'. Til 7’35 (Emil \\'c\lci'ii Rmill. ‘57

“SIN! ‘;"‘. "’ Has: 16 \f‘.‘ \l.:::.\ii,'.-.i‘ t \ :" Z'igli lfl'll ll." \l..::,i\wfqt

in: lkllll l’cwi‘lc llc.:‘ 7‘1; l’gwjpfi I Hard-ti .if‘ll Rumble Strips

llalll‘lk l.;l‘.il

o v ( ilzlil‘m,

fll‘lll 1:: ‘WI l)‘.\'l ix \rzim l \lwl; iml lil...i \l i w it. i 'i v ll

«ll Jul .;1 le'ii wtwrxl .fil‘lun H

/ l / m I' ll“

I Hellogoodbye \lli Ni \lllulllx'lllll: \qucl. “3 3‘ 2‘" \l il lilil I my: 1‘“ l:.,:-,-

I Ian Brown( .lllll." \liiu-l ll‘l l1‘llllll'l, \lf\‘\‘I wply 1:; \ \x‘.1ll ic'll'i1lw \nlluiill li‘l l\ill‘.' \lliiilxcy lll“.‘. v.17}: \ll-iic lx'mcx ll.:\l\\ {\‘llln'llt'll ll‘.ll‘ l1l\ I Josh Ritter ( hm, (ll.ll‘.ll ':\ ,l.llll.ll\.l \licl'l. \ 3 ll\,‘l| <l‘lll f, _‘ ‘W l<k'\\ll\'\llll\.ll \l.ll\' li'l llic lllll\ ll .l\llllll\'\l }iillllj1lli‘lll‘dxll‘lll lli‘llllllt' l \. liltiiiii'

(ll\1\:|'.‘.

ji ll ll

\\ illi lll\ l‘.lll\l ll» piniiinlc lll“.‘. .ill‘llll Ir. Ill\.'r'Ill 41.‘ l lil‘uidi \.'\ i" /:'\i. l\”.‘.’('

I Live Music \li'lli'. l.‘ l\iii:'\( i‘llfl kill}; \lll-ci. “1 Slim \k'l_\ \iwlml liw yucxlx l‘l.l\ .i: lllc l,iiiii\li «ll llll\ I’iuilxl \l‘llll\ \‘\llll‘lll\‘ll I Kanye West \I ( (C l lililiqximi ()liiy ii\"iililli ziillii mm. 97 iii Ill,- llll‘ hull lwliciiiulli ll‘llllll\. ,liiilqll v. llll iiii.ij;lii.ili\l' \.lllll‘ll‘\ ,lllil w, I.lll‘.

i‘iii L‘ luau

\iill\\ li‘ll\ l}ii\ \

I The Wonder Years, All or Nothing .lllll Save Your Breath ll.iill_\ Illl‘\l.lll\l. I'M ( lhlc \iicl-l, H\ ‘H ‘llln H‘N‘l \piii Ui l’uiik pull ciixciiililc llillll l’lii|.lllcl[\lii.i

I The Young Gods, Undercut ,mil Kobai liliih. 3m ( lull- xim-l. m ‘li UH" NW“) NW” L\ lll\lll\lll.ll lull, \l'lciulix lllllll (iciicm. \upimilnl hx lliixlulmii llklxl‘h l iillcll'ul

I Dan Deacon, Cutting Pink with Knives .lllll Gay Against You \il‘l"ii'.\lc.l/\. III \.iu\‘liivli.ill \llccl illiitiilu x iilpiii 1" RH \cl- \lun l

I Burnout 1 :ill \ull‘ ( Lilia *li Ni l\lll‘.'

\licl'l. *‘i lhih ‘lpiii liillic hull-ix liniii l i\iii;_'\luii

I What The Blood Revealed Ii.” Hlm'. ll" lllllll \‘im-i. V1 mum “hm

hm". I’ml lurk pinup llillll ll\lll\'

Edinburgh I Futuristic Retro Champions, The Star Struck Troubadour,

Starting off in grindcore improv act, Rated R, Dan

Deacon is now perhaps best described as ‘an absurdist electronic music composer/performer’. Counting Talking Heads, Devo and They Might be Giants among his influences, Deacon imbues that quirky take on punk with a thudding electro urgency as

showcased on recent {exp} ,. x..,,\ ;_‘,,,, ,

album Spiderman of the Rings (Carpark Records).

www.|ist.co.uk/music

Jason Wringle & Aki, Sloe Lorry : The Maje \\\p la»: ha l i' \-: l" I, 1‘ . , \\H. (.

I Attic Lights m‘. Miyagil ,.‘

w, l\ \w ,li, L

1‘1; 1"\\,;T“ " :\ I Make Model .- ,2 Found 1 i .' l i' l'\ ll Ii. ll. w Ii. ~ _- \ \trgu lb“ \“ l

Wednesday 5

I CSS, Justice: M

etronom l..: l l. I -'- \m-g: «L; " ‘m- e" «no ;L\ la m 2- .‘ i “fig "rum, wt“ s | w \ .;: luzlu ,1 “a u lil\ll\\‘ ’ni 'liixl li:‘:\i"...~ Tim: I Hard-ti will Rumble Strips ll.:i:w‘.\l.:'i,: ‘;'o(l:l:\“.‘. '.!l, ‘\‘ 1h“

l‘iii ! \l‘ \Jl' lily o

I Malcolm Middleton all Make

Model \lil V‘" \.:.;i li'c?:..il \ticc? ll‘ ‘7' l \ \1.:l\ \".l:,‘ ‘ll?l.'.l!\7 \liiiillq'wt. x :t: mat: llllx'ful‘lU 'l. ,lm': ;ii.;‘.";~ ll.l\l.\lll'l'illlx\l.flll'~\"I'.1ll‘ill'l \

/>’l‘ w v! Him

I theSTART, Miss Atlanta a lll\'(.1llll‘il\\‘ 3* l :‘~;‘. \",'\'I ‘l‘ mum ‘litli 9 (lug: IA \llciimim lei» lli‘lll 13ml \ .\.::i'

"will minim/pi clciiiyiil 1w Ifmu ~i"lllll

I Big Linda mil Sons of Albion lllill'x. ‘lill( l\llc \lil'c‘ "\ I" "ll.

H‘N" \l‘ll‘. 9‘ \l llx’ \lll.'.lli'l lim'. ll'lllliill

I Jeff Wayne‘s Musical Version of The War at The Worlds \l l i lllllll\’\li‘ll ()ll.i‘., ‘|\ “Hill 1'“ “l ‘-;‘:: 1W“) lulu ,w'lci il Alix »:i"i' ll 'l‘lHL' li'llnl \ll'lt' ll‘l llh lll i llii‘.\‘l .lxl.ll‘l.:ll|'ll. i‘vilwiiiiof lit.- lllt'dllx'. lMt'U \

I The Monobrows, Girls Dance Better Than Boys .lllll The Planes Him, l‘l \lilltllll'llull \iicl-i *9‘\14? \[‘lll I il',‘ \\\-\l lml' lui llll‘u‘ lil‘ llll ( ).l\l\ liiliiilu l‘.lllil

I National Park, The National Jazz Trio of Scotland .m.l Ally Kerr ( ‘niim'x W W ll\.lllll.illll \iiiu-i R 5\_‘* \iliii l il'l' lull :zillc, lul iiillic lllllll \.iiiuii.il l’.lll, \HllllllllJl l, iii.ic\lil- Hill \\pll\ .ili-l lli~~ \,llli‘ll,1ll.:// lllil .ll llllx \ l‘..1llii'll>\ll\.: lllL'lll

I Rolo Tomassi .mil Dead or American l’..iiil_\ ‘lll‘\l.ill\' _‘iiii('l§..l_- \nwi. ll\ ‘ii lili‘ limiil \pm 9%

illuu .l w: lli'lli

\lil'llil‘lll \jliilli \uiilliliil.il.v liuiil lx’ulw ll'lll.l\\l

I Tiny Vipers, Danny Saunders .lllil Alex Neilson \iiu'ii'xllu/x. :‘l \.lll\llll'll.lll \llfi’x'l‘ ;{§ll‘lllll \iiili

L “.ll \l'JlllCK l,'\_\ liillllllia ‘.‘.liH\l' lllll\|\ ll.l\ lu'l'i: \i'llll‘dll'il iu( .ll l’muri .iiill lil.lllll.i \\".‘.\Hlll

I Cage the Elephant l’\llli‘ llll \ \\.lli \\.ili llul. fill \: \ llltclll \izcc: :Sl Tia" \ ;“[‘iii 2.; l l\ l \ l‘lllll. liiiil. .lllxl .liiz'ul.ii liu l_'ii’i~>ll

I Klay, Thisfamiliarsmile .lnil Kaikoura ll.” lilul, l " ’i.llll \lli'i‘l <~l HUN» ‘liiiii llL'k' \ {‘l“‘_,'lk‘\\l'-l'. .1llk'lll.lll‘-k' lxliiil liuiii l);'\.l~ii

I Servant l *lh \un-l .zzi- <li Ni l'\lll.' \lll'l'l. “1 lb“ ‘li‘ii. l .ii'

Edinburgh

I The Dead Beat Club, The Punch Drunks iliill Early Songs \M'i' Rul l’ml l \lllll‘lllL'li( lilli'1i' ml \zl, l.illll\ll|ll l’lmv. 32‘) Ill: \uiuxlit int l, pup «lx‘llL'lllx lll'll. lllll I Exposed lllL' l.l// llill l ( l!.:llil\*\'l\ \lll'cl. 3:" 33‘“ ‘\ illi‘iii 2-: \ll'llllll:. \lllflg‘l \illl‘J‘J-lllCH llIL'lll '-‘-llltll pic wlctlcll .1\l\lll\l\l.l'\lll‘_' lllci: YlllL‘\l iiili\i_,ll '-‘-.llL'\

I UK Subs ( 'lllml llll‘ 1" 1: (ilil‘zlllu‘. \frcil “:3 “HM t_ I"

gigalx liuizilui

pill {l

l , ,,l‘.\1.:!.vizl.\\liliii.

"' > '1i i" ’I