The Flying Scotsman exceeds 32m in DVD sales

PAGE 8

Talent show

Don Boyd, left, and Paul Dale, right, present Matt Greenhalgh with the award for best screenplay for his script for Control

List award-winning screenwriter collects his prize in a great night for

Scottish talent at the Writer’s Guild awards.

ii Siiiitla) l.\' \inc‘llll‘c‘l lllt' jIlIl” \\i‘iIci\ (iiiilil

,\\\;ii'tl\ t‘ciciiinii} ltlttl\ jiliit‘t' ;iI II \l'l \ lll

l.niitlnii. //1( //\l \l‘l‘llMllt‘tl the lust cwi' llcst Sci‘cciipla) .\\\;iid tni .l lli‘itixli tiliii \llit\\ll .it the liiliiiliiii'pli liitci‘ii;itinii.i| liliii l'\'\ll\.ll SHIV. \ltci' ;i lt'\\ \\ni‘tl\ nl' \Iiiijini't li‘niii (llllltl i‘lllc'l.ll\ tni Ilic \Iiikiiij; \ci‘ccimi’itci'x lll lllt' l .\'. c'itlllc‘tlldll .iiitl \\i'itci .lcit'iii} ll;ii'tl_\ lt'tl iii'nccctliiigx iii \\li.iI tiiiiit'tl nIiI In lu' .i \ci‘_\ gnntl niglii litl' Scniiisli l;i|t‘Iil.

.\l!lltllj_‘ nIlici‘ ;i\\;ii'il\ Iliict‘Ini. \\lllt‘l .iiitl piniliicci l)nii Hind I l/\ Klimt/uni. lllr H.’\ Um. lriii'ir .l/iii'i'iii/i iiiitl I/ii lixi‘s llllll cilitni l’.iiil l).ilt‘ l‘lt'\t‘lllk'kl \l;iII (ii‘cciilialgli \\llll //n /r\: and \\ iitt'ik (iiiiltlk Host Sci‘c‘ciipla} .\\\;ii‘tl lni' lll\ l‘l'llllttlll \‘i’ijit In tho l.iii ('iii'Iis liinpic (‘n/i/iiil \\liicli \\;i\ tliit‘t'tt'tl li} \iiInii (‘ni'liiiii .lllll

mid ./i it hit (It I

i'clmxcd c‘Iii‘lici' llll\ _\c.ii’. (iicunlialgli. \\lin l\ t'lll'lc‘llll} \\Ul'l\lll:_‘ nii ;i \ci'cciijilii} Ill‘I‘lll .lnliii lt'iiiinii's L'lllllllll‘llll. \\;l\ Ill‘\Itllllc‘l_\ tlcliglitctl \\lllt Ilic .l\\tll\l. ‘lli.iiil\ (intl tni' /'/ii' lid and the \Vi‘itci'k (iiiiltlf lic \lltl. ’llicic Iii'c \n tc\\ lll\lllllllitll\ and ;i\\;iid l‘t‘lllt‘\ \\ lin iccngiiixt‘ the \licci li.ii'tl \\ni'l\ and tlctlicaIInII Ilitit \gicc‘iiui'iici‘x put iiitn llicii‘ \xni'k

Paul Dale

llll\ |\ iii_\ lll\l .l\\.ll\l and Il lll.Il\L‘\ iiic \ci‘} liiijiji} "

I lxt‘ulit'it'. (tit-uni} lliii’kt'. lllt‘ xxi'itt'i' nl [Hm I llirri /i l‘t'dl ntt \llll cniiijictitinii li'niii l’ctt'i‘ \lni'giiii i/imr \iiniii tlllll lniii \Iniiixiitl i/i’ni Z ‘ix'li’n/l'i In \\lll Ilit' Hch l’l;i_\ .i\\.iitl. .lk lx’n\\.liii_: it'll-null Illl ()iiI\I;iiiiliiij_' (‘niiliiliiitinii In (‘liiltlit'ii‘x l itt'iaIIii‘t‘ \\i..ii'tl ti‘niii [‘l't‘\k'lllk'l .ln.iii Siiiinii Blackwell Iiiitl lnii_\ lx’nt'lic. Ilic llllk't' \l.ll \\l'llt'l\ l‘L'llIlltl \iiii.iiitln l;iiiiiiit'ci\ Hm I nr /I. \\illl lllk' lit‘xt l.ij_'lit liitcitaiiiiiiciit \\\.iitl. \\lllc'll \\.l\ l‘lt'\k‘lllk'tl li_\ liir/ii I’

(‘nlliiix .lcsst' \iiiixti‘niiu. hit I\ cniiit'ii} //ii

lurk l’.iiiliiic \lt‘l Mill. l\)llllllt‘l\ up lllt‘llltlt‘ll (il.i\§_'n\\\ n\\ii l’.iiil l .i\cit_\ \\lin \\.i\ iiijijictl In the [MRI lni ll|\ \L'l't‘t‘lll‘lit} litl /ri‘r ll/Mil flirt." \r‘llii'r'i \ l/li Hit/ii ‘. \llitllc‘ \lc.itln\\.\ and //ii\ i’\ [rigid/1”" tni Ilic (iiiilil‘s ntlici Hch \\\..iitl \‘\Clllll_‘_‘. lt*;_'t'iitl.ii'_\ (It'llltllk' jil.i_\\\i'i;_'lit .llltl \cicciiui'itci' \l.iIi l’l.itt'I (HI I/ (Ii/w, l \i I“. lint/xi"! (nit/I. //ii

lIIirrii \\.l\ picxciitctl \\llll .i l.ichiiiic

Sci‘cciiplii} \iiil. .it tlic clnsc nl .i Illc'lllitlitl‘lt'

/) " 4' ‘7

\cliicwiiit‘iit \\\..iitl

For more information see www.writersguild.org.uk

' GLASGOW BAND SHOWS SUPPORT

FOR PROJECT ABILITY

I Teenage Fanclub will help launch Project Ability's pre-Christmas exhibition at Monorail in Glasgow next month. The Glasgow band will show their longstanding support for the organisation with a short gig at the event, which takes place on Tuesday 4 December at 7pm.

As one of Scotland's leading specialist arts organisations. Project Ability has promoted equality of access to the arts for people of all ages and abilities, through a variety of visual arts projects. The organisation works with more than 350 people of all ages. Project Ability's Christmas cards and calendars for 2008 are currently available through their website at www.project-ability.co.uk (AM)

BY THE BOOK Scottish travel guide returns with a new look and additional sections I Sl‘llill‘ilt InIiiitsin I‘diiinr;

llllllé'l lltt' I‘lli‘lllflt‘Hlit‘

i'irjiiin thit; «,0le ‘.‘.'llll lllt‘ latest tfllllltill ()l l‘ntn li\in<~'s; St‘i'itl'inti' Inn Rust Now in its; smvtrnth war, litmus; hunk Iirr'\.'i'>t; I)ll l)t)()l\f3ll(?l‘.’t313lltl‘.lltt) Iiridt:rri(>nn a f§l‘,’llf;ll in- Ilreinrin and features a lit?‘.‘.’ (strand highlightian thn jinr'sorizilitim lmnn deems; to l)(? thr: riir):;t jirriiiiinnnt creative entrepreneurs; and risk takers; iii Scotland.

Irvine's; trawl ijiiidi} Orin/(2n; (Ill aspects ()l Scottish triiinsin. troiii ‘.'./a|l<s;. View; and Sights to some (if the country's best ar:r:oriiriindatir)n and ‘:€Il€,‘tl08, lt llt(llll(l(ff‘) a new section on farm shops; (If; part (it an extended deli and l()()(l section. FOI those ‘5(:(:l<lll(} RéiR, there is: SCCIIOII (l(:(ll(jéll(}(l to spas. Additionally, for the first trrne. lminr; has named his l{l‘.'()lll'll(;‘ ten restaurants in Glasgow and Edinburgh. Ainorirj ()llt‘:tf3. the list features Martin Wishart, Home and Cafe Marlayrie in Edinburgh and The Ubiquitous Chip. Em and All; and Cate Gandolti in Glasgow.

erltlE,‘ is a major force behind the Glasgow Art Fair and Edinburgh's Hogmanay. Earlier this year. he organised the inaugural OiitSider Festival. (AMI I Scotland the Best is published by Col/ins.

visit www.|ist.co.uk for daily arts & entertainment news

THE LIST 7