-Personal

Classified

I SAW YOU I CHATLINES SOCIETIES NETWORKING I FRIENDSHIP & DATING

lMYoueont.

I Saw Yous are a fun way to let someone know you’re thinking about them, be it in a witty, cheeky or sexy way. You might have seen someone you fancy, want to post a message to a friend or even propose to a loved one... The only limit is that you have 30 words to express yourself. After each issue of The List recipients can reply via email or post using the box number at the end of each message. Set the ball rolling today by placing your I Saw You at www.list.co.ukfi-saw-you

Go to www.list.co.uk/i-saw-you and fill out the web form.

You can reach us at isawyou@list.co.uk Please supply a postal address when using e—mail.

Fill in the free postcards available from the following venues: The Arches, Brel, GFT,

King Tuts Wah Wah Hut, Moskito, 13th

Note, Tinderbox, The Tron (Glasgow); or The Basement, Filmhouse, The Street (Edinburgh).

You must supply your full name and address with your I Saw You for it to be printed in The List.

box number

with your reply and we will forward it. Mark the subject line with the box number (e.g. U/622/21).

2. Or send a letter to:

1. Email

with the box

0 I Saw You in“. ;:.i l‘:.'.\ i-. I\‘.I'.\I.HI\I1K:.I\l‘."“\ll\.

lintiij 33:; . l~\i‘r..‘\ l “W I"

V I Saw You 17: gm: Ilium l1l..' .: lk'.’ l'-‘-l\l‘. -~‘l.‘ annultl \Ill)‘.‘.’ii'\"l “Will

.llhl

V I Saw You 111 ill.‘ u». :.1i \I.lIl.\ \wu \Iwriqli ll.iil..'i l<ml..ilil.c_ \It' lll‘l.lll.lli l.:n. :.

.l rciimlt l1 'l (i “I "‘

V I Saw YOU I l.lll\ll.l. . I \llltlltll‘.lll:. llil1\pill mm.- lium llt'lrmm \\t' Lillctl. kinl \nui Illlllll‘t‘I tlitln'I Hinkt' ll IIIIH m; iicx‘. plum." l \ I rillilir.

V I Saw You xwrkmr \lll\\ll\l.lll\ .II \lt'IL‘H. \l.i} l\lli. \kt'tlllll‘.‘ .I . Illk' :‘it'x \llk'\\ \lc' I.Ill. l\|.it k xix-t Lit lw. Immii lIIIIi'L' l‘.\.i\ mml‘lc in Pli‘lllllllhk' \\ llllt'ltlk'l \\t*I\\t' \uu t'\pl.imul ll‘JIkl lxx illiwul \.l\ in:- II it ‘xll n“

U I Saw You or .n lt'.l\I

_\Hlll ('l) (011w ‘\lnm'_\ IHI llmlit'v luuntl .ll ( luring ( 'lmx \I;II|HII ll _\nii .iit' Ill|\\lll_‘.‘ ll plum- .unintl IIIL' I (i ll! H\

V I Saw You I it‘iilcmlm )uil IIHIII all \t lltltll \IIIIICIIHIK'\ \I‘IIK'C |\ mtc lIi ( Lilt' \k'lll l‘L'\|\lL‘ lllL‘ \lnlinn |’\ l tlun'l hilt-'l (III: III)

V I Saw You t'illlllf.‘ \ll\ll| \\llllk' lilllxlllf.) Illlilihll on Suntliiclmll .\1. \niunlu) 3‘

Va} \HlLIL' «inc IL'I\I_\ Inutlnmc' i (will Ill

V I Saw You on the IIIHIIIIIIj.‘ llmn leuccn ( Illl\_L'U\\ untl I'tlllil‘lll;_‘ll. _\uu \Plll _\Ulll t'nllt't' m c1 Illk' lmi _\nu tlltl :lpnlnpiw I‘ll \wni lmmn lit-\l film"

I (fill II

V I Saw You moaning Ill xiiul

Il'lt‘litl :ilnilli IIIC pllt‘t‘ Ill human,“ IIIUIleC}lN\} I (fill l2

LG

v I Saw You Silver Fox, I saw you in the bookies, the dash, the bookies, the JC,

the bookies and at the bus stop. Got

an ti sfor me? U/SSCBZZ Edinburgh

V I Saw You .ll II.IIIIIII‘_' l llkk'tl:\1‘lll ll.Illl‘.Ill\l.Illtltllllll.'. Ilt'lll\' l ‘.~..r\ lt'\\ iiii.i:'ili.ili..-lx tlith'tl liuiinz' prilmik' lkl lH\\' IH \t't‘ :n'll .1:'.llll llL'It‘ «‘l ('.lll.ul.l I IN" l l

V I Saw YOU lnuklllz‘ .Il l.lIII]‘I‘H\I\. l‘llklllg‘ ll.l\I.1.llltl \ll1l\\llI;' \tulpimcs \ml limt' twing- IH llic ( amt-n \\ llll II\

I (fill 1

U I Saw You \lt- Ion-s \l.lll. lI.lII \kiili llll\\\'l\ \Muknl Ill l\[‘|illl.‘:'k‘ l‘tlll‘llli'll \uli lliiiii} .llliillt‘lll .iitlmt'nlm'lxl lllllnk _\Hlll II.IIIIC l\ Iulm lit'll III lmt‘ \\lIl1}i\ll.l lllllk' I (NI 1*

V I Saw You I Inn} 1111' .i \pul Hi Im m m} mnlcn. Ill|\\ lllt' \lIII I\ Hill “C mm «In II All \ummci lullf." \Mmpr-c'l (fill [(I

V I Saw You .il l‘UlII (hint-ix. tlnlk lmuctl .iml clcgml III

)ivul "killt'l" \\llilt' krill tllk‘\\ l\\;l\ ”It" [All \lt'lltlt'l \ lmp \\llH tnmplimt'nlctl _\«»u ;I\ _\uu \wit- 1cm in; IllL'lI iliinit'tligilt'l} unlkul ;i\\;i_\ tnn‘l mmrmc \\l1_\ (‘nllt-c ’I (fill I“

V I Saw You (llllfjt‘l IIL'JIII. .II [he \lniimgn l.l\l night ()iit' flux

muxlw jmu \\Ill lm} im- an \pplt‘

.\Ilil_\ 1 MN I\

0 I Saw You i l W; m“. ll‘.“ \muilw l\'~~urt‘.\ ill:‘

V I Saw You ll! TI.i::ii:: '. “Hi? dull: T my... ll . in! A ill: 'u'll n‘l‘. i." \~\1: .llt‘I .mmlmii .lllxl llwxci‘. 'n‘lll l‘.l.' ml \l‘.l',‘ l'

'~ in.” Twin um: I IN" ‘H

0 I Saw You ‘-‘-t'.lllll" i. :icw. my“ .ll llzt' ~'.~.':Eui‘. liiit‘rlai‘.‘ \wi; :u I.” 'mw \l‘.ll\li

.Illtl l.ll\‘lll\‘\l '.\' l‘t' \\.l\l\'\l l‘t'llllltl

.l lHl \\.llt'\ l‘.\l.wll« l hill ‘l

V I Saw You \ll'..'! I\-\.l \.I"- null m llit‘ lmnlngc 1h,- ,l‘hl,‘ Ilit' l‘IN‘l.l\‘\. lllt‘ l( .Illt‘ l‘un‘lJt‘x .Il1\l.Illl1\‘l‘lI\ \lwi‘ (mi .III‘. liin

IHI riit' 'I Ill"

O I Saw You \nlm "xlllll \'\.Illl\ .IllIl :‘u

Tiiihlimt' 'IIl‘.‘ \\1ltl' (illlt'l.lllll.lllllll\ _'.Hll \l\.\t'l'-t‘ .l lul ml IIlll IIHX‘. myllnnk \I \\l mi» ‘1

I Illt'

V I Saw You lll‘ltllll.’ .l

IIIllll‘t‘tlt‘. lk'tl l‘k'lllk'tl I‘klllllll .Illll

I.II.IIIIlIl.l .ll lllk' IIIIllt‘lll'. \\Hll\l :lilll tlltlil'l cum [‘Ik'lk'llll In In-

\\.II\.\I'I (I‘II .‘2

0 I Saw You mini:- .. mm or \ll.i\'.l\t'iij. it c \ 1mm nil \liiill.i‘. I.I\l.\'(l jmu IHI \lllllk'. .iml pun ll‘ltl lllk' lui nil liml. llllll\I .ullml | \lIlllll li.i\t‘ \k't'lllk'tl .I

lllllt'tict-pj. \iiH‘.'l rim ,‘s

V I Saw You i'l'lll‘.‘ HII lIHlltl.l:\ IHI Illt' IllxI lllllt' Ill|\ xv.” liIHi.ili' I w lIHlItl.l"- . :'n' I (All _T\

V I Saw You I: llNllJIli' lim- .I\ :Hlll \llHHlx juilll lmwij. .II I lllll Hull'i jmii lllliil. xnu \llllllltl mi [i.llll\ Ilt'\l lllllk‘ Illililt‘ll’

l (fill 3!.

V I Saw You lull}. plunxlmz' .ilmuml llit' _\.II\l. mlmv lint t- \\\ll \lIIIlk'Il (till 3

help.switchboard@btconnect.com

W PO Box 169, Edinburgh EH3 686

MAIN HELPLINE - MONDAY - FRIDAY 7.3mm - 1_0Pllll

LESBIAN LINE - MONDAY NIGHTS 7.3OPM - 10PM

0 Confidential support

0 Email support

0 Icebreakers support gathering 0 Sexual health promotion

0 LGBT social events

0 Non judgemental

0 Help and advice

0 Community website

0 Face to face befriending 0 Remote crime reporting

number written clearly in the top left-hand corner. Send multiple replies in one envelope/ email.

0 Replies will be forwarded once a week 0 Box numbers are valid for 3 months

A Sutton C'unt, ix) SC’J'. 3-1"! Dk‘}1;"."‘tItL.; tau/'1‘: , . r' 15711., C nun"); ‘.'. '04:: .

. 103 THE LIST