I Smoked Glass, Sixpeopleaway , t m ix \‘ The Fusilier5l . \ g i i i‘ ll: -\'-_ ,‘ ' " M I Little Man Tate a The Lines

\a. \~i-\:(. t, A \\\. \\-H \'\ xx, wizmliim Guru's Jazzmatazz In \ Luva Annai .: 1” l-i .\\ s i<_ x-v x \- ~ ;

“’ ': f‘\ti' - ISkyless, The Fuss, :My Patron \ VI u \l‘ '- Saint Ix « ‘\\i.x~ l’ :H 5 .'. .Sebastian Dangerfield, The w w l\' Child Echo, 2 Thirds of Youth and Falling with Style I; \W \“yH‘Vw \~ I IReelinandarockin’ll.- H~ ; ~ l w M\ L"“»' ITigers on Vaseline, Loris - '- JukesHm \l W ‘\<.,.'\\ w .' I>;_,-l>,;l'; limi A II,-‘-_-\ \ _ \l... II, 'Ilc', " -- i -~! _~ \_,- a l;.u. It. ; .-' I: 'I‘L.‘ ll; ICulann.- :Bronto Skylift \ ~ 'H‘I\' \‘1 \ 1;" ll\._. ' IThe Joshua3 ,IIIITI '-i‘i -.- M‘.\\:"'~v\ IJean Michel Jarre Rigatwtu' w l‘ : lli ‘\.;.t::a:.._\'xu “NW” N: IThe Niallist\' w ~|<g~

5w) f‘iu \Iivxf f_;"..-l\ f:\ \;‘,\'. I ‘. \' ,t \l i ‘\‘-‘ (Iv ,.V _..v M '\‘~ i l

_;:. i ': "I I Cut Off Your Hands .4 ‘. City City :tizcv/gw \x' Ix'umw \ I Beatsl \ '. The Sparrow .::-,i Workshop "\ :-' w Ii.“ '2,» viiinguzii < z ' \ .:' 1'”: :‘u w”. \t‘ \::.m I The Young Kni es l": l . _ I Downfall of Paris, The Statler I\’, w: W. \ -. “\ ‘w‘. The Jam band phenomenon. while a mammoth deal project Sol Diablo I\ I n «ma. i. \i.. : v in the US, has failed to truly ignite here - the reason \\.i!i lliiz. f \t \ mum: \m-w :,~.::..v.ii ~~ ,- ' \.. i . being more about logistics than the actual music. Borne out of the ‘e " “'l‘” " V"? “"‘I’I‘ E“? T71“ II“ ~ I “"1~ " I" I” \ ' ' - - - - IFI'I \t".‘.\.\IIt' “TLI'CE‘JJK.ilil‘imifiwf ,7 .1 Grateful Dead and their kin’s fondness for long, often improwsed live I E'i'ght pége pullout \ .\, I I . . . . i. it',:/‘. 'riurz T,:':\ shows, there developed an entire subculture of musiCIans intent on H \MJHUMH Wm. HUM”, \ my, I Wildwpe A; _ Guarana Drought walking a more spontaneous mu5ical path. Disco Biscuits are one such imp WM ,1,“ “I, H,” gi 5H,, “J, «t 4, mm,“ group who traverse the line between rock and dub. They play here with I Mummy Short Arms, Egg in a \zzi-w .‘ ii :w w gym : l (.1. 2.: their UK brethren, The Bays. who do similar things only with live Tree MM pablo ESKImO I W \“K' "l I‘m" i"? “1 IT‘~:‘~‘ - - - (flilt'. i" "III\1H:‘ \ll ‘t‘l i“ Ill“ ‘I"Ili ‘3' i.‘.;it~iI:,".::: .‘.l','i \I‘u; electronica. A mi ht double bill. I, , . ‘l [W , , , _y.' ,_ ., _ ll.iiil iutkziigg Hum | m .: lit-c .mil m: I Leo Tardin's Grand Pianoramax ' "' ' ' I‘lll‘iI-. punt-i pity liwzii I’.ii’lu I xi:in .i; ,1 Underling If; \i... fun Ix’. n ,. “A ' TThe Wyntown Marshalls \\\‘\i Renvuv \m-s: \w Mm \; :: n Iiiultlim!» ill l'it'II \lit'cli ‘5‘ "I‘ii: Umiiix. IIt'ilIIIt'I'. \zz.t'i:t.i:i.i \'.| 1w ' 1.:r\:\' |.:.t:': hut" , .iI .lII"\lr,\'l.l«'.I I xiiili/tii‘éll" - Open Mic \\?1'\I1'I\1Illw l i, IVTom Fairnie .lflil Roddy with liming. “‘ ' ‘1 i1 “;":: liw- '- Huggan II.iiii:Ilnii\ li.li i\ I\:'t .1'.\f gx'IZ-m

\\i 1‘ \\l‘).',

§l)_‘; I

.l .:l\ ‘i.‘.P \I“'I.\ii ~‘»l‘l\. i"ii .i"

1h i\ II.‘.llilIIilIl l’liittg \ti-t'i.‘uiii,x-, Ii Open Mic Night lilt’ \w lI‘l‘l *pm \iviz't'i xi»i1:'\.|.:1lt-! tiniililt‘ lull lx'wizux '1".i\\c\'|\"' -: \':, -' \‘h I Edinburgh Rock Riot Iliv I xiiiiiti i‘Ilill *lpit. \:i'.tr:l:i.' .z’ I? u Ix’iwm. "t \ztlwim \Eit'ct. 3.“ .‘VW ‘piii :' 2. u. Irw'.‘ 7 l.i;i. \':u'\

L; I l‘\ill {Ht i. \IIHMtiix‘ \Iiit I .; In“

I Page 6, Fourteen Corners Milli

Monkey See Monkey Do ( 217m;ch

\Hllilllk'. "\ W IiIJll \lit't'l fill“: '(i ,\

"pm 1h llliIik‘ mt It llli'IlI (‘L‘Vil’

I My Electric Love Affair [in km I Kelly Clarksonl .1lIllI‘.’ \, ...l.-m. Ilium: (Jinn! \llt'k'l. XV» 1”“ \;‘ii, (iI.i\-.'~‘.‘_ I_‘I I :‘Iiiilwii \licyi 'l" 13 l"

1; \II I \ iIt'Iiwi litt‘ii iiiniiLIc ziir\ «ll NH”! “I‘ll; \lll Illll I \2 \ll'll i~ piiiiml tit-t Ili‘lilt pythcilslit :znlit' I Westlife \I ( l .I:i.ri1c «it'll Um: I Eastern Block Iii; Ifii~:iy~(';i;lx m "i will LINN: Mimi 94} w \li'l‘ \Ini.i} Ilium: ‘5 Hui}:in Rikki. “\ I\.:II.:iI\ ,:;.iI I~.:ii,:I Imp lz~~ii. ills Imul "lull Illi‘izi Kim 3.; 'I i: I\It.:1.i '.‘.Ili' :cliixc In I; .lIIt'III,tIi‘-\' tllxtw in: uidltitrl«LIL-19m I Abigail Gray ,lllil The Fortunate Ilwl‘n lt‘lllllh I L'llt‘\'\ :iit IIIIIC I .l\7\'TIi Sons \Icicn, ."l N I\'t'llll_‘IiI I :m' Hint}, Ill \Iii: fiIIIw‘.\.;\I I”. ( mitt}: \ililii, 7?“; Wm. II \ lazy 7i.:iiiwii.uii~ .1th I t" Ruin \iriiix if; \I.i! (II.l\.'l".‘. Iiiiit'xiiichlcu I Gallhammer am: The Sontarian Experiment H.113}; ,‘mi ljult» \Ili'I'I I” "l‘lll' ‘l‘l‘l‘l ‘; II. 2.1" \II .‘iiI

.Iwnii: Hm I, Michal Iiw liwrii lulgn _ J . 1 Acoustic Night \ztt-‘ziNIin/j. ' Glasgow Songwriters . . JZI \ii.tIiit'Ii.ill \Ixstl H‘W' “gm, )DI.I\I.llii1i Willi-1L \iiury *‘f *‘ljl m \It‘.i/.\\ it‘ll}:l.l'1lllll£.icilii\'lt \t'wiwh 2w? ‘I‘lll li-iYiziz'liIIj. ;'.:l:iqi1i1,' ml lIic W W Il‘tJI IIIIi\ItI\lII\ Illll\l\ 1.211! thIvtl:zc '.‘.lIIl Immii ‘I

I Kelly Clarkson( ,iilziig \tmlxii} .zl'l\i\ HI‘CII imt .:i.ii .: \iiul villi'l!1.:I Booking (lI.l\L'l“-\. Ill I.:'1;i:!~i. \Iit't“, 'Hll ii” IlliiIt'liiil 1min:

on“ Bankmu ‘Imnl'maquaanshaufié SHHH “yin \( ill) l )l l l:.\- I Dananananaykroyd, Copy Haho "8 ' ' ' \Illt‘llttlli Itlnl In gt IfiiL'lliiliil‘fiili "CW .lI‘nI Lloyd Williams \it a iihl -.:/‘.

.l 15v. i::i:ixl\'i\ llltiliillij fit": \Z~:::i::.;' LII \JIItIIIL'IIJII \Ht‘u'. 4 ‘l‘lll‘l wriglc'\1:itc\~u;".qIitx'rihwii; \ *llprzi \liltll liziit It'll \II‘IIIE IllII'Jt'l“ ‘f I Stiff Little Fingers Harm's. :.1l.\.i, :11 :.i'l.‘l1'.'\l;'l\ Ilt‘deIiIl‘t'

(mars. __'.i7,: “2 4m; "gm. \l )l [Mil l I Trash Fashion, Dance Lazarus (la-c: le \I'zwn. Iii-1,13 Y.;'.~;:::I; Dance .zii-i Pooch KHz; llll \\.:li tft‘Liiuiizt'nip131}.wux'nuliiffitfir .il‘flii.1i\'. \\.:I1Hut.3*:,:\l\iritc:il \‘it'v' if} I’i:l:;g\\ I).:‘. “lint-1'. iz' " ~Iii'r.:\ <3“, i'll‘lii t." /;‘H.'.‘i\l \‘lYIlli.' Ilt'l‘.

I Himsa, The Agony Scene, Too much TUNE: Pure to Die, Ted Maui, Rise with I Dark Social Matter, Big Div mi HALL ._.s s--- ., . the Fallen and Bleed from Within The Paradox l ‘Yi’i \..i;~( $1., \ll m, Il.:rf'.‘.. :'\"( \ittx" W‘-“ PM“ WWW Km; \lrcqli (ii 1"“ WW1 III: 7‘5 J-rN'Taf‘BlClE-15’392‘t Edinbth \1‘3 '1' Hts-try: :: “‘ : 3;,i fiiritdi “1 “Hail!” .ii; i: fix}. :.:; niillil limiilqil I»: \21"; ' ' i T "‘r .'~.:, :; 3,17. Hit-1.5 w?I).::i..:;\xi(w~1/

74 THE LIST '