Su ar rus

Anne MCMeekin sinks her teeth into a growing trend for old-fashioned sweetie shops

\t’l \Inu' Inpshnp's ll.ij_'\hip \ll‘lt" lll

lnihlnhK ()\ll'l\l (‘iit‘us InIinIhit‘t'Il .i

pit‘kn‘nin \'l.lllllllt'tl lull nl \Iijg.ii'_\ llt'.ll\ Ilt‘xiunml In Inp up lllk' sup.” lk'\k'l\ nl H\Cl k'\t'|lL'\l lt’L'llilij'l\. ;ill lhc mull h|\l\ h.i\c knmxn '\nu‘rc hnI ainnnc unh‘xx _\nu haw .i hall tuiII-n l)n|l} lituiil luau-lei .ihil .i Ilimrlvr nl pmmmnn hulls In .iu‘cxxni'ixc _\nui \ Huggi- Ian-Her}.

Sn. Iln )Illl kiinu _\nui l)ih l);ll‘\ linin _\nm l)nuh|c Hipx’ II }nll numeral .i lllllk‘k‘ Inulllul ‘_\i-\‘ Ihcrv'x Al unnil (Innu- _\nu'\c \\.inilcrcil hiln I lnxc (11ml). (iluxgnu'x llL'\\L‘\l \mmuc I'Inpnriuin \\ Ill] .1 I\\ N: Ihix nnc sells “\ch Irmls \\ iIh ;i rch‘n tool In tlil//lk' _\nur I;i\Ic hutlx.

'll \\;l\ impnrlgml Ih;iI Ihc \hnp Innkul righl lnr iI In «hum pcnplt' inf \;l_\\ \Inrc \upcrx isnr Ilnl|_\ lllHllll‘Mlll. ('n nunci' l.i\;i \lt‘_\lli\It-r hml [ll'L'\lHll\l_\ \xnrkcil us .I \l\ll;Il iiici't‘liuntlixcr lni

‘TASTE IS SO EVOCATIVE AND SWEETS ARE PART OF SOCIAL HIST ORY'

Louise Chappell 24, artist & designer

.v '. . ;_

Style-wise, I get . ! inspiration from Parisian ladies of the 19605 and 19705, grannies in teashops, and pictures of my mum from the 19805. I'd describe my look as pretty/scruffy, but my boyfriend calls me a hobo.

The gloves were a present from my friend Rupert last year. They were beautiful but I wore them to help construct some walls recently and they are looking a little worse for wear.

These boots have been recently re-soled and revived from the broken shoe collection in my cupboard. I picked them up from a fantastic shop in Middlesbrough selling mostly trashy-Americana vintage. Sometimes I feel a bit like a superhero in them.

10 THE LIST.

l . I ll

This brooch is brand new - my friend and I made about 120 in her dad’s garage. They are made from circuit board. We are going to sell them at an exhibition next month in Sweden and online at our website (booboutique.co.uk).

l M

The coat is a Topshop classic from a couple of years ago. I sewed on these white buttons to revamp it. They were in a dusty old tin of buttons from the Barras.

.4 63‘

I bought this handbag four years ago from an amazing granny-run charity shop in Aberdeen. It was 75p! I loved it then and love it still.

I have a ridiculously large collection of coloured tights, although most are laddered. I think these ones are from Frasers.

(l.l[‘ \xhlt‘h lk'll hci \\k‘ll pineal In t'lt'.ll\' lllk' \Init'\ quirk} .it'xlht'lit' llll\ k'_\\' In! \I_\h' .‘nuplml \inh I l\.I‘\ mlcrvxl Ill \iiiI.i;_'i' t'lHlllllljf hm \k'k'll Ihc \hnp Like nn .l Sllx lt'llll phit’ \Iilt‘. t‘ninplclt' \\llll (.llltl} tyinc t'I‘lHlll\ .llltl kilxt'h lllllllj_‘\.

‘\\L' \L'll .ill lhc l|\ll.Il |.Il\ nl Hlkl l.l\lllHllL'Il sun‘le L‘\[‘l.l|ll\ Ihninpwn. ‘hul iI‘s ll.ll\l In lulu“ .ihnul I'\t'i’}lliiiij: Ih.iI\ nIII Ihcic \n \\ llt'll .i t'uxlnnit'r t'nincs lll Innking' lni \ninI-Ihinp \I‘L‘t'lllt‘ \\ L' ll‘-\ lil HlIlL‘l ll Ill.‘

Such unnu} hncx nl L'lltlllll_\ ll.l\L' lul lllt‘lll In enlist the help nl .i nmn Iht‘} lk'lk‘l In .I\ ‘St'nlluhil'x nun \\Ill} \\Illll\.l.. ru'hixiw .inil ;iiinii_\innu\ Intuil \llg‘.Il\lllllll \xhn

.I \t‘t‘lt'lflt‘.

supplies Ihcm \\llll lnrunIIt-n .lllkl «list'nnlinuul t'l;l\\|t‘\ \ut'h ;I\ then} phnpnluIt- h.” ('hclsm \\ hnppcrx. \ltkll llill\ .lllkl Simnixh (ll‘ltl\ ‘l‘lk‘\llill\l'\ t'illlt‘il .S\\k'k'l ll‘l‘llk'kl‘. l.

'lllt‘ Hlih‘l' [X‘Hl‘h‘ fJH lll.lll lHl lllLNt' [‘llltlllk'lN- \;l_\\ lhnlllpwll. liuI Ihc \hnp hus pcnph- nl .ill nut-x \\;IllilL‘l‘lllj_‘ lll. lrnin yum}; kids Ihnun In lieu nnxclI} \uvclx like ('ginil} Spin} In uranihmrchIs met-i In l'k'tll\\'ll\t'l Inst sun'lx lrnin Ihch' ghihlhnnil.

()III k';l\l. lziliIIhIIIpIIK ('hnpn I..iIIc l\ .l \l‘lllll\ltlk‘ lll\lllllllilll \inh .l [\Kllllxlt' nl inurthnllnu .iml inixt‘hicl lll ll\ nut 'lhc nuncrx Ih'min up cw pnppin}: dike} unnihii'sx inspired |\_\ Iiiil.i}'\ Inp \L'Ih'Ixi think inullms mmlc \inh \lullcuwix nr (it-im- l'.j_'j_'\ uni] phnt‘nlulc cakes \xlIh \l.ir\ liar Llllllllw nil lnp. l.nc;il t'Il\lHlllL‘l\ nl .ill ;l_‘_'k‘\ [rt-usuri- ii .'I\ .1 null lxcpI wort-I lucked lll\l l.ir unnugh nuI nl [nun In llHl lk‘ ill\L‘II\L'l‘L‘tl li} lllL' lll;l\\L‘\.

.\\ Ihc 'lnpshnp hnrilcx knnv. \u-II. l;l\lllHll l\ .i tickle prmlurc. hIII AlllHlllllvill l\ less (HIHIHL'CIl Ih;iI Ihc_\'rc \hnpl} [thorny In Al [lil\\lllj_' [rt-nil. lam-ruin”; uncs rnunil lll duh-sf \hc \il_\\. )MII Imlc l\ \n cxnt‘IIIiw .intl sum-Ix ulc \uph .'Ill lllIL‘lL'\[lll:_' purl nl \nt'ml lll\[Hl'_\ merymc llil‘~ \nmclhing In \u} uhnul Ihc \hnp. 'lhc} lL'll _\nu \Inricx dliiilll Ihcir ghihlhnnil Lllltl l gel In hear .ll‘lllll ;1\‘.lliilc\lilciil lllxliil‘} l \‘.()llltlll-l nIhcrv. lxu knnu ahnuI.’

I Love Candy, 261 Byres Road, Glasgow, 0141 337 3399; Choco Latte, 33-39 South Clerk Street, Edinburgh.