www.list.co.uk/comedy

MATT KIRSHEN Jongleurs, Glasgow. Fri 4 & Sat 5 Jan

Reality TV has created many a pointless monster but it's also attracted the already talented to show us what they're made of. If you say ‘British comedian‘ to the average American (whatever that may be), they will probably think of Mr Bean or Benny Hill, Eddie lzzard or Billy Connolly. They will also now think of Matt Kirshen, thanks to Last Comic Standing. a talent contest on NBC which aired last summer and pitted the wits of rising

stand-ups against each other.

At the show‘s peak. Kirshen was watched by eight million people as he made it to the final six having charmed the socks off both audiences and critics with material about his bad British accent and even worse luck with women. Initially wary of the reality TV format. he had insisted that it “felt like getting a massage from a burly man. I know it‘s doing me good, but I

still feel a bit dirty‘.

While nowhere near a household name in Britain, his stock has been steadily rising since a Fringe debut in 2006 with Have You Seen This Boy? With his tender looks and spectacular grin, he has torn into targets such as the paedophiles who follow him around and TV quacks who peddle health and wellbeing on the back of a juicy contract. The fact that he has also been able to perform at James Campbell‘s Comedy Club 4 Kids sets proves that Matt Kirshen‘s appeal is far broader than the boozy hounds who populate the late—night comedy venues. Americans. kids and drunkards: they all love the guy. (Brian Donaldson)

Events are listed by date, then city. Submit listings at least ten days before publication to comedy@list.co.uk. Listings are compiled by Sian Bevan.

Glasgow

Jongleurs Comedy Club JtlllL‘lk'lllS. l (i(' Htiiidiiig'. ll Rt‘iitit'n \llk‘k-1.H\HH "S" (th‘ Si‘iii {l3 l’.itiit'k Rwliiik. \l.itt KHSIICH. th'h Right .iiid \ltllh \\.ilkci du tht'ii lint tn iii.ikc _\uii iiiiwidhlt' inl Laugh but it th.it tlllld t‘iitt‘i'tdiiiiiit'iit t'iiiitigh. tlit‘it‘\ .i t‘ltil‘ t‘ll xii.ii;_‘ht .itit-i .iiid .ill Spitilt-d lt‘llk'll )nii .iit‘ St‘t" txiiicl in! KlISllt'll The Stand l'ht‘ St.iiid. :::\\t‘tl\!l.llltl\ Rt‘tltl. llS'Wl (itltl (illSS S I(li‘iii ("i015 lllt‘llll‘t‘lSl \itd “Cdk' lXit'k iii the m iii; «it thiiigx .l\ thc St.iiid llllk‘S tip .iiiuiht‘i xt‘lt't‘iiuii hm tit t'iiiiit'd} Ilt‘dlS Hiciiddii liiii’kt'. llt‘x \lt‘l tum. Stcw Sli.iii}.ixki .iiid \lt‘ Jitt' Ht't‘iidii .Ht‘ .ill lx-iii; th‘llx'it‘th

Edinburgh Jongleurs Comedy Club .lniiglt-tiix. ()llllll ('t‘iitit‘. (iit‘t‘iixidc l‘l.it‘t‘. “VH— Vim“. S 15pm {El .lttiiplt‘tiix lllt‘l‘S :ii‘ ll‘t' \\\ t‘.il .itid lk'dlS til Ilt‘glilJlltl} dlld \‘l‘k‘llS ll\ \il‘t‘lS tiiit't‘ llh‘lt' to thc t‘.i_\ trig t‘itmd Rtigci \ltiiikhtttixt'. \iitlmii} Ring. .ltthiiii} (Ktiidun .iiid (it‘tilt Hi~_\/ do it like thc} do \‘ll tht' llixgtixci'} ('hdiiiit‘l

The Stand l‘hc St.iiid. 5 \ni'k l’Lit't'. 558 “3‘3. ‘ipiii. i" it'.\‘; [5 iiit‘iiil‘t‘iv. -\

hi‘illi.iiit t'ullt‘ctiuii t‘ll dixplti} tonight

(ilt‘ltll \\tml .iiid lll\ iiiniixtdt'ht'. \dd} \.iii llt'i litt'ph, l i.iiii \l‘.!llt|l‘it' .iiid tht' \\tx' \l.ii1.ill \lllllt' iiiidt‘i tht' L'llitldllkt‘l'l llti‘d \ll\.ll‘. \lt‘lllv‘ll

Saturday5

Glasgow

Jongleurs Comedy Club .lt»ii;_'it-i:i\. [(it‘ Hiiitdiiijg. l! Rt'llllt‘“ Stit't‘t. USN" 7V Hal'fi \[‘ll‘. Ll; St't' l ii 1 The Stand l'ht' St.iiid_ *;§\\i>tidl.iiid~

Rinid. HST” Mill (“'55 ‘lpiii 2!: Sr: I‘ll 4'

tciit‘tjtng‘t

Jongleurs Comedy Club .lmiglt-iiix. ()lltlll (t'HliC. (iit‘t‘iixidc Pidt't‘. HV'V “WV. \ 15pm. L'i-l Sct‘ l'i’i -1

The Stand l'ht' St.iiid. S \uik Pins.

5“ *2“ ‘lpiii (I: St‘t'l-ii-l (MPH

ylttl/‘gt‘v‘ . .

Michael Redmond‘s Sunday Service

lltt' \idltd. ::;\\l‘|‘\il.1“\i\l{l‘ti~i.H\-‘H"‘H’ (4)55 \ Wm: 15 21.1: :tit'iti“t':\

\litltdti lxti:.iiniiti tt-riit \ .aii.t\!i..-_' iittt

-‘ N 'S. tii.:_-'ii.~'

"Us xtrtiih t.i:'. it! tuitttm

ht‘hiiid 'iiiiii S:'.::t1_-_‘ gx'zgrxd WI 1% r.::_'f_';ti't l‘t‘dldS t: l‘t‘lllltllt'\\l\ t'iit'igt'tit' \LISIll‘i l mt. .lS um:

dS thict‘ \‘l the hot tit-v. tii‘t'zt \t‘ut\

:c Sit-\c Sh.-.i:\.i\'.kt .iiid tl'i;

rle\L‘;. gm

The Sunday Night Laugh-In llic Sitiiid. 5 \ttik l’idt't". SSS "3—: S ‘Iti‘iii :5 it" l iiit‘iithci» \tl\.tll(‘.1‘ill‘idl1ilttSXSIRIS

Dance, Monkey Boy, Dance l‘:; H; \t‘

\1._ .:,.;:.i:\ Ritz M HM'

, ‘x \ 1 ( it"igt I \l \ ‘t 3.7

R :\l; \ l’..... l‘ c. \Lic

( \ givn‘ l " «'

Fit 0’ the “Giggles Absolute Beginners 13:; \lt-z..i:. Z\ \\:\i \‘dllidf‘iti

\i \\l -. \\(‘. \. \ kxtlit'. \1t”}\ll\ \ t“‘:~--~-. I"\\ In... \“t.l\\“'tl.‘\i -\\ .\K ii'\'\l:i.'...“.. All... .:\\.i ‘.1[\.i\'lti\-\\Y ., .I. .. r, ..i.i't‘.. Ittfl' Ilv.,llyt.

i" "t i‘tuk‘l Red Raw Ilit'\1.:;ii.‘\itt:\ l’ltitt‘ “\ S “391:. 1.? [Eat- 'llxl Rtxl Rm tit tlit‘ iiiiiid tni

twiiit'th

hi'fitr l\t‘i1')rt.t"‘\t

“xi: ‘4'» MK. :3. Hit" :i.l".‘k' w? .iittiiliu i. :Iitvtiitzx w. \t.t‘t'i ..‘ ". xtzth llt‘ unni‘: \ki'dx Mm Tl‘.37‘i‘.‘.\ tlit't Hill Hit'm \\ ith \lt'wi! l):\ l. .iltd \t'li \‘\l .:li.illt‘

)I‘L‘t(3(;' r‘vv

Red Raw Hit' St.iitd. “1\\.»tn.l.iiid\ Rum}. ll\filll»llll til”; \ :Ilillll 1': iLl

iiit”!:l\‘:w \t't' \luzi "

iCiir‘imgiti

Pleasance Comedy Ilit- I’lt-.i\.iiitt-. (it!

l’ic.:\.iiit N zllpiii ‘Jwt‘i [ht' l)l\'.l\.liit t' l .itxiict H.2i tuiiit'd} iiipht gut-x _ Aztli .i tulttxtiwii mt hiit' lll‘S lit lni .1 km; \\t‘li,.l\ll1tlt‘lll hill‘.‘ lht' lll\l «titt-

ml the _\t‘.ii hm \lilll} \ltl Cd“ [K'lltllllllllfj ith .lmvt‘h \\ l]\t‘ll (intuit lll‘S \tt-Itiiiiit'

\‘ (\;‘l _‘ ; z”

I-‘- \Kdt \.

Hairy Watt Comedy Club Ilt'llttl \\.tll | iii‘tixii} l l‘ilttll. Rittdiluii. 45] Q i 1‘ ‘tpiii L1 \lnit' \lllth‘lll liit‘iidl} mint-d}. \‘.l'ill Ln. pin-h \tt'lt'niiiu. llttlll Ullill‘t'lt' .litt' Ht't'lldll. Stt'\\.iii l i.iiit*i\ .iiid Sit-\t'ii llitk Hii} tutti ll\dtk'1\ iii .id\.iiit‘t' ltll .i ptiiiiid l‘H. w M‘lldl h.i\t' though it)! thigh t'll tht' .\.;_\ hutiit-

Wednesday 9

(Biasg 301:;

Rough Cuts Hit" \ldlltl. 1:; \\lNNH.lH\i\ Rind, ii\“ti (illll (titsS x tiipm {5 :51; 35“ lllL'H‘d‘t'lSt \ pnlldhnidtnt' L‘lltlll llHlll t'tic St.iiid .iiid tht- ( ’iiiiit-d) l iiit. [‘lt'SL'llllllfJ .i tiiiit'ktiit' \t'lt't‘liuii u! (M tint-xi llt'\\ \kt'ltht'x .iiid \itt‘triii idt'dx .llt‘lllltl

Edinburgh

Melting Pot Iht' Si.iiid. < \iiik l’ldtt'. “\ a)“: \ “'5‘”: '5 '51. I “t lllL'llll‘L‘lS' \t'tiiix ;‘L'lit'llll .i \t"it‘\ Ht \lxt'tt'hcx \t'iit iii h} \HHL'IS llt'll! .iiniiiid Stulldiitt \Hlll tht' .ziidit'iit't' i‘it‘niiig tht' \‘.lllllt‘l Ht'llk‘l thin

lt‘dill} l\ tux its ant-h it'dlit}

Thursday 10

Giasgow

The Thursday Show “1C Sidiid. ‘1‘ \\Ihtdi.tlltl\ Rt‘dtl. “th (Ml NW< .S. zllpiii. L" tilt. ‘iiiciiihcix- \ xtt'zid .iiid \wiidci'ltxi llll\llllL‘ thi\ t'\L‘lllllf_,'. \Hlll R.i}ii1niid \lt'.iiii~ t'uiitpci‘iii; tht- \Klltlh‘ \ht-L’xiii; \iituii} Kin: .tiid l’.itiit'k Rnhiik iiitixidt' ttit' (Limit 3:4; l.tti;_'htt'i. xxiii‘it' I).:\t' \\.iid .iiid \tZSilll l mu \tt-i‘ iii lot ;i rtt‘t‘hlt'! taint" 1‘” litt' Sqt‘ )lt‘lllt' It'l \\.iid Eiizt‘udfiiii

Heresy liu- .lt-l._\ll A H}tik’. ll: ll.iiimt-i Stu-ct. :25 JD: ‘ii‘iit L" l'ht- diiiigt-t-ii til tidlhik’SS ic-nt‘t'r‘n ti» tuitklt'x tll glut: .lS Rtt'r. \ltiildrtdK guitit'd} l‘.l:_'lll \i‘i'iii;~ ixitl. tn piilititt' yin: iiiiiid The Thursday Show llit‘ Sidiid. F Turk Plug. 55\ '2“ Wm: L" \l:\:.i:: Hdi'i'it'. dei‘. (Rink. lh‘M‘it ‘1).1'.luiiiixttiii.tiidthc lcgciiddi‘} RM.) (Killaii l‘lt'u‘lll .i ghdiiiiiiig [inc-tip Ti‘l .1 \Hiitt'ik cu: Hi'tigt' [ltwliii‘x

tn. :5

inc: lit-ix

Glenn Wool l7»

" r .w; t,'1ii,ié:lt,.:»'ui<: i' Li...

in yin Ninth an

A9tl unidl (}\1(,t'" {‘

A }\.‘.'-' , :\‘:)"I\ ill' : ‘i‘ti' i l‘. /\l‘.'l fv.)'ltt: tit it 1‘; \liz"‘t.'i"‘it't tlf‘ ll'te,‘x)l(1")\l't

. 7. its -1 81:? i/gii‘

Matt Kirshen li'tt: lit), .trixxtim .‘N‘ifi£1;.,;it:(tlfil()Ntlfaitlld IN: giiiixxii Lil) variety ()l iitiiiigiizi, giiflx; ii '.-/<:lr;<iriit: chance to till his sum-rt. St,‘(1{itlll‘:|. Jung/mum. (5,}if;:}<;i'.. .1 (5‘; flit .‘i Ji't/l.

Dave Ward Hitl’ilttl iiiziilt: it tint,- Cl'ltil'itfflhfll‘"1“."if‘t(tliflllllill til finitest, l'l his l l'llltlf: debut Izisst ,‘frétt. tlii; foriiim titllljlftl sun/oops; back il‘ for it wry packer! smoker/i. 8M: Profile. 7M) 831m}. (,$i’{t.‘;(}()‘.v. Hiii .70 Sun 7": Jan.

Lemoncustard Comedy OW; 0‘ the capital's; ivy/Jest 'guivitxiir; 'xuiitiirm llr’llx) itself a fstmrw'iii tints.’ ‘.’(:'ltl‘: “.‘Ji'd‘. Hit)": <t<;l.gi":tltii Siéllt’l tit, lttu’llf). Mir/«mun Cafe. [Vii/ibi/rq/i. Sat .7.“ Jun.

Andrew Lawrence liir; ;,.'1ll()(;(/ill‘élhf/Ulkl'ffilliiilétlffl) (mun gi'ioti‘ei Liti(l!(:lt’;€: With his swari/ l)f{ll"l (,f Uac'r hearted ’,.’)"i€:d‘,. 0.21;" O'Neill if, aim OH "w; m it. flirt”! igrvtrm your Lari. 7/20 Slit/Vi, Gi’i’sgow. Thu 72' Jan.

Wil Hodgson Ever/cites fan’stx'fe (Nth.~l"th“lCall(;d erii'ier merit-carryiin (,Ull‘l‘i'mfllb‘t with a ige't'ju'irtt for M," Littie Port, giges CF; " :; 31%}. The Stand. E(iimr,;irg'i. iii, 7)" Jan

fill/7!).HQ”

t’ltllll‘t'l'lllgj. lit-K .'l iiit't‘ hit} Inn. UlltlL‘fllL‘itlll th.it putt} iiitiiith.

Giasgoa/

Jongleurs Comedy Club JttllleCUFS. l'(i(‘ Biiildiiig. ll RL’lllrL'V- Strut-t. MSW) "V it‘ll“ Spin £13. The “HUIICSI hiiu-tip u Jultglctirx MCI tlld \Cc.’ lhh l\ .t putt-ct night ttir pcnplc not t-iitircl} \urc lhc} llhk' \tuiid-up. )iiu’ll ht- m mmcflcd US a nun :‘txril Spriiigxticii. Jtlhll Scott. Sand}

\L’lStlll .iiid (are) Marx do lhc iiiiiusiiig

.17 " .75}: THE LIST 37